Trygve Eiliv Wyller

Professor - Fagseksjonen
Bilde av Trygve Eiliv Wyller
English version of this page
Telefon +47-22850359
Mobiltelefon +47-97029427
Brukernavn
Besøksadresse Teologisk fakultet Blindernveien 9 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

I utgangspunktet er jeg opptatt av teologisk vitenskapsteori: Hva er omfanget for faget teologi og hva er gjenstanden? Hvordan lar teologi seg fortolke og begrunne som akademisk disiplin. Dette var de sentrale spørsmål i min doktoravhandling (tysk: Glaube und autonome Welt, 1996).

I de første årene av min faste ansettelse ved Det teologiske fakultet tok jeg denne problemstillingen med meg inn i diakonvitenskapen. Der blir spørsmålet om fagets gjenstand et brennbart teologisk tema. Grunnen er at diakoni tradisjonelt forstått er den eksplisitte forskning om konkret kirkelig forankret helse – og sosialarbeid. Men i den lutherske tradisjonen jeg selv står i er ikke nødvendigvis helse- og sosialfaglig arbeid som utføres av andre enn eksplisitt kirkelig ansatt teologisk irrelevant. Tvert i mot er det gode grunner til å oppfatte sekulær innsats for den syke eller skadde andre som helt relevant også i en kirkelig sammenheng. Derfor er også dette arbeidet en del av diakonivitenskapen. En del av min produksjon og fortsatte fokus er knyttet til denne problematikken.

Summen av begge disse to første interessene er dermed et allment og konkret fokus på hva sekularitet er. Et annet uttrykk for det samme er min interesse for fenomenet og erfaringen skam. Sekularitet er ikke bare en kognitiv og rasjonell situasjon, skam-erfaringer er også en del av det. Forskning om skam og modernitet kommer til uttrykk i antologien Skam (2000)

Som førsteamanuensis og senere professor har jeg medvirket til å utvikle det nåværende studieprogrammet Profesjonsetikk og diakonivitenskap. Gjennom dette har jeg publisert og forsket om teologiske og allmenne tolkninger av praktiske aktiviteter, ikke minst i et fenomenologisk perspektiv. Et uttrykk for dette er antologien Perceiving the Other (2010).

I de senere årene har jeg publisert og fokusert videre på hvilken rolle kirkelig-sosialt arbeid kan sies å ha for utviklingen av medborgerskap (citizenship) for vanskeligstilte mennesker. Dette kombinerer min interesse for fenomenologi og etikk med inntenkning av den nye diskusjonen om citizenship. Den tar nå opp i seg viktige fenomenologiske perspektiver som for eksempel tilhørighet og kropp.

Et perspektiv som er kommet til de siste årene har jeg hentet fra Michel Foucault og hans uttrykk heterotopi (de andre rommene). Foucault bruker heterotopi som betegnelse på de praksiser og institusjoner som kaster et kritisk perspektiv på det etablerte samfunn. I min forskning har jeg utviklet uttrykket heterotopisk diakoni og har utgitt antologien Heterotopic Citizen (2009). Et videre arbeid i dette feltet er utviklingen av prosjektet Body, compassion, citizenship – religious topologies in public spaces. Reformulating theories of Christian social practice in a (post) secular age. Dette prosjektet har internasjonal og nasjonal deltakelse, bade fra senior- forskere og yngre forskere (phd, postdoc)

 

Bakgrunn

 • Cand.mag. Universitetet i Oslo 1975
 • Cand.theol. Universitetet i Oslo 1982
 • Praktisk-teologisk eksamen 1983. Ordinert prest i Den norske kirke 1983
 • Universitetsstipendiat Det teologiske fakultet 1988
 • Dr.theol, Det teologiske fakultet 1994
 • Førsteamanuensis 1996, Professor 2002 (Diakoniforskning og fundamentalteologi)
 • Prodekan Det teologiske fakultet 2003-2006
 • Dekan Det teologiske fakultet 2007-

Verv

Emneord: Systematisk teologi/Samtidsteologi, Praktisk teologi, Diakoni, Etikk, Ekklesiologi, Romteori, Nordisk protestantisme

Publikasjoner

 • Wyller, Trygve (2019). A Theology of Surprise, In Elisabeth Gerle & Michael Schelde (ed.),  American Perspectives Meet Scandinavian Creation Theology.  The Grundtvig Study Center.  ISBN 978-87-971165-0-0.  Chapter.  s 76 - 85
 • Wyller, Trygve (2019). Introduction: Framing Religion and Difference. Between Populist Highjacking and Identitarian politics, In Trygve Wyller; Daria Pezzoli-Olgiati; Stefanie Knauss; Hans-Günter Heimbrock; Hans-Joachim Sander & Carla Danani (ed.),  Religion and Difference. Contested Contemporary Issues.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-56467-7.  Chp 1.  s 7 - 15
 • Wyller, Trygve (2019). "Something More": The citizenship Performativity of Religiously Founded Refugee Projects, In Margit Feischmidt; Ludger Pries & Celine Cantat (ed.),  Refugee Protection and Civil Society in Europe.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-92740-4.  Chp 10.  s 269 - 291
 • Wyller, Trygve (2019). The Heterotopic Creation: A Short Contribution to Subaltern Ecclesiology, In Else-Marie Wiberg Pedersen (ed.),  The Alternative Luther - Lutheran Theology from the Subaltern.  Lexington Books.  ISBN 978-1-9787-0381-0.  Chapter 5.  s 89 - 100
 • Wyller, Trygve & Heimbrock, Günter (2019). Difference and Contested Humanity. The Crisis of Migration and the Relief of the Preethical, In Trygve Wyller; Daria Pezzoli-Olgiati; Stefanie Knauss; Hans-Günter Heimbrock; Hans-Joachim Sander & Carla Danani (ed.),  Religion and Difference. Contested Contemporary Issues.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-56467-7.  Chapter.  s 71 - 91
 • Wyller, Trygve; Schelde, Michael & Gerle, Elisabeth (2019). Introduction: American Perspectives Meet Scandinavian Creation Theology, In Elisabeth Gerle & Michael Schelde (ed.),  American Perspectives Meet Scandinavian Creation Theology.  The Grundtvig Study Center.  ISBN 978-87-971165-0-0.  Introduction.  s 7 - 14
 • Wyller, Trygve (2018). Decolonial Counter-conducts? Traces of Decentering Migrant Ecclesiologies. Alternation. Interdisciplinary Journal for the Study of Art and Humanities in Southern Africa.  ISSN 1023-1757.  (22)
 • Wyller, Trygve (2018). Touching and contamination: What the xenophobes want to avoid. Reflections from a Congolese borderland in South Africa, In Trygve Wyller; Daisy L. Machado & Bryan S. Turner (ed.),  Borderland Religion. Ambiguous practices of difference, hope and beyond.  Routledge.  ISBN 978-1-138-48272-2.  Kap 7.  s 114 - 125
 • Wyller, Trygve; Machado, Daisy L. & Turner, Bryan S. (2018). Conclusion: impacting religions, impacting societies, In Trygve Wyller; Daisy L. Machado & Bryan S. Turner (ed.),  Borderland Religion. Ambiguous practices of difference, hope and beyond.  Routledge.  ISBN 978-1-138-48272-2.  Kap 11.  s 182 - 193
 • Wyller, Trygve; Machado, Daisy L. & Turner, Bryan S. (2018). Introduction. Traces of a Theo-Borderland, In Trygve Wyller; Daisy L. Machado & Bryan S. Turner (ed.),  Borderland Religion. Ambiguous practices of difference, hope and beyond.  Routledge.  ISBN 978-1-138-48272-2.  kap 1.  s 5 - 16
 • Gregersen, Niels Henrik; Uggla, Bengt Kristensson & Wyller, Trygve (2017). Reconfiguring Reformation Theology: The Program of Scandinavian Creation Theology, In Niels Henrik Gregersen; Bengt Kristensson Uggla & Trygve Wyller (ed.),  Reformation Theology for a Post-Secular Age. Løgstrup,Prenter, Wingren and the Future of Scandinavian Creation Theology.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60458-8.  Kapitel.  s 11 - 34
 • Lid, Inger Marie & Wyller, Trygve (2017). Fra heterotopi til medborgerskap, I: Inger Marie Lid & Trygve Wyller (red.),  Rom og etikk. Fortellinger om ambivalens.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53500-1.  Kapitel 11.  s 195 - 203 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lid, Inger Marie & Wyller, Trygve (2017). Rom, etikk og livsverden, I: Inger Marie Lid & Trygve Wyller (red.),  Rom og etikk. Fortellinger om ambivalens.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53500-1.  Kapitel 1.  s 11 - 18 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Wyller, Trygve (2017). Glimt av en felles menneskelighet, I: Inger Marie Lid & Trygve Wyller (red.),  Rom og etikk. Fortellinger om ambivalens.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53500-1.  Kapitel 2.  s 19 - 32
