Fra tanke og idé til skrift - Kurs i kronikk- og artikkelskriving

Gjennom et langt studie trenes du i å skrive akademiske oppgaver, men hva gjør du hvis du vil publisere en artikkel, eller kronikk basert på det det du har funnet ut i masteroppgaven din?

Illustrasjonsbilde av student

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Etter en lang akademisk utdannelse kan det være både spennende og tilfredsstillende å nå ut til et bredere publikum med det du har skrevet og funnet gjennom oppgaveløpet. Som ferdigutdannet forventes det at du skal kunne skrive tekster for ulike former for publisering, samtidig som det også gjør seg veldig godt på CV-en din.

For hvem

Kurset er åpent for alle studenter på høyere nivå, og har ikke påmelding.

Om kurset

Det teologiske fakultet har fått med seg tre erfarne publisister til å dele sine erfaring med å skrive for publisering. Målet er at studenter på høyere nivå skal få bedre innblikk i hva som kreves av et slikt arbeide

Kursholdere

  • Dag Kullerud: Erfaren forfatter, journalist, og redaktør i tidsskriftet Kirke og kultur 
  • Beate Solli: Tidligere masterkandidat som publiserte funnene fra sin masteroppgave
  • Anders Runesson: Professor i Det nye testamentet ved Det teologiske fakultet med stor tekstproduksjon

Se også: Kurs i kronikk- og artikkelskriving med Dag Kullerud

26. april holdes det en eksklusiv heldags workshop i kronikkskriving med Dag Kullerud på Det teoogiske fakultet. På dette kurset er det kun 10 plasser. Les mer om kurset og meld deg på.

Publisert 21. feb. 2017 15:26 - Sist endret 4. mars 2017 16:57