Heldagskurs i kronikk- og artikkelskriving med Dag Kullerud

Gjennom studiet trenes du på å skrive akademiske oppgaver, men som ferdigutdannet forventes det at du skal kunne skrive tekster for ulike former for publisering, for eksempel vitenskapelige artikler eller kronikker i aviser.

Om kurset

Her trenes du i å skrive tydelig og poengtert. Du vil få økt bevissthet rundt skriveprosess, hvordan disponere materialet du har til rådighet og forståelse av nedslagsfelt og lesergruppe.

For hvem

Kurset er åpent for studenter på høyere nivå

Praktisk informasjon

Som forberedelse til kurset skal hver deltager ha skrevet en artikkel eller kronikk. Temaet kan være selvvalgt, men det er en fordel om det er relatert til oppgaven du skriver. Teksten bør være på mellom 4000 og 6000 tegn med mellomrom. Denne tekstlengden er er kronikklengden i mange aviser. Nærmere beskjed om når artikkelen må være ferdig, blir gitt av kursledelsen. Artiklene blir sendt til alle deltagerne, slik at alle kjenner hverandres tekster når de møter på kurset.

Etter evalueringsrunden får deltagerne to eller tre oppgaver der de må takle spesielle utfordringer i det å skrive og disponere. En av oppgavene er personlig rettet til hver deltager ut i fra den teksten som er innsendt. Vi går så igjennom oppgavebesvarelsene

Kurset er begrenset til ti studenter og krever forberedelse. Vi anbefaler at deltakerne også prioriterer å delta på "Fra tanke og idé til skrift - Kurs i kronikk- og artikkelskriving" 9. mars.  

Påmelding

Meld deg på kurset via vårt nettskjema

Om Dag Kullerud

Dag Kullerud er redaktør i Kirke og kultur, har bakgrunn fra studier på Blindern, 12 år i NRK, hvor han blant annet satte i gang programmet Dagsnytt atten, og 15 år i Dagbladet som leder av politisk avdeling, kronikkredaktør og leder- og kommentarskribent. Etter dette var han tilknyttet Aftenposten, blant annet som kommentarskribent. Han har utgitt flere bøker, både skjønnlitterært og sakprosa, og har i en årrekke vært fast veileder og underviser på fagforfatterstudiet på Høgskolen i Oslo.

Publisert 21. feb. 2017 15:25 - Sist endret 21. feb. 2017 15:33