2013

Publisert 14. sep. 2015 13:16

Et homiletikk - kurs inspirert av amerikansk prekenkultur. Kurset fokuserer på prekenen som muntlig formidling og møte mellom mennesker. Kurset tilbys som videreutdanningsemne i Master i praktisk teologi høsten 2012 og våren 2014. Kurset arrangeres i samarbeid med Presteforeningens fagråd for homiletikk.

Publisert 14. sep. 2015 13:16

11-TEOL4530: Innføring i Den armenske kirke: historie, liturgi, teologi og spiritualitet i en orientalsk-ortodoks tradisjon. Dette EVU emnet kan lyses ut ved forespørsel. Kursopplegget bygger rundt en ekskursjon til Armenia, men det kan tilrettelegges for andre undervisningsformer ved behov.

Publisert 7. feb. 2013 21:04

Er du godkjent arbeidsveileder og har lyst på faglig oppdatering med nyere metodikk? Er du nysgjerrig på nytenkningen om ABV og vil lære mer om nåtidige strømninger sammen med kolleger fra hele landet? Du er kanskje ikke veileder for en gruppe i øyeblikket, men har lyst til å starte opp på nytt og trenger litt trening?

Det teologiske fakultet i samarbeid med Det praktisk-teologiske seminar og Presteforeningens Fagråd for arbeidsveiledning arrangerer høsten 2013 og våren 2014 et oppfølgingskurs for arbeidsveiledere med tittelen: Språksystemisk kontinuerlig arbeidsveiledning.

Publisert 19. juni 2012 14:47

”Prest og teolog i praksis” tar utgangspunkt i deltakernes kompetanse og praktisk-teologiske erfaring og gir dem metodiske verktøy for å forstå og analysere prestehverdagen. Kurset gjennomføres rullerende hos de forskjellige samarbeidende institusjonene i master i praktisk teologi. I 2016 vil kurset holdes på Det teologiske Menighetsfakultetet og i 2017 vil det holdes på Det teologiske fakultet, UIO. Følg med på de sentrale utlysningssidene til Bispemøtet.