 • Wyller, Trygve (2017). Mellom Lampedusa og Luther. Ekklesiologi, etnografi og livstolkning i grenseland, I:  Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-880-7.  kapitel.  s 407 - 423
 • Wyller, Trygve (2017). The Discovery of the Secular-Religious Other in the Scandinavian Creation Theology, In Niels Henrik Gregersen; Bengt Kristensson Uggla & Trygve Wyller (ed.),  Reformation Theology for a Post-Secular Age. Løgstrup,Prenter, Wingren and the Future of Scandinavian Creation Theology.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60458-8.  Kapitel.  s 253 - 267
 • Wyller, Trygve & Heimbrock, Hans-Günter (2017). Critical Ubuntu. Rethinking the role of subjectivity, In Malan Nel; Edward Foley; Yolanda Dreyer & Jacob Dreyer (ed.),  Practicing Ubuntu: Practical Theological Perspectives on Injustice, Personhood and Human Dignity.  LIT Verlag.  ISBN 978-3643908483.  kapitel.  s 169 - 181
 • Wyller, Trygve (2016). A spatial Power that dissolves itself. Space, Emphaty and Theology - when the Colonized Enter the Empire, In Trygve Wyller; Kaspar Villadsen & Hans-Joachim Sander (ed.),  The Spaces of Others - Heterotopic Spaces. Practicing and Theorizing Hospitality and Counter-Conduct beyond the Religion/Secular Divide.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60455-7.  kapitel.  s 59 - 79
 • Wyller, Trygve (2016). Alternativ (og postkolonial) mostand. Gunvor Hofmos og Yahya Hassan lest med utgangspunkt i Sara Ahmed, I: Elisabeth Oxfeldt (red.),  Skandinaviske fortellinger om skyld og privilegier i en globaliseringstid.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027753.  kapitel 9172.  s 172 - 187
 • Wyller, Trygve (2016). Heterotopic Ecclesiology. Critical Reflections on what the Church on the Margins Might Mean. Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice.  ISSN 1869-3261.  7(I), s 43- 57
 • Wyller, Trygve (2016). Heterotopisk ekklesiologi. Når kirkens rom blir mindre og de papirløses rom blir større, I: Birgitta Sarelin & Mikael Lindfelt (red.),  Den kommunikativa kyrkan : festskrift till Bernice Sundkvist på 60-årsdagen.  Artos & Norma bokförlag.  ISBN 978-91-7580-791-1.  kapitel.  s 181 - 197
 • Wyller, Trygve; Villadsen, Kaspar & Sander, Hans-Joachim (2016). Conclusion. A heterotopian grammar of hospitality, In Trygve Wyller; Kaspar Villadsen & Hans-Joachim Sander (ed.),  The Spaces of Others - Heterotopic Spaces. Practicing and Theorizing Hospitality and Counter-Conduct beyond the Religion/Secular Divide.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60455-7.  kapitel.  s 173 - 189
 • Wyller, Trygve; Villadsen, Kaspar & Sander, Hans-Joachim (2016). Introduction. Discovering Spaces of Hospitality Beyond the religious/secular divide, In Trygve Wyller; Kaspar Villadsen & Hans-Joachim Sander (ed.),  The Spaces of Others - Heterotopic Spaces. Practicing and Theorizing Hospitality and Counter-Conduct beyond the Religion/Secular Divide.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60455-7.  kapitel.  s 9 - 21
 • Wyller, Trygve E (2014). Diakonivetenskap i biopolitikens tid: En utmaning för tvärvetenskapelig kritisk forskning, I:  Religiös och social förandring i det glokala samhället. Samtida religionssociologiska perspektiv.  Uppsala Universitet.  ISBN 978-91-554-8914-4.  kapitel.  s 171 - 183
 • Wyller, Trygve E (2014). Diakonivetenskap i biopolitikens tid: En utmaning för tvärvetenskaplig kritisk forskning, I: Per Petterson; Marta Axner; Annette Leis-Peters; Martha Middlemiss Le Mon & Anders Sjøborg (red.),  Religiös och social förändring i det glokala samhället.  Uppsala universitet.  ISBN 978-91-554-8914-4.  Kapitel.  s 171 - 183
 • Wyller, Trygve E (2014). The Undocumented Embodied: Shaping the Space where the Sacred and the Secular Intertwine, In Trygve E Wyller; Rosemarie Van Den Breemer & Jose Casanova (ed.),  Secular and Sacred? The Scandinavian Case of Religion in Human Rights, Law and Public Space.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60449-6.  Kapitel.  s 221 - 236
 • Wyller, Trygve E; Van Den Breemer, Rosemarie & Casanova, Jose (2014). Introduction, In Trygve E Wyller; Rosemarie Van Den Breemer & Jose Casanova (ed.),  Secular and Sacred? The Scandinavian Case of Religion in Human Rights, Law and Public Space.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60449-6.  Innledning.  s 9 - 21
 • Wyller, Trygve E (2013). Becoming Human: Compassionate Citizenship. An Interpretation of a project for undocumented migrants in Schweden. Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice.  ISSN 1869-3261.  4(2), s 34-- 44
 • Wyller, Trygve E (2013). Dietrich Bonhoeffer, In Ståle Johannes Kristiansen & Svein Rise (ed.),  Key theological thinkers: from modern to postmodern.  Ashgate.  ISBN 978-1-4094-3763-5.  Kap..  s 113 - 122
 • Thoresen, Lisbeth; Wyller, Trygve E & Heggen, Kristin (2011). The significance of lifeworld and the case of hospice. Medicine, Health care and Philosophy.  ISSN 1386-7423.  14(3), s 257- 263 . doi: 10.1007/s11019-010-9296-6 Vis sammendrag
 • Wyller, Trygve E (2011). Den skjulte og den synlige folkekirke En aktuell ekklesiologisk og politisk utfordring. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  110(3-4), s 115- 126
 • Wyller, Trygve E (2010). Compassion between the Own and the Strange. Perspectives on Christian Social Practice and Citizenship. Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice.  ISSN 1869-3261.  1(2), s 61- 71
 • Wyller, Trygve E (2010). Ethics and Phenomenology in the Context of Professional Practices and Theory, In Trygve E Wyller & Günter Heimbrock (ed.),  Perceiving the Other. Case Studies and Theories of Respectful Action. In cooperation with Kaia D. Schultz.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-57007-4.  1.1..  s 11 - 20
 • Wyller, Trygve E (2010). "Glauben heisst, nicht existieren zu können", I: Else Marie Wiberg Pedersen (red.),  Gudstankens aktualitet.  Forlaget ANIS.  ISBN 978-87-7457-483-5.  kapitel.
 • Villadsen, Kaspar & Wyller, Trygve E (2009). From the spatial heterotopos to the deterritorialised (heterotopic) hope, In Trygve E Wyller (ed.),  Heterotopic citizen: new research on religious work for the disadvantaged.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60438-0.  part 3.  s 218 - 229
 • Wyller, Trygve E (2009). The extended heteroptopia a new foundation for diaconia?, In Trygve E Wyller (ed.),  Heterotopic citizen: new research on religious work for the disadvantaged.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60438-0.  s 206 - 217
 • Wyller, Trygve E (2009). The heterotopic citizen? : some aspects for a "science in the making", In Trygve E Wyller (ed.),  Heterotopic citizen: new research on religious work for the disadvantaged.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60438-0.  s 8 - 17
 • Wyller, Trygve E (2008). Barmhjertighet som brudd på inskripsjonens makt, I: Kjetil Hafstad (red.),  Menneskeverd:festskrift til Inge Lønning.  Forlaget Press.  ISBN 9788275473002.  kapitel.  s 273 - 288
 • Wyller, Trygve E (2008). Compassion as an Interruption of the Power of Inscription. A Contribution to Diaconal Studies, In Heinz Streib; Astrid Dinter & Kerstin Söderblom (ed.),  Lived Religion - Conceptual, Empirical and Practical-Theological Approaches.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004163775.  kapitel.  s 171 - 183
 • Wyller, Trygve E (2008). Dietrich Bonhoeffer, I: Svein Rise & Ståle Johannes Kristiansen (red.),  Moderne teologi. Tradisjon og nytenkning hos det 20.århudrets teologer.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 9788276345858.  kapitel.  s 124 - 136
 • Wyller, Trygve E (2008). Kan religion bidra til medborgerskap? Perspektiver på kristent-sosialt arbeid i dag. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  20(3), s 22- 29
 • Wyller, Trygve E (2007). Dygdetik, medborgarskap och social praktik, I: Svein Aage Christoffersen (red.),  Professionsetik.  Gleerups EE.  ISBN 978-91-40-65072-6.  kapitel 2.  s 55 - 83
 • Wyller, Trygve E (2007). Otherness in an Embodied Church. The Impact of Phenomenology in the Study of Christian Social service, In Hans-Günter Heimbrock & Christopher P. Scholtz (ed.),  Religion: Immediate Experience and the Mediacy of Research, Interdisciplinary Studies in the Objectives, Concepts and Methodology of Empirical research in Religion. Research in Contemporary Religion, RCR, Volume 1.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60434-2.  del 2, kapitel II.  s 115 - 133
 • Wyller, Trygve E (2007). Profesjonsetikk, I: Karl Elling Ellingsen (red.),  Selvbestemmelse. Egne og andres valg og verdier.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-00922-3.  kapitel.  s 57 - 63
 • Wyller, Trygve E (2007). They Owe us Nothing. The Spirituality of Givenness and the Recognition of Children, In Trygve E Wyller & Usha S. Nayar (ed.),  The Given Child. The Religion`s Contribution to Children`s Citizenship.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60436-6.  Section 4,2.  s 173-185
 • Wyller, Trygve E & Nayar, Usha S. (2007). The Other Child as Gift? A Historical Challenge for Religions in Late Modernity. RCR, Vol.2, In Trygve E Wyller & Usha S. Nayar (ed.),  The Given Child. The Religion`s Contribution to Children`s Citizenship.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60436-6.  Introduction.  s 7 - 15
 • Wyller, Trygve E (2006). Fellesskapet som ikke er så tett. Noen perspektiv på dåpsopplæringens ekklesiologi. Prismet.  ISSN 0032-8847.  (2-3), s 173- 181
 • Wyller, Trygve E (2006). Heterotopisk diakoni.Diakoni i spenningen mellom kall og profetisme, I: Roger Jensen; Dag Thorkildsen & Aud Valborg Tønnessen (red.),  Kirke, protestantisme og samfunn. Festskrift til professor dr. Ingun Montgomery.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 8251921171.  kapitel.  s 309 - 325
 • Wyller, Trygve E (2006). Kroppslig kristendom. Om Dietrich Bonhoeffer. Lære og liv : et tidsskrift for Kirkelig fornyelse.  ISSN 0809-9219.  (2), s 20- 24
 • Wyller, Trygve E & Olav Helge, Angell (2006). The Church of Norway as an Agent of Welfare - the case of Drammen. Diakonivetenskapliga institutets skriftsserie.  ISSN 1404-2924.  11, s 86- 142
 • Angell, Olav Helge & Wyller, Trygve (2006). The Church of Norway as an agent of welfare - the case of Drammen, In Anne Birgitta Yeung (ed.),  Churches in Europe as agents of welfare - Sweden, Norway and Finland : working paper 2:1 from the project Welfare and religion in a European perspective.  Diakonvetenskapliga institutet.  ISBN 91-974565-8-6.  -.  s 86 - 141
 • Wyller, Trygve E (2006). Elisabeth Christiansson: Kyrklig och sosial reform. Motiveringar til diakoni 1845-1965. Kyrkohistorisk årsskrift.  ISSN 0085-2619.  s 202- 206
 • Wyller, Trygve E (2006). Heterotooppinen diakonia - Diakonia kutsumuksen ja profitian jännitteessã. Anno Domini 2006.  ISSN 1458-5340.  s 221- 243
 • Wyller, Trygve E (2006). Skammen når kroppen blir bare en ting, I: Pål Gulbrandsen; Per Fugelli; Grete Hovind Stang & Bente Wilmar (red.),  Skam i det medisinske rom.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-35076-0.  Kapittel.  s 127 - 141
 • Wyller, Trygve E (2005). Diaconal Work as Symbol of Social and Religious Change. A Theological Perspective. Diakonivetenskapliga institutets skriftsserie.  ISSN 1404-2924.  (10), s 81- 88
 • Wyller, Trygve E (2005). Dydsetikk,medborgerskap og sosial praksis, I: Svein Aage Christoffersen (red.),  Profesjonsetikk: om etiske perspektiver i arbeidet med mennesker.  Universitetsforlaget.  ISBN 8215008046.  Kapitel ,2.  s 40 - 63

