Stressmestring i studiehverdagen

Høsten 2016 plukket vi i fakultetet og TSU opp at flere studenter på førsteåret opplevde mye stress i sammenheng med eksamensperioden. Vi tok kontakt med Sunniva Harmens fra SiO som har sagt seg villig til å komme til fakultetet for å snakke om stressmestring og håndtering av studiehverdagen.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Opplegget er bygd over samme lest som SiOs kurs i stressmestring men også invitere til spørsmål og samtale om temaet. Ta med dine erfaringer fra i høst og kom!

Antall som kan delta på kurset er noe begrenset av lokaler. Opplegget er åpent for alle studenter, men vi vil prioritere førsteårsstudenter dersom det blir stor pågang. Vi vil derfor gjerne ha en indikasjon på hvor mange som ønsker å delta.

Publisert 23. jan. 2017 10:22 - Sist endret 26. jan. 2017 12:45