Tro og praksis - det jødiske universet sett innenifra

Forstander Michael Gritzman fra Det mosaiske trossamfunn presenterer undervisningsopplegget "Tro og praksis - det jødiske universet sett innenifra".

Undervisningopplegget kan brukes i skolen og består av et studiehefte som gir en innføring i vår tids jødedom med vekt på hverdagsliv og rituell praksis. Studiehefte med sitt innenfra perspektiv supplerer lærebøkene, men reiser også spørsmålet "hvem skal representere en religion"?

Sammen med Michael Gritzman inviterer vi til diskusjon om innholdet og opplegget rundt. Det er derfor ønskelig at man har sett gjennom heftet før seminaret. Heftet kan hentes i TF-infosenter fra 15. oktober.

Påmelding

Alle som melder seg på arrangementet vil motta et eksemplar.av undervisningheftet. For at vi skal ha nok hefter å dele ut, ber vi om at du melder deg på under. Registreringen hjelper oss å beregne hvor mange hefter trengs. Frist for påmelding fredag 12. oktober

Publisert 28. sep. 2018 12:59 - Sist endret 15. okt. 2018 13:29