Formidler

Elise Grimsrud Christensen er formidler på Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret). Mastergraden i religion og samfunn ga henne viktig mangfoldskompetanse som hun bruker daglig i sitt formidlingsarbeid.

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, øyenbryn, frisyre.

Elise Grimsrud Christensen

Hva går jobben din ut på?

Jeg er formidler på HL-senteret. Det innebærer at jeg har undervisning for skoleelever i alderen 12-18 år, i tillegg til studentgrupper og voksenopplæringstiltak, og utvikler undervisningsopplegg knyttet til skolefagene historie, samfunnsfag og KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk). Jeg arbeider også med gjennomføring og videreutvikling av prosjekter som Benjaminprisen og Dembra, som står for Demokratisk beredskap mot rasisme, antisemittisme og udemokratiske holdninger. Dembra er et kompetanseutviklingsprosjekt for ansatte i skolen. Utforming og pedagogisk tilrettelegging for HL-senterets utstillinger, og nettverksbygging og samarbeidsprosjekter med andre museer og freds- og menneskerettighetssentre – i Norge og internasjonalt – inngår også i stillingen. 

Får du brukt utdanningen din i jobben din? Hvordan?

Ja, i aller høyeste grad. Jeg tok en master i religion og samfunn hvor jeg undersøkte forholdet mellom «vi» og «de andre» i et norsk-muslimsk moskémiljø. På undervisningsavdelingen ved HL-senteret arbeider vi blant annet med mekanismene knyttet til fordommer, ekskluderende holdninger og gruppefiendtlighet, både i historisk og samtidig kontekst, særlig gjennom prosjektet Dembra. Jeg tok en lektorutdanning ved Universitetet før jeg studerte religion og samfunn, og undervisning, elever og skole er det som engasjerer meg mest. Mangfoldskompetansen som disse studiene bidro til er mitt utgangspunkt for jobben jeg har i dag.

Hva er det viktigste du lærte fra studiene?

Det viktigste jeg lærte fra studiene var viljen til å se verden som sammensatt og kompleks, og at teorien og modellene er verktøy til å forstå virkelighetens kompleksitet, ikke for å fastsette noe en gang for alle. Jeg vil igjen trekke frem mangfoldskompetanse som det viktigste redskapet studiene gav meg.

Hvordan fikk du jobben?

Jeg så utlysningen på Finn.no, søkte på jobben, ble innkalt til intervju og fikk den.

Har du tips til studenter som ønsker å jobbe i bransjen du jobber i?

Feltet jeg jobber innenfor er formidling og undervisning, men jeg er så heldig at jeg får undervise i fag og tema som er direkte relevant for min utdannelse. Hvis du har mulighet: Ta praktisk-pedagogisk utdanning i tillegg til humanistiske fag. Det åpner mange dører også utenfor skolen.

Videre karriereplaner, ønsker og muligheter?

Jeg har jobbet fem år som lærer og på to museer/ forskningssentre i Oslo (Oslo museum og HL-senteret). Foreløpig er mine videre karriereplaner å bli der jeg er i dag. Mine ønsker for fremtiden er i større grad å kunne jobbe i feltet med ungdom og lærere enn det jeg gjør nå. 

Publisert 21. mars 2016 11:22 - Sist endret 4. mars 2021 10:43