Film om Frans av Assisi i kunsten

Historien om Frans av Assisi ble tidlig dokumentert både i tekst og i bilder. Det mest berømte kunstverket i denne sammenhengen er Giottos 28 fresker i Overkirken (San Francesco) i Assisi.

Bildene ble malt allerede rundt 1290, omtrent 65 år etter at Frans var død. Et italiensk filmteam har laget en 60 minutters dokumentarfilm som forteller historien om Frans med utgangspunkt i denne billedsyklusen.  Filmen er ledsaget av svært gode kommentarer forfattet av en av Italias fremste Frans-spesialster: historikeren Chiara Frugoni. (Lest på engelsk.) Kommentarene speiler status i forskningen om Frans av Assisi.

Kort innledning ved professor Tarald Rasmussen.

 

Ekstravisning for studenter på kurset TFF2500 – Frans av Assisi - mellom fattigdom og mystikk, med invitasjon til alle interesserte.

Emneord: Frans, Assisi
Publisert 1. okt. 2018 09:35 - Sist endret 1. okt. 2018 09:47