Historisk bispevigsel i Kristiansand domkirke

Den norske kirke lever i en markant overgangssituasjon. Ved vigslingen av Stein Reinertsen til ny biskop i Agder og Telemark i Kristiansand domkirke søndag 27.januar var de fleste tradisjoner til stede samtidig.

Endringen av Grunnlovens § 2.

Dette var første vigsling av en norsk biskop tilsatt av Kirkerådet og ikke av Kongen i statsråd.Dermed skulle Kongen selv ikke opptre som Kirkens øverste leder ved vigslingen slik han alltid har gjort. Med endringen av Grunnlovens § 2 er det såkalte Kongens kirkestyre opphevet. Men Kongen kom likevel, han. Nå ikke i uniform, men i sivil og med mørk frakk på første benk. Rollen var ikke lett. Konge som sivil?

Kongen markerer norske kristendomstradisjoner.

Poenget er ikke det formelle, men det reelle. Kongen har åpenbart tenkt å markere de lange norske kristendomstradisjonene uansett hva vekslende kirkepolitikere til enhver tid måtte finne på. Det at Kongen anser disse tradisjonene som sentrale i dagens norske folkelighet, er en sak med egenverdi for diskusjonen om folkekirken.

Norske politikere og ledere markerer kristendomstradisjonens urokkelighet.

Den nye debatten om Stålsettutvalget gjør ikke dette perspektivet mindre viktig. Det som gjorde mest inntrykk ved vigslingen var ikke avviklingen av "Kongens kirkestyre", men stadfestelsen av at sentrale norske politikere og ledere ønsker å markere kristendomstradisjonens urokkelighet. Det åpner seg en interessant ny situasjon, siste ord er ikke sagt om hverken folkekirke eller tradisjoner.

Emneord: Tradisjon, Folkekirke, Vigsel, Biskop, Kirkerådet, Kirken, Grunnlov
Publisert 28. jan. 2013 10:02 - Sist endret 12. feb. 2013 11:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere