Dekanens blogg

Trygve Wyller er professor ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo og er valgt til dekan i perioden 2011-2014.

Hensikten med bloggen er å gi korte innspill til aktuelle saker av betydning for fakultet, kirke og samfunn. Norsk religion, samfunn og kultur er i tydelig endring.

Bloggen vil melde seg inn i refleksjonen og tolkningen av denne endringen.

Publisert 10. okt. 2014 10:45
Publisert 24. sep. 2014 12:13

Tilgivelse er både et vanskelig og et veldig viktig ord. Ordet spiller en nøkkelrolle i kristendommen, men selvsagt også i mange andre religioner. Tilgivelse er så viktig at man ikke må være religiøs av noe slag for å erfare hva det betyr og praktisere det.

Publisert 2. sep. 2014 10:53

I dag kreeres professor Niels Jørgen Cappelørn til professor honoris causa – æresdoktor – ved Universitetet i Oslo, Det teologiske fakultet.

Publisert 12. aug. 2014 08:36

Nå vandrer det nye og spente studenter i alle korridorer, rom og plasser i Domus Theologica! Alle nye studenter på fakultetet startet opp mandag 11.8 og er nå på full fart inn i Fadderuka med spennende faglige ting, mange å bli kjent med og god utsikt til ett spennende semester med læring og fellesskap.

Publisert 9. apr. 2014 10:19

Da endte mange års arbeid med Den norske kirkens syn på ekteskap og likekjønnet samliv med et ganske meningsløst resultat: Ingen av de fire fremlagte forslagene fikk flertall! Det kan man knapt kalle en suksess. Hvis jeg var kommunikasjonssjef i Den norske kirke ville jeg vært ganske bekymret for de nærmeste dager og måneder.

Publisert 6. apr. 2014 16:55

Da er 6 timers nattlig "debatt" på Kirkemøtet over. Saken om vigsling av homofile skal ikke opp til vedtak før på tirsdag, men etter 76 (!) talere er det en form for utmattelse i salen i dag søndag morgen.

Publisert 1. mars 2014 00:07

Med Norges ambassadør i Danmark og de to rektorene ved Universitetene i København og Oslo i spissen ble det arrangert en flott markering av 1814 ved Det teologiske fakultet i København 25. februar. På denne datoen for 200 år siden samlet norske borgere seg i alle norske kirker for å avlegge eden til den frie nasjonen og velge valgmenn som skulle velge delegater til Eidsvold. Alle disse prestene var utdannet ved Universitetet i København. Det er var derfor en god anledning til å markere også kontinuiteten i det dansk-norske forholdet under og etter 1814. TF i Oslo arrangerte samtidig et eget masterkurs om 1814 i København, ledet av professor Dag Thorkildsen. Det var en flott opplevelse å markere 1814 med en stor gruppe TF-studenter til stede i denne markeringen. Selv holdt jeg denne talen:

Publisert 20. des. 2013 14:44

Kristendom og andre religioner har ikke bare en meningsside, men både kroppslige, sanselige og sosiale uttrykksformer er minst like viktige. Dette speiler seg i ett spennende norsk forfatterskap med stor relevans for aktuell norsk religionsdebatt. Slike tanker kan man ta med seg inn i julefeiringen.

Publisert 9. des. 2013 17:22

De siste ukene har alle norske forskningsmiljøer med tilknytning til religion levert omfattende søknader til SAMKUL, Forskningsrådets program for Samfunnets kulturelle forutsetninger.

Publisert 17. okt. 2013 19:28

Det er positivt og historisk når et markant flertall på 8 av 12 i Bispemøtet mener det er et læremessig grunnlag for å vie likekjønnede par i Den norske kirke.

Emneord