Viktige Kina-besøk

I påskeuken besøkte jeg tre universiteter i Shanghai etter invitasjon fra Areopagos og Institute of Sino-Christian Studies (ISCS) i Hongkong. Disse to institusjonene inviterer hvert år flere norske og nordiske teologer til å holde gjesteforelesninger ved kinesiske universiteter og nå var stafetten kommet til meg.

Foto: UiO. Trygve Wyller foreleser i Shanghai

Inspirerende faglige møter

For min del var dette første besøk i Kina noensinne. Jeg ble profesjonelt og svært positivt mottatt på alle de tre universitetene, og møtte studenter med tidvis svært høy kompetanse og minst like stort engasjement og interessante kolleger fra ulike disipliner. Både de kulturelle inntrykkene og de faglige møtene var svært inspirerende og morsomme. Det er all grunn til å følge dette videre opp institusjonelt for TF i tiden som kommer.

Muligheter for samarbeid

Foto UiO: T. Wyller og D Yeung

I slutten av sist uke besøkte Daniel Yeung, lederen av ISCS, Oslo. I et møte med ham ble vi enige om å se etter muligheter for å styrke relasjonene innbyrdes og å finne interessante samarbeidspartnere i Kina på universitetsnivå. Jeg tror dette kan bli en viktig kontakt for flere av våre forskere og studenter. Dessuten kan det også åpne for talentfulle kinesiske PhD studenter her ved TF. Det er et stykke frem til vi kommer dit, men det er all grunn til å satse videre i de sporene som er lagt.

Emneord: Kina, Areopagos, Utveksling, Institute of Sino-Christian Studies, Samarbeid
Publisert 7. mai 2013 09:22 - Sist endret 1. sep. 2014 16:17
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere