Vil samlivsutvalget finne frem til en teologi som tar menneskers livserfaringer på alvor?

Mandag legger bispemøtets samlivsutvalg frem sin innstilling etter mange års arbeid. Jeg er forventningsfull til de konklusjonene som kan komme. Finner de frem til en teologi som tar mange, mange menneskers livserfaringer på alvor eller gjør de det ikke?

Guds kjærlighet må fortolkes med de livserfaringer som dagens mennesker har

Det er jo det samlivssakene har handlet om i årevis etter min mening. Gud har inkarnert seg blant de mennesker som lever i dag og da må hans kjærlighet også erfares og fortolkes med de livserfaringer som dagens mennesker har. Dette handler ikke om å legge seg flat for "tidsånden", det handler om respekt for at menneskers livsvalg i samliv og kjærlighet skjer med stort etisk og normativt alvor.

Det teologiske fakultets lærere har vært aktive forskere og premissleverandører til debatten om samliv og kjærlighet i og utenfor kirken i en årrekke.

Dagens omfattende intervju med professor Kjetil Hafstad viser en av våre mest sentrale læreres omfattende engasjement i denne saken. En annen er professor Halvor Moxnes som har vært en sentral forsker og aktør til fordel for ny teologi om homofili og samliv minst like lenge. I Bispemøtets samlivsutvalg sitter vår etikkprofessor Svein Aage Christoffersen og stipendiat Åste Dokka. Christoffersen er blant dem som mest omfattende og mest reflektert har argumentert for en etikk som er forankret i folks livserfaringer og pekt på at det er slik en teologisk etikk også må utvikles. Åste Dokka har vært sentral i en rekke studentsammenhenger og mange andre kirkelige fora for å åpne for ny tenkning og ny teologisk praksis på de samme områdene.

TF er stolte av sine deltakere i denne debatten og håper at mange av våre ansatte, prester og venner vil gi interessante bidrag i den debatten som nå kommer.

Emneord: Samliv, Kjærlighet, Bispemøtet, Livserfaring
Publisert 9. feb. 2013 14:27 - Sist endret 12. feb. 2013 10:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere