Historisk flertall i Bispemøtet for vigsel av likekjønnede

Det er positivt og historisk når et markant flertall på 8 av 12 i Bispemøtet mener det er et læremessig grunnlag for å vie likekjønnede par i Den norske kirke.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Den læreuttalelsen som i dag kom fra Bispemøtet i Den norske kirke viser at det nå tales teologisk tydelig og klart for alle som vil leve sin kjærlighet i ekteskapet, og at alle disse ekteskapene har plass for Guds åsyn ved alteret i norske kirker.

Kjærligheten og samlivet dreier seg om mer enn seksualitet

Som dekan ved Det teologiske fakultet er jeg stolt av de mange bidrag en rekke av våre ansatte og studenter har bidratt med i denne saken, nå sist fra professor Svein Aage Christoffersen og stipendiat Åste Dokka i Bispemøtets samlivsutvalg. Bispemøtets flertall på 8 skriver: "Når to mennesker ønsker å dele livet med hverandre med utgangspunkt i gjensidig kjærlighet, er det grunnleggende sett ikke forskjell på homofili eller heterofil kjærlighet, selv om det er forskjell på homofil og heterofil seksualitet. Kjærligheten og samlivet dreier seg om mer enn seksualitet. Kirkens historiske fordømmelse av homofile og avvisning av homofilt samliv har medført lidelser og belastninger for dem som er berørt. En slik fordømmelse har vist seg å være i konflikt med Jesu understrekning av kjærlighetsbudets forrang."

En tydelig og realistisk tale om kjærlighet, ekteskap og samliv

Dette er viktige læreutsagn som vil bli stående. Jeg håper de vil forme den videre debatten om denne saken i Den norske kirke i tiden som kommer. Nå skal den inn i de kirkepolitiske organene, Kirkeråd og Kirkemøte og mange ting vil helt sikkert skje i den prosessen. Men at et klart flertall av de læreansvarlige biskopene nå taler tydelig og realistisk om kjærlighet, ekteskap og samliv inn i vår tid er gledelig. Uansett hvor mye kirkepolitikk som vil utvikle seg i månedene som kommer, er det dette som vil bli stående i denne saken.

Emneord: Ekteskap, Kirkepolitikk, Heterofili, Likekjønnet ekteskap, Bispemøtet, Homofili, Læreutsagn, Kjærliget, Samliv
Publisert 17. okt. 2013 19:28
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere