Studer åndelig og eksistensiell omsorg

Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo har siden 2018 tilbudt nye studieemner innen åndelig og eksistensiell omsorg. I vårsemesteret 2021 tilbyr vi, ved ledig kapasitet, to emner på masternivå. Disse er det mulig å ta som enkeltemner. Alle emnene er samlingsbaserte og lar seg godt kombinere med jobb.

Se informasjon om hvordan en melder interesse under de respektive studieemnene. Frist: 15. desember

Islamsk omsorgsarbeid

Emnet gir et innblikk i islamsk omsorgsarbeid ved å gi en helhetlig forståelse av islamsk sjelesorg og praksis i en norsk og nordisk kontekst. Begrepet ‘sjelesorg’ har tradisjonelt ikke vært en del av islamsk historie. Imidlertid har samtalepraksis i omsorgsøyemed en lang historie i islam og blant muslimer og dette har en implisitt teologisk begrunnelse som islamsk praksis. Emnet gir en redegjørelse for omsorgens betydning og grunnlag innen islamsk teologi og praksis i relasjon til andre islamske disipliner som fiqh, filosofi, etikk, og mystikk.
Emnet gir 10 studiepoeng og gir deltakerne en faglig kompetanse innen islamsk omsorgsarbeid som kan være med på å kvalifisere studentene til en profesjonell rolle som samtalepartner/chaplain ved institusjoner som sykehus, sykehjem, i fengsel og i forsvaret, eller i relevant arbeid i organisasjoner og trossamfunn.

Meld deg på her!

Filosofiske, etiske og eksistensielle dialoger

Emnet gir en grunnleggende innføring i filosofiske, etiske og eksistensielle dialoger. Dialogen sees her som et undersøkende fellesskap der enkeltpersoner legger frem sine eksistensielle og etiske spørsmål til undersøkelse hos en profesjonell samtalepartner, gjerne med utgangspunkt i eget liv. Emnet søker både å utvikle praktiske ferdigheter i å tilrettelegge for slike dialoger, og å styrke studentenes refleksjon rundt den dialogiske samtalepraksisen med utgangspunkt i relevant teori. Det legges opp til et dialogisk læringsmiljø, der studentene inviteres til et aktivt dialogarbeid som del av studiet.

Emnet gir 10 studiepoeng og gir deltakerne en faglig kompetanse inn mot arbeid som samtalepartner/chaplain ved institusjoner som sykehus, sykehjem, fengsel og i forsvaret, eller andre sammenhenger der dialog forekommer. Det er også relevant for filosofer som ønsker å etablere en filosofisk samtalepraksis.

Meld deg på her!

Master i lederskap, etikk og samtalepraksis

Alle emnene ovenfor kan inngå i erfaringsbasert master i lederskap, etikk og samtalepraksis. Denne masteren har fokus på sammenhengen mellom teori og praksis innen religiøst og livssynsmessig lederskap og samtalepraksis/chaplaincy. 

Dialogisk samtalepraksis står sentralt, både i forståelsen av lederskap og av ferdigheter til å arbeide med omsorgssamtaler.

Kontakt

For faglige spørsmål: 
Professor Anne Hege Grung
a.h.grung@teologi.uio.no 

For praktiske spørsmål: 
Seniorrådgiver Brynjulv Norheim
aks-admin@teologi.uio.no