Et meningsløst sammenbrudd

Da endte mange års arbeid med Den norske kirkens syn på ekteskap og likekjønnet samliv med et ganske meningsløst resultat: Ingen av de fire fremlagte forslagene fikk flertall! Det kan man knapt kalle en suksess. Hvis jeg var kommunikasjonssjef i Den norske kirke ville jeg vært ganske bekymret for de nærmeste dager og måneder.

TF hadde stand ved siden av Norges Kristelige Studentforbund og Åpen Kirkegruppe i foajeen under Kirkemøtet. Foto: Tonje Eide

Først stemte et knapt flertall ned både vigsel og forbønn for likekjønnete. Så stemte et overveldende flertall ned MF-professor Harald Hegstads forslag om ja til forbønn og nei til teologisk aksept av likekjønnet samliv. Til slutt stemte et knapt flertall ned Kirkerådets flertall, som slo fast at ekteskapet mellom mann og kvinne er den eneste kirkelige ekteskapsform, men som overlater til det såkalte "pastorale skjønn" å forholde seg til likekjønnete par.

Det beste man kan si om dette er at nå er initiativet tilbake til Bispemøtet som med null-signalet fra Kirkemøtet nå må peke på en løsning. Og med fortsatt 2/3 av biskopene rundt sin opprinnelige posisjon med ja til vigsel av likekjønnete, gjenstår å se hva som blir neste skritt.

Uansett: Dette var overhodet ikke bra, ikke for homofile og lesbiske og slett ikke for den norske folkekirken. Men for TF og for våre studenter er det viktig å fortsette og peke på den praksis og den teologi som holder kirkene åpne. Jeg er kjempestolt av alle våre flotte studenter, dere som preget Kirkemøtet og dere som fulgte med i alle kanaler.

Den viktigste umiddelbare konklusjonen er at Kirkemøtet og folkekirken ikke er samme sak, snarere tvert i mot. Grunnlovens nye paragraf 16 har gitt oss en utfordring om å videreføre folkekirken. Men i Kirkemøtets knappe flertall betyr ikke folkekirke åpenhet og raushet, det betyr rettroenhet.

I den seks timers lange debatten lørdag kveld gjentok en stripe delegater at de hadde lest Samlivsutvalgets utredning og Bispemøtets flertall. Men de hadde ikke funnet noe der som hadde overbevist dem om et positivt syn på likekjønnet, kirkelig vigsel. Dermed handler denne saken overhodet ikke lenger om argumenter, men om kirkepolitisk makt. Veien fremover må handle om å bidra til å stemme inn nye medlemmer i bispedømmeråd og Kirkemøte. Og samtidig tenke: Kirkemøte og folkekirke er to veldig forskjellige ting!

Publisert 9. apr. 2014 10:19
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere