Professor Niels Jørgen Cappelørn ny æresdoktor på TF

I dag kreeres professor Niels Jørgen Cappelørn til professor honoris causa – æresdoktor – ved Universitetet i Oslo, Det teologiske fakultet.

Professor Niels Jørgen Cappelørn under sin æresdoktorforelesning. Foto: Mathias H. Eidberg/TF

I alt 40 personer er hittil utnevnt til æresdoktorer ved Det teologiske fakultet siden tradisjonen ble innført ved Universitetets hundreårsjubileum i 1911.  Blant dem er Nathan Søderblom, Adolf von harnack,  Ernst Troeltsch Emil Brunner, Gustav Aulen, Ernst Käsemann, Gustaf Wingren, Ursula King og Aleida Assmann for å nevne noen . Av de 40 foregående er så mange som 7 allerede fra Københavns Universitet, så i grunnlovsåret 2014 er det all grunn til å øke dette tallet til 8 og gjøre det med kreeringen av professor Cappelørn.

Niels Jørgen Cappelørn er professor i Kierkegaardstudier ved Det teologiske fakultet ved Københavns Universitet og direktør for Søren Kierkegaard Forskningscenteret. Som direktør har han ledet arbeidet og selv bidratt vesentlig til den store nyutgivelsen av Søren Kierkegaards verker, etterlatte tekster og notater i 55 bind. Dette er en edisjonsfilologisk/filosofisk bragd som åpner Søren Kierkegaards verker for forskning og den interesserte allmenhet. I en tid fylt av de korteste virtuelle øyeblikk som straks overtas av et nytt og helt annet gir det stor trøst at Kierkegaard har tenkt annerledes og mye større om hva et øyeblikk er, akkurat som han har tenkt utfordrende om hvorfor et menneske ikke først og fremst har som mål å være vellykket.

I går holdt Cappelørn sin æresdoktorforelesning med tittelen "Hvad ville den polyfone Kierkegaard? Et forlæns bud på en baglæns helhedsforståelse af Søren Kierkegaards samlede værk." Forelesningen vil bli lagt ut på fakultetets podkastsider.

Søren Kierkegaards innflytelse over diktning, filosofi, teologi og kunst i slutten av det nittende og gjennom hele det tyvende århundre lar seg knapt måle. Og ennå mindre lar innflytelsen seg vurdere. Men ganske sikkert kan vi si at den særegne mann fra Københavns gater, salonger og intellektuelle diskusjoner har bidratt til å forme den måten vi tenker om subjektet, livet og det evige på en helt avgjørende måte. Det moderne er selvsagt teknikk, målstyring og fremgang, men det er også skarp og original ettertanke, livsoppgjør og lengsel etter det gode og det sanne. Om alt dette har Kierkegaard lært verden å tenke. Om den gjør det, er jo en helt annen sak. Men for et teologisk fakultet er det i alle fall et bidrag å hedre den enkeltperson som i de siste decennier har gjort mer enn noen annen til å tolke og å formidle den store danske tenkerens budskap. Også det en og tyvende århundre trenger en teologi formet av den underlige blanding av skarphet, motsetningsfullhet og fromhet som preger Kierkegaards tenkning.

Etter Cappelørns forelesning fremførte skuespiller Morten Jostad et utvalg av Søren Kierkegaards tekster.
Foto: Mathias H. Eidberg/TF

Den nye utgaven av Kierkegaards verker har en særlig betydning for oss som kan lese Kierkegaard på hans eget språk. Samtidig har Cappelørn vært en helt sentral drivkraft for internasjonaliseringen av Kierkegaard-forskningen. Det har ført til et 50-talls konferanser og nærmere 100 bokutgivelser innenfor forskningen på Søren Kierkegaard, som tidligere har vært preget av dansk dominans. Nå er det et stort internasjonalt felt, med forskere fra hele verden. Tilnærmingen er tverrfaglig, med bidrag fra litteraturvitere, filosofer, teologer, samfunnsvitere og historikere.

Cappelørn er en samfunnsengasjert person, som er medlem av Danmarks etiske råd, og en aktiv debattant i danske aviser. Han har vært rådgiver for statsministeren i flere perioder. Han er æresdoktor ved St.Olaf College i Minnesota og ved Johann Wolfgang Goethe-Universitet i Frankfurt am Main, og dessuten medlem av Det Norske vitenskapsakademiet.

Det teologiske fakultet hilser vår kollega Niels Jørgen Cappelørn fra København og gratulerer med den store kreeringen som skjer i dag. Velkommen som æresmedlem av vårt fakultet.

Publisert 2. sep. 2014 10:53 - Sist endret 20. feb. 2015 12:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere