Syprian Hiliniti: TFs mann i Tanzanias kirkeledelse!

I sommer ble Syprian Hilinti, masterstudent og nesten avsluttet PhD valgt til Assistant Bishop i The Central Diocese i den lutherske kirken (ELCT) i Tanzania. Søndag 6.januar ble han innsatt i en fem timers innsettelsesseremoni i byen Singida i det sentrale Tanzania.

En fornøyd Syprian venter på å bli innsatt

Masterstudent fra TF insatt som Assistant Bishop i The Central Diocese i Tanzania

Det er spesielt å reise i 26 timer og over flere kontinenter for å være med på en bispeinnsettelse. Men situasjonen var også ganske spesiell: I sommer ble Syprian Hilinti, masterstudent og nesten avsluttet PhD valgt til Assistant Bishop i The Central Diocese i den lutherske kirken (ELCT) i Tanzania og søndag 6.januar ble han innsatt i en fem timers innsettelsesseremoni i byen Singida i det sentrale Tanzania.

Mange kjenner Syprian fra hans tid som master-student og PhD-student på TF og derfor var det flott å være tilstede ved innsettelsen og hilse fra hele fakultet. Vi kan være stolte og glade for den nye assisterende biskopen som alltid legger vekt på at han er formet gjennom fakultetets teologi og tradisjon. Jeg overrakte en gave fra TF og UiO  og den nye assisterende biskopen hilser til alle venner og kjente.

Den nye assisterende biskop Syprian mottar
UiOs vase i gave fra dekanen. Foto
Andrew Munisi

Kirkemakt og statsmakt

Den overveldende lange seremonien hang sammen med at også den nye utøvende biskopen i samme bispedømme, dr. Alex Mkumbo, ble innsatt i samme seremoni.

Det innebar intet mindre enn at også Tanzanias president Jakaya Kikwete var tilstede. Presidenten, omgitt av livvakter og militærpoliti holdt en viktig tale der han gratulerte med innsettelsene. Samtidig vektla han betydning av dialog mellom Tanzanias to store religioner, islam og kristendom.

Det står mye på spill for den politiske ledelsen i et land der ingen av de store religionene har markant flertall, men er omtrent like sterke.

Apropos dagens norske diskusjon om religionspolitikk. Her er en muslimsk president med muslimsk bakgrunn som deltar i en luthersk bispeinnsettelse i et land som så definitivt ikke har en statskirke. Til ettertanke.

Kirkemakten og presidentmakten: Tanzanias president Jakyaya Kikwete omgitt av assisterende biskop Syprian og ny biskop Alex Mkumbo. Foto: Andrew Munisi

 

Emneord: Kirkemakt, Tanzania, Statsmakt
Publisert 8. jan. 2013 09:55 - Sist endret 8. jan. 2013 12:37
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere