thomaare

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Thomas Arentzen interesserer seg for folkelig fromhet og litterære trosuttrykk samt økologiske perspektiv på kristendommen. Tidligere har han særlig syslet med fremstillinger av Jomfru Maria i liturgisk litteratur, hymnediktning og prekener, men han har også arbeidet med moderne østkirkelig historie. Hans pågående forskningsprosjekt heter Bodies in Motion: Religion and Corporeality in Late Antiquity og undersøker konstruksjoner av kropper i rituelle tekster i den bysantinske perioden.

Bakgrunn

Thomas Arentzen er født i Trondheim og vokst opp i Grimstad.

Utdanning

 • 2018: habilitasjon (docent) i kirkehistorie, Lunds universitet
 • 2014: dr. teol., Lunds universitet
 • 2005: cand. philol. fra Universitetet i Oslo
 • 2001: cand. mag. fra Universitetet i Oslo
 • 1996-1999: Forfatterstudiet i Bø og i Tromsø 

Stillinger og forskningsopphold

 • 2015-2019: postdoktor ved Det teologiske fakultet, UiO og leder for NFR-prosjektet  Bodies in Motion: Religion and Corporeality in Late Antiquity 
 • 2016-nå: faglig sekretær for Oslo-koalisjonens internasjonale prosjekt New Directions in Orthodox Thought and Practice
 • 2018-2019: forskningsstipendiat ved Dumbarton Oaks Research Library and Collection
 • 2016: gjesteforsker ved Brown University
 • 2014-2015: tilknyttet forsker, Lunds universitet
 • 2007: korttidsstipendiat ved Det teologiske fakultet, UiO

Undervisning

TFF3400 - Mary: From Maiden to Madonna (vår 2018)

TFF4400 - Mary: From Maiden to Madonna (vår 2018)

TFF1001 - Kristendommens historie (vår 2017)

Vitenskaplige stipender og utmerkelser

 • 2015: Vetenskapssocieteten i Lunds pris ur Insamlingsstiftelsen Näringslivets fond för humanistisk forskning for doktoravhandling
 • 2014: forskningsstipend fra Helge Ax:son Johnsons stiftelse, Sverige
 • 2008-2014: doktorgradsstipend ved Lunds universitet
 • 2007: forskningsstipend ved Universitetet i Oslo

Verv og medlemsskap

Internasjonale nettverk og samarbeid

Arentzen har under de siste årene arbeidet tett sammen med det patristiske miljøet i Lund og Aarhus og det bysantinske miljøet i Uppsala. Han har også vært del av en gruppe internasjonale forskere som har arbeidet med senantikke hymner fra et komparativt eller religionsdialogisk perspektiv. I 2016 var han gjesteforsker ved Brown University (USA); 2018-19 er han forskningsstipendiat ved Dumbarton Oaks.

Emneord: Oldkirke, Patristikk, Hermeneutikk, Liturgi, Hymner, Riter og ritualer, Mariologi, Jomfru Maria, Miljø

Publikasjoner

Bøker

Arentzen & Mary Cunningham, The Reception of the Virgin in Byzantium: Marian Narratives in Texts and Images (Cambridge University Press, 2019).

The Virgin in Song: Mary and the Poetry of Romanos the Melodist (University of Pennsylvania Press, 2017).

Ortodoxa och österländska kyrkor i Sverige (Stockholm, 2015).

Blogginnlegg

"Holy Arousal", Public Orthodoxy

Artikler

“The Virgin in Hades” i Gunnel Ekroth & Ingela Nilsson (red.), Round Trip to Hades in the Eastern Mediterranean Tradition: Visits to the Underworld from Antiquity to Byzantium (Brill, 2018): 287–303.

"Struggling with Romanos’s ‘Dagger of Taste’" i Susan Ashbrook Harvey & Margaret Mullett (red.), Knowing Bodies, Passionate Souls: Sense Perceptions in Byzantium (Washington DC: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 2017): 169–182. 

"Dissolving with Lazarus: Late Ancient Liturgical Bodies in Pieces", Studia Theologica 71 (2017): 173–198.

"Voices Interwoven: Refrains and Vocal Participation in the Kontakia," Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik  66 (2016): 1–10.

Arentzen og Derek Krueger, "Romanos in Manuscript: Some Observations on the Patmos Kontakarion" (Paper på ICBS i Beograd 2016).

"Bysantinske positurer: Groteske kropper og sensuelle tilnærmelser i konstantinopolitansk poesi," Vetenskapssociteten i Lund: Årsbok 2016: 5–20.

"Kjødets teologi" i Gud er alltid større: Kirkefedrenes teologiske språk (red. Kristiansen & Solberg) Novus Forlag 2015: 223–239.

 

Presentasjoner (inviterte)

"Between Abjection and Seduction: Adventures in Late Ancient Holy Week," Elizabeth A. Clark Center for Late Ancient Studies (Duke University), 22. jan 2019.

"Holy Week Discombobulation," Liturgy and Hymnody in Byzantium Across Centuries and Spaces. Centre for Medieval Studies, Moscow Higher School of Economics, 22. nov 2018.

"The Voice of the Virgin, οr How Romanos the Melodist Taught Mary to Sing," Colloquium Studiorum Byzantinorum, University of Cyprus, 11. okt 2017.

Dissolving Bodies in Byzantium, Body, Culture, Religion: Byzantine Views. Brown University, mars 2016.

“Orientaliska och syrisk-ortodoxa kyrkor i Sverige,” Mångkultur i Sverige, i kyrkor och samfund. Sigtuna, november 2014.

“Ambiguous Marian Imagery in Early Byzantine Hymns,” Imagery in Pre-Modern Poetry: A Global Perspective. Københavns universitet, oktober 2014.

“Struggling with Romanos’s ‘Dagger of Taste,’” Knowing Bodies, Passionate Souls: Sense Perceptions in Byzantium (Dumbarton Oaks Spring Symposium 2014). Washington DC, april 2014.

 • Arentzen, Thomas (2020). Sex and the City: Intercourse in Holy Week. Journal of Early Christian Studies.  ISSN 1067-6341.  28(1) . doi: 10.1353/earl.2020.0004
 • Arentzen, Thomas (2019). The Dialogue of Annunciation: Germanos of Constantinople versus Romanos the Melode, In Thomas Arentzen & Mary B. Cunningham (ed.),  The Reception of the Virgin in Byzantium: Marian Narratives in Texts and Images.  Cambridge University Press.  ISBN 9781108476287.  Chapter 6.  s 151 - 169
 • Arentzen, Thomas & Münz-Manor, Ophir (2019). Soundscapes of Salvation: Resounding Refrains in Jewish and Christian Liturgical Poems. Studies in Late Antiquity.  ISSN 2470-2048.  3(1), s 36- 55 . doi: 10.1525/sla.2019.3.1.36
 • Arentzen, Thomas (2018). De ortodokse kirkene – østlige tradisjonsbærere, I: Ola Tjørhom (red.),  Kirkesamfunn i Norge: Innføring i kirkekunnskap.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-59475-6.  Kapittel 6.  s 125 - 150
 • Arentzen, Thomas (2018). Inn mot kjødets nullpunkt. Den groteske døden i bysantinske hymner. Hymnologi.  ISSN 1901-5976.  1-2, s 33- 40
 • Arentzen, Thomas (2018). The Virgin in Hades, In Gunnel Ekroth & Ingela Nilsson (ed.),  Round Trip to Hades in the Eastern Mediterranean Tradition: Visits to the Underworld from Antiquity to Byzantium.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004372665.  Chapter 14.  s 287 - 303
 • Arentzen, Thomas (2017). Dissolving with Lazarus: Late Ancient Liturgical Bodies in Pieces. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology.  ISSN 0039-338X.  71(2), s 173- 198 . doi: 10.1080/0039338X.2017.1384757 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Arentzen, Thomas (2017). Struggling with Romanos’s ‘Dagger of Taste’, In Susan Ashbrook Harvey & Margaret Mullett (ed.),  Knowing Bodies, Passionate Souls: Sense Perceptions in Byzantium.  Harvard University Press.  ISBN 9780884024217.  Chapter 9.  s 169 - 182
 • Arentzen, Thomas (2017). Voices Interwoven: Refrains and Vocal Participation in the Kontakia. Jahrbuch der Østerreichischen Byzantinistik.  ISSN 0378-8660.  66, s 1- 10 . doi: 10.1553/joeb66s1 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Arentzen, Thomas & Krueger, Derek (2016). Romanos in Manuscript: Some Observations on the Patmos Kontakarion, In Bojana Krsmanović & Ljubomir Milanović (ed.),  Proceedings of the 23rd International Congress of Byzantine Studies, Belgrade, 22-27 August 2016: Round Tables.  Serbian National Committee of AIEB.  ISBN 9788680656106.  KAPITTEL.  s 648 - 654 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Arentzen, Thomas (2015). Kjødets teologi - Romanos Meloden, I: Ståle Johannes Kristiansen & Peder Kvaale Solberg (red.),  Gud er alltid større: Kirkefedrenes teologiske språk.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-831-9.  Kapittel.  s 223 - 239 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Arentzen, Thomas (2013). Skjønnheten og skjøgen – Romanos’ hymne om synderinnen som salver Jesus, I: Knut-Willy Sæther & Svein Rise (red.),  Skjønnhet og tilbedelse.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0210-5.  Artikkel.  s 145 - 160
 • Arentzen, Thomas (2013). 'Your virginity shines' – The Attraction of the Virgin in the Annunciation Hymn by Romanos. Studia patristica.  ISSN 0585-542X.  68(XVI), s 125- 132
 • Arentzen, Thomas (2011). 'Hør hva jeg er, for jeg er den du ser!' – Maria-fremstillinger i Akathistos-hymnen og Romanos’ Bebudelseshymne. Svensk Teologisk Kvartalskrift.  ISSN 0039-6761.  87(4), s 162- 168 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Arentzen, Thomas (2006). "Kom og ta del!" Romanos' Julehymne og dens liturgiske kontekst. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  (2), s 122- 137

Se alle arbeider i Cristin

 • Arentzen, Thomas & Cunningham, Mary B. (ed.) (2019). The Reception of the Virgin in Byzantium: Marian Narratives in Texts and Images. Cambridge University Press.  ISBN 9781108476287.  390 s. Vis sammendrag
 • Arentzen, Thomas (2017). The Virgin in Song. Mary and the Poetry of Romanos the Melodist. University of Pennsylvania Press.  ISBN 9780812249071.  304 s. Vis sammendrag
 • Arentzen, Thomas; Eriksen, Uffe Holmsgaard & Johnsen, Henrik Rydell (red.) (2016). Mellan tid och evighet: Eskatologiska perspektiv i den tidiga kyrkan. Föreläsningar hållna vid Nordiska patristikermötet i Lund 18–20 augusti 2014. Artos & Norma bokförlag.  ISBN 9789175808246.  152 s. Vis sammendrag
 • Arentzen, Thomas (2015). Ortodoxa och österländska kyrkor i Sverige. Nämnden för statligt stöd till trossamfund.  ISBN 9789198061192.  168 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Arentzen, Thomas (2019). Between Abjection and Seduction: Adventures in Late Ancient Holy Week.
 • Arentzen, Thomas (2019). Blushing Trees, Embracing Trunks: Byzantine Arboreal Behavior.
 • Arentzen, Thomas (2019). Holy Arousal [innlegg på bloggen Public Orthodoxy].
 • Arentzen, Thomas (2019). Speaking with Mary: St. Romanos, a Voice, and the Virgin. Vis sammendrag
 • Arentzen, Thomas (2019). Treed by Trunks: Beyond Early Christian Anthropomorphism.
 • Arentzen, Thomas & Cunningham, Mary B. (2019). Introduction, In Thomas Arentzen & Mary B. Cunningham (ed.),  The Reception of the Virgin in Byzantium: Marian Narratives in Texts and Images.  Cambridge University Press.  ISBN 9781108476287.  Introduction.  s 1 - 13
 • Arentzen, Thomas (2018). Holy Week Discombobulation. Vis sammendrag
 • Arentzen, Thomas (2018). Imagining the Virgin in the Byzantine Night. Vis sammendrag
 • Arentzen, Thomas (2018). Liturgy and Byzantinization in Jerusalem av D. Galadza [anmeldelse]. Dragomanen: Årsskrift utgiven av Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul.  ISSN 1402-358X.  20, s 156- 158
 • Arentzen, Thomas (2018). Mary in Early Christian Faith and Devotion by Stephen J. Shoemaker [review]. Journal of Early Christian Studies.  ISSN 1067-6341.  26(2), s 344- 346 . doi: 10.1353/earl.2018.0033
 • Arentzen, Thomas (2018). Theology and Poetry in Early Byzantium by Sarah Gador-Whyte [anmeldelse]. Patristica Nordica Annuaria.  ISSN 2001-2365.  33, s 120- 122
 • Arentzen, Thomas (2018). [review of] Adam J. Goldwyn, Byzantine Ecocriticism. Scandinavian journal of Byzantine and modern Greek studies.  4, s 184- 186
 • Arentzen, Thomas & Frøyshov, Stig Ragnvald (2018). The kata stichon Hymnography as a Source for Early Constantinopolitan Festal Celebrations?.
 • Arentzen, Thomas & Westergren, Andreas (2018). Prolog. Patristica Nordica Annuaria.  ISSN 2001-2365.  33, s 3- 4
 • Hielscher, Fredrik & Arentzen, Thomas (2018, 25. oktober). Ortodox spricka kan bli den största på tusen år.  Kyrkans tidning.
 • Sylte, Turid & Arentzen, Thomas (2018, 12. oktober). Kjenner glede og uro.  Vårt land.
 • Arentzen, Thomas (2017). Det var påsken som bestämde tiden. Forskning & Framsteg.  ISSN 0015-7937.  2, s 8- 8
 • Arentzen, Thomas (2017, 01. november). Myndige Maria ble den yndige.  Vårt Land.
 • Arentzen, Thomas (2017). När kommer julen i januari?. Forskning & Framsteg.  ISSN 0015-7937.  (1), s 62- 62
 • Arentzen, Thomas (2017, 09. juni). Oldtidens Maria var myndig og fruktbar. [Internett].  forskning.no.
 • Arentzen, Thomas (2017). Performing Holy Week.
 • Arentzen, Thomas (2017). Syrisