Velkommen til alle: nye som gamle!

Mandag kom nye studenter til fakultetet. Det er en fest hver gang. Og et stort ansvar. Men først og fremst en stor og fin opplevelse av at unge (mest) mennesker har tatt viktige valg og møter spente og forventningsfulle. Til alle dere som kom: Velkommen til det teologiske fakultet! Jeg håper vi kan gi dere den kunnskapen og de møtene som dere venter på.

Foto: Francesco Saggio, UiO

Det teologiske fakultet er et sterkt og ambisiøst kunnskapsmiljø som tar sikte på å gi den beste kvalitet. Vi har studieprogrammer både for dem som tar sikte på arbeid innenfor kirke, teologi og samfunn og for dem som vil arbeide mer generelt med religion og samfunn i en rekke sammenhenger. Det teologiske fakultet er et profesjonsfakultet som de siste årene har utvidet sine studietilbud og sin profil til også å tilby bredde. Jeg håper denne profilen skal bidra til faglig viktige møter på tvers av planer og konfesjoner til glede for både planer og konfesjoner.

Åpen dør til alle arrangement ved fakultetet

Høstsemesteret 2013 blir fylt av viktige seminarer og arrangementer i tillegg til de ordinære studietilbudene. For nye studenter er det selvsagt viktigst å komme seg inn i studiehverdagen, bli kjent med nye venner og åpne de nye bøkene og møte mange lærere. Men det er også en åpen dør til alle andre arrangement som annonseres på vår hjemmeside.

Stor bredde i tilbudene

De fleste av arrangementene er åpne for alle og til høsten er det et stor bredde i tilbudene. Allerede 26.august får vi besøk av Sa'diyya Shaikh, en muslimsk feministforsker fra Sør-Afrika. Hun skal holde årets Aasta Hansteen-forelesning, en årlig forelesning som skal markere TFs rolle og betydning som et viktig senter for teologisk kvinne – og kjønnsteori.

Velkommen til alle: nye som gamle!

Emneord: Samfunn, Kirke, Kunnskap, Studietilbud, Teologi, Religion og Samfunn, Aasta Hansteen, Semesterstart, Sør-Afrika
Publisert 14. aug. 2013 19:38 - Sist endret 14. aug. 2013 19:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere