Rektor

Cia Dunstrøm studerte religion og samfunn. For henne er forståelsen for ulike livssyn og verdisett noe av det viktigste hun tok med seg fra studiet. 

Foto av Dunstrøm

Foto: Bjørknes Høyskole

1.Hva går jobben din ut på?

Jeg er rektor på Bjørknes Høyskole og min jobb går ut på å sammen med alle mine kollegaer sikre at studentene som går hos oss får et godt og relevant studietilbud av høy faglig kvalitet være seg de er stedlige eller nettstudenter. Det skal være bra her og nå, og vi skal utvikle vår undervisning videre både i forhold til innhold og undervisningsform. Samtidig så skal Bjørknes Høyskole være en god arbeidsplass for alle ansatte uansett stillingskategori. Det er i min jobb og være både her og der – for eksempel ha rektorkaffe med studentrådsleder, ønske alle nye studenter velkommen ved studiestart, og følge opp avdelingslederne på fag og sammen med administrasjonen rapportere til høyskolestyret på hva evalueringer viser og hvordan kvalitetsarbeidet ved høyskolen er. Veldig variert rett og slett.   

 

2.Får du brukt utdanningen din i jobben din? Hvordan?

Det er lettere å peke konkret på hvordan man omsetter studiene i praksis i hverdagen når man har lært seg et konkret håndverk tror jeg. For eksempel om man har sykepleie eller elektriker som bakgrunn så blir det mer åpenbart. Jeg er imidlertid ikke i tvil om at kunnskapen jeg har med meg fra masteren på TF er nyttig for min forståelse av ulike livssyn og verdisett, forskningstradisjonen som jeg ble kjent med er nyttig for meg og hvordan etikken «oppfører» seg i møte med ulike disipliner, spesielt innen helse (tok noen emner som også var emner som ble tatt som del av etter- og videreutdanning).

 

3.Hva er det viktigste du lærte fra studiene?

Føles litt rart å snakke om dannelse, men utdannelse er også dannelse, så uansett hva man tar av utdannelse så tror jeg den generelle kompetanse knyttet til meningsbrytning og kunnskapsinnhenting er nyttig og kan kombineres med det meste. Å lære og lære er ikke så dumt, min erfaring er at det er det jeg har fortsatt med. Lærer jo hele tiden.

 

En ting jeg husker godt som jeg har tenkt en del på er når jeg strøk på en essayeksamen fordi jeg bommet helt på den akademiske formen. Jeg kom rett fra tekstforfatterlinja hvor kreativitet var det fremste man skulle vise for at det man gjorde var bra. Det funket veldig dårlig i et akademisk essay. Å stryke var veldig lærerikt, selv om det tok litt tid og virkelig skjønne det at form må man bare akseptere og tilpasse seg for å komme frem med budskapet. 

 

4.Hvordan fikk du jobben?

I tillegg til studiene på TF så tok jeg profesjonsutdanningen i psykologi og gikk tekstforfatterlinja på Westerdals. Den litt merkelig kombinasjonen gjorde at jeg jobbet litt ulike steder før jeg fikk jobben som studieleder på psykologi ved Bjørknes Høyskole.

At jeg etter en stund fikk tilbudet om rektorstillingen tror jeg er en kombinasjon av 1) hardt arbeid, lyst og engasjement og 2) en dose heldige omstendigheter. Min overbevisning er at man kan gjøre noe med begge deler: 1) selvfølgelig – stå på! og 2) hva du gjør på nummer 1) øker mulighetene for at du er klar når de heldige omstendighetene dukker opp. 

 

5.Har du tips til studenter som ønsker å jobbe i bransjen du jobber i?

Hvis du vil jobbe i akademia så bli god på å undervise – tørr og prøv deg på digital formidling. Ved neste generasjonsskifte i akademia vil det å også beherske digital undervisning være et fortrinn for deg i søkebunken. Vil du bli forsker så vær pragmatisk – mange geniale fagfolk blir hindret i å få publiserte resultater av sin egen perfeksjonisme. Og være genial uten at verden vet det hjelper ikke i søknadsbunken når utdanningsinstitusjonene må i tillegg til å levere på kvalitet også forskningsmessig kvantitet.  

 

6.Videre karriereplaner, ønsker og muligheter?

Jeg er så fornøyd med jobben jeg har, så hvis det er opp til meg så er min plan å fortsette på Bjørknes Høyskole også fremover. Vi har fått nye eiere og det skaper mange nye muligheter og impulser som jeg har veldig tro på at vil være bra for oss fremover. Og lengre frem en det er det veldig vanskelig å tenke, men jeg er sikker på at det jeg hadde gleden av å ta med meg fra TF og fra andre studier og jobber vil være nyttig. 

Publisert 19. feb. 2020 11:05 - Sist endret 19. feb. 2020 11:05