Kirkemøtet 2013 er igang

Så er Kirkemøtet 2013, Folkekirke - Kirkefolk, igang i Kristiansand. Delegater og lobbyister av alle slag har samlet seg på Sørlandet med sikte på seks krevende dager i plenum, komiteer og korridorer.

Demokrati bygges nedenfra

Kirkestatsråd Rigmor Aaseruds tale var historisk og god. Ikke minst hennes vektlegging av at demokrati bygges nedenfra. Dermed fokuserte Aaserud på det som allerede nå ser ut til i bli et sentralt tema i årets Kirkemøtet; de kirkelige valgordninger. Skal man fortsatt rekruttere medlemmer av Bispedømmeråd og Kirkeråd via ulike former for indirekte valg, eller skal omfanget av direkte valg styrkes og videreutvikles? Stortinget skal senere i år behandle valgordninger, og  tilrådningen som årets Kirkemøte vil gi, vil legge viktige premisser for denne behandlingen.

Stor uenighet rundt grunnleggende spørsmål

Folkekirke handler om en rekke saker, men selve grunnlaget for folkekirken er at alle skapte og døpte skal ha samme prinsipielle mulighet til å si sin mening og være kirkens stemmer og hender. Innleggene i dagens generaldebatt etter kirkestatsråd og kirkerådsleder viser at det er stor uenighet rundt dette spørsmålet i årets Kirkemøte. I dette spørsmålet kommer viktige profileringer av den fremtidige folkekirken i Norge til å formes.

Samlivutsvalget, et viktig bidrag til demokratidebatten

Et viktig innlegg i denne debatten er teksten fra Bispemøtets samlivsutvalg. Dette utvalget taler om livet som leves av folk, kjærligheten som erfares av folk og sammenhengen mellom bibelsk tenkning og livserfaringer. På denne måten har samlivsutvalget også gitt et viktig bidrag til den grunnleggene demokratidebatten som nå vokser frem i Den norske kirke.

Emneord: Kirkemøtet, Folkekirke, Samlivsutvalget, Den norske kirke, Kirkestatsråd, Demokrati
Publisert 12. apr. 2013 12:08
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere