En mer nyansert kirke lover godt for kirkelig diskusjon

Et gripende øyeblikk skjedde ved innledningen av Kirkemøtets planlagte seminar mandag formiddag. En av talerne skulle ha vært Inge Lønning. I stedet holdt Kirkerådets ass. direktør Gerd Karin Røsæg en kort minnetale.

Stillhet for Inge Lønning

Etter Røsægs minnetale reiste hele møtet seg i en kort stillhet for Inge Lønning. Det var Den norske kirkens samstemte takk til en av norsk kristendoms og kirkelivs betydeligste stemmer i mange tiår.

Kirken må ta ansvar for det sekulære

I det etterfølgende seminaret stilte forfatteren Edvard Hoem med innlegg på Lønnings plass. Hoem holdt et sterkt innlegg om betydningen av kirken som tradisjonsbærende folkekirke. Jo mer kirken løser seg fra "det sekulære", jo viktigere er det at kirken tar ansvaret for det sekulære, sa Hoem, Klokt sagt.

Hektiske dager

Kirkemøtet forøvrig er inne i sine mest hektiske dager. En interessant observasjon er kanskje denne: Dette er første Kirkemøte etter grunnlovsendringene i fjor vår. Jeg synes det har ført til en noe annen stemning og profil på årets Kirkemøte.

Åpnere debatter, og mer nyansert kirke

Man har på en måte mistet den felles fiende Staten, det ser ut til å ha vært sunt. For konsekvensen er at debattene er åpnere. De grupperinger som før var massive for å bli kvitt det som heter "Kongens kirkestyre", må nå orientere seg på nytt. Den nå, reduserte statsløse "kirken selv" trer frem med flere nyanser og mer sammensatte grupperinger enn det som fra tid til annen har vært tilfelle. Jeg synes det lover godt for mer åpen og uforutsigbar kirkelig diskusjon i årene som kommer.

Emneord: Kirkemøtet, Sekularitet, Folkekirke
Publisert 16. apr. 2013 08:48 - Sist endret 16. apr. 2013 08:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere