Oversatt betyr det...

Førstelektor Vemund Blomkvist

Jeg har undervist i Det nye testamentet og i gresk på Det teologiske fakultet siden 1994. Det viktigste forskningsarbeidet mitt er Euthalian Traditions (Berlin/Boston 2012). I denne bloggen skriver jeg om bibeloversettelser og bibeltolkning.