2010

Publisert 17. juni 2010 14:32

I tilknytning til Taizéåret 2010 inviterer Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Det teologiske menighetsfakultet og IKO - Kirkelig pedagogisk senter til seminaret Tid for Taizé? Taizéspiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring, fredag 17. september 2010 fra kl 09.00-16.30