Se alle arbeider i Cristin

 • Wyller, Trygve; Pezzoli-Olgiati, Daria; Knauss, Stefanie; Heimbrock, Hans-Günter; Sander, Hans-Joachim & Danani, Carla (ed.) (2019). Religion and Difference. Contested Contemporary Issues. Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-56467-7.  178 s.
 • Wyller, Trygve; Machado, Daisy L. & Turner, Bryan S. (ed.) (2018). Borderland Religion. Ambiguous practices of difference, hope and beyond. Routledge.  ISBN 978-1-138-48272-2.  185 s.
 • Gregersen, Niels Henrik; Uggla, Bengt Kristensson & Wyller, Trygve (ed.) (2017). Reformation Theology for a Post-Secular Age. Løgstrup,Prenter, Wingren and the Future of Scandinavian Creation Theology. Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60458-8.  275 s.
 • Lid, Inger Marie & Wyller, Trygve (red.) (2017). Rom og etikk. Fortellinger om ambivalens. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53500-1.  206 s.
 • Wyller, Trygve; Villadsen, Kaspar & Sander, Hans-Joachim (ed.) (2016). The Spaces of Others - Heterotopic Spaces. Practicing and Theorizing Hospitality and Counter-Conduct beyond the Religion/Secular Divide. Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60455-7.  205 s.
 • Wyller, Trygve E; Van Den Breemer, Rosemarie & Casanova, Jose (ed.) (2014). Secular and Sacred? The Scandinavian Case of Religion in Human Rights, Law and Public Space. Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60449-6.  328 s. Vis sammendrag
 • Elstad, Hallgeir; Hafstad, Kjetil & Wyller, Trygve E (2011). Dannelse og modernitet. Norsk universitetsteologi i 200 år. Jubileumsutstilling. Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.  42 s.
 • Wyller, Trygve E & Heimbrock, Günter (ed.) (2010). Perceiving the Other. Case Studies and Theories of Respectful Action. In cooperation with Kaia D. Schultz. Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-57007-4.  207 s.
 • Wyller, Trygve E (ed.) (2009). Heterotopic citizen: new research on religious work for the disadvantaged. Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60438-0.  235 s.
 • Hafstad, Kjetil; Christoffersen, Svein Aage; Wyller, Trygve E; Salomonsen, Jone; Underdal, Arild; Jensen, Roger & Clemet, Kristin (2008). Menneskeverd:festskrift til Inge Lønning. Forlaget Press.  ISBN 9788275473002.  447 s.
 • Wyller, Trygve E & Nayar, Usha S. (ed.) (2007). The Given Child. The Religion`s Contribution to Children`s Citizenship. Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60436-6.  199 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Wyller, Trygve (2019). Migrasjon mellom fenomenologi og normativitet. Case og metodiske utfordringer. Åpen gjesteforelesning.
 • Thorleifsson, Cathrine; Franko, Katja & Wyller, Trygve (2018). Nei, Matlary, nasjonalstaten er ikke alfa og omega. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Thorleifsson, Cathrine; Wyller, Trygve & Franko, Katja (2018). De nye, uverdige trengende. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Wyller, Trygve (2018). Epistemological Violence and Hospitalities. A challenge to address.
 • Wyller, Trygve (2018). Migration and Hospitality: A Citizenship Perspective.
 • Mjaaland, Marius Timmann; Holte, Stine; Jensen, Roger; Wyller, Trygve & Hafstad, Kjetil (2017). Gave og glede, I:  Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-880-7.  Forord.  s 9 - 18
 • Oxfeldt, Elisabeth & Wyller, Trygve (2015, 13. mars). "Ubehaget i den nordiske kulturen".  Klassekampen.
 • Van Den Breemer, Rosemarie & Wyller, Trygve E (2014). Conclusion, In Trygve E Wyller; Rosemarie Van Den Breemer & Jose Casanova (ed.),  Secular and Sacred? The Scandinavian Case of Religion in Human Rights, Law and Public Space.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60449-6.  Conclusion.  s 312 - 318
 • Van Den Breemer, Rosemarie; Wyller, Trygve E & Casanova, Jose (2014). Introduction, In Trygve E Wyller; Rosemarie Van Den Breemer & Jose Casanova (ed.),  Secular and Sacred? The Scandinavian Case of Religion in Human Rights, Law and Public Space.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60449-6.  introduction.  s 9 - 20
 • Wyller, Trygve (2014). Heterotopia: space for others. Michel Foucault as an inspiration for a spatial theology of liberation.
 • Wyller, Trygve (2014). The state of exception. Giorgio Agamben and his radical critique of contemporary theology.
 • Van Den Breemer, Rosemarie & Wyller, Trygve E (2013). On the notion of Scandinavian secularity: intertwinement in public spaces, Human Rights and law.
 • Wyller, Trygve E (2013). Compassion and Politics. A Re-Interpretation of Dietrich Bonhoeffer.
 • Wyller, Trygve E (2013). Re-formatting Protestantism? Contemporary spaces of caring in a Scandinavian theological context.
 • Wyller, Trygve E (2013). Secular and Sacred. A Protestant Approach to Habermas and Taylor.
 • Wyller, Trygve E (2013). Säkular, heilig oder beides? Ein (lutherischer) Blick auf ein Projekt für illegale Migranten in Schweden.
 • Wyller, Trygve E (2010). Ethics, Phenomenology and the Pronethic, In Trygve E Wyller & Günter Heimbrock (ed.),  Perceiving the Other. Case Studies and Theories of Respectful Action. In cooperation with Kaia D. Schultz.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-57007-4.  3.2.  s 189 - 193
 • Wyller, Trygve E (2010). Religion and Professional Ethics in a Post-Secular Society, In Trygve E Wyller & Günter Heimbrock (ed.),  Perceiving the Other. Case Studies and Theories of Respectful Action. In cooperation with Kaia D. Schultz.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-57007-4.  3.4.  s 198 - 202
 • Wyller, Trygve E & Heimbrock, Günter (2010). Preface, In Trygve E Wyller & Günter Heimbrock (ed.),  Perceiving the Other. Case Studies and Theories of Respectful Action. In cooperation with Kaia D. Schultz.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-57007-4.  Forord.  s 3 - 7
 • Wyller, Trygve E; Heimbrock, Hans-Günter & Meyer, Peter (2010). Conclusion, In Trygve E Wyller & Günter Heimbrock (ed.),  Perceiving the Other. Case Studies and Theories of Respectful Action. In cooperation with Kaia D. Schultz.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-57007-4.  Konklusjon.  s 213 - 225
 • Haanes, Vidar L. & Wyller, Trygve E (2008, 19. september). Menighetsfakultetet gjennom hundre år. [Radio].  NRK P2 - Sånn er livet.
 • Rasmussen, Tarald & Wyller, Trygve E (2008). En moderne klassiker. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  s 1- 2
 • Wyller, Trygve E (2008). A deterritorialized, religious Space of Hope.
 • Wyller, Trygve E (2008). The Limited and the Extended Space. Perspectives on Volunteerism and Christian Social Practice.
 • Wyller, Trygve E (2008). The limited and the extended. Some comments on religions, secularism and human rights.
 • Wyller, Trygve E (2006, 08. februar). Er Danmark blevet et skamløst samfund?. [Radio].  Danmarks Radio, Agenda.
 • Wyller, Trygve E (2006, 28. mars). kristendom i kød og blod. Synd. [Radio].  Danmarks radio, P1.
 • Wyller, Trygve E (2005). Between Vocation and Profetism.
 • Wyller, Trygve E (2005). The other and the same. Can phenomenology help us to avoid sameness? A case-based Contribution.
 • Wyller, Trygve E (2004). Abuse of children -ethical perspective.
 • Wyller, Trygve E (2004). Etisk dømmekraft i hverdagen.
 • Wyller, Trygve E (2004). Hvem er i periferien?. Vårt land.  ISSN 0805-5424.  s 20
 • Wyller, Trygve E (2004). Skammen og Den andre. En høyttenkning.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. feb. 2010 15:14 - Sist endret 11. sep. 2019 21:02

Prosjekter