Pilegrim i historie og samtid EVU 2022 vår og høst TEOL4540V

I dag har det vestlige pilegrimsfenomenet en ny renessanse. At mennesker igjen for noen tiår siden tok opp vandring til helligmål langs de gamle ledene kom som en stor overraskelse på både forskere og kirkesamfunn. Men hva innebærer dette fenomenet? Er det middelalderpraksiser og – teologier som hentes opp, eller er det noe helt annet og nytt? Hvem er vandrerne og hvorfor vandrer de? Hvorfor og hvordan kan den lokale kirke arbeide med pilegrim i dag?

Dekorasjonsbilde av byen Kirkwall på Orkney øyene

piqsels.com id-zakeg  (CC0 public domain)

Dette kurset gir en bred innføring i pilegrimsfenomenet i vestlig kristendom historisk sett og i vår samtid. Både historisk, samfunnsvitenskapelig og teologisk faglighet vil bli benyttet.  Emnet har også et praktisk og historiedidaktisk siktemål, hvor studentene gis en innføring i hvordan et pilegrimsarbeid kan bygges opp og hvordan kristendomshistorie og fromhetspraksiser kan formidles, med vekt på både vandringspraksis og bruk av helligsteder. I dette arbeidet vil vi bruke ressurser som fortellinger om norske middelalderhelgener, skandinavisk skapelsesteologi og økumeniske praksiser.

Hva lærer du?

Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskap om pilegrimsfenomenet i vestlig kristendom i historie og samtid med vekt på både praksiser og teologi. Studentene skal lære å drøfte og forstå disse gjennom en kritisk og kontekstuell tilnærming, bl.a. gjennom et minneteoretisk perspektiv. De skal også få verktøyer til å arbeide kreativt og konstruktivt med pilegrimsarbeid i Den norske kirke i dag.

Økonomi og påmelding

Søknadsfrist til biskop gjennom tjenestevei er 15. september 2021. Lenke til rutiner for slike søknader finner du her

Påmelding til TF via nettskjema innen 1. november https://nettskjema.no/a/208702 

Emnet gjennomføres under forutsetning av minimum 12 påmeldte deltakere, og har et begrenset antall studieplasser.

Kurset koster deltagere 6 500,- som dekker tilrettelegging av desentralisert undervisning, guiding og transport lokalt på Orknøyene.
Deltakerne bestiller selv reise og betaler selv hotell (TF kan gjøre felles reservering av hotell). Se utfyllende informasjon her: informasjon-omtale.pdf

Deltagere må også dekke utgifter til pensumbøker (max. kr. 1000) og semesteravgift (p.t. 620,-)

Forkunnskaper

Samme opptakskrav som til mastergraden i praktisk teologi (yrkespraksis og faglig  kompetanse) samt generell studiekompetanse (som inkluderer både norsk- og engelskkrav).

Overlappende emner

Ingen

Undervisning

Undervisningen er samlingsbasert, og består av 

  •  1 dags oppstartssamling mandag 23. mai  Gjennomføres digitalt i Zoom.
  • Femdagers ekskursjon til Orknøyene  i uke 34, 22. - 26. august 2022 (bekreftet).
  •  1 dags framleggseminar mandag 24. oktober. Samlingen gjennomføres digitalt i Zoom. 

Arbeidsformene vil være en kombinasjon av forelesninger, workshops og vandring hvor den nye pilegrimsleden St.Magnus Ways (https://www.stmagnusway.com ) og Magnuskatedralen vil være viktige ressurser. Vi kommer til å ha base i Kirkwall hvor forelesningene vil finne sted i lokalene til University of the Highlands and the Islands. I tillegg til de emneansvarlige vil studentene få møte forskere fra UHI og prestekolleger i The Church of Scotland som har vært involvert i utviklingen av leden på Orknøyene. Vi skal også selv vandre en del av leden.

NB! Deler av undervisningen vil foregå på engelsk.

Obligatoriske innleveringer - arbeidskrav

  • Muntlig innlegg til oppstartssamling om egen erfaring i feltet (5 min)
  • Problemstilling til semesteroppgave (etter ekskursjon)
  • Utkast av oppgave til framleggseminaret (1 uke før fremleggsseminaret

Disse må godkjennes for å gå til eksamen.

Eksamen

Semesteroppgave (3000 – 4000 ord), gjerne med utgangspunkt i egen kontekst. Studentene skal velge et pilegrimsrelatert tema, gjerne med tilknytning til eget bispedømme.  Temaet skal drøftes i lys av forskning om pilegrim i historie og samtid , gjerne med henblikk på å bruke materialet i egen praksis.  Studentene får veiledning på semesteroppgaven.

Innleveringsdato for semesteroppgaven er satt til 28. november 2022 kl. 14.00

Evaluering

Bestått/ikke bestått

Annet

Kurset er utviklet i et samarbeid mellom Det teologiske fakultet og Pilegrimssenter Oslo. Emneansvarlige er Roger Jensen og Birgitte Lerheim.

Studentene bestiller selv flyreise. Reservasjon for overnatting gjøres av TF, studentene betaler selv på stedet.

Kontakt

Birgitte Lerheim, birgitte.lerheim@teologi.uio.no 22850385/91795331

Brynjulv Norheim, brynjulv.norheim@teologi.uio.no 22850367

 

 

Av Brynjulv Norheim
Publisert 24. juni 2021 11:03 - Sist endret 26. aug. 2022 11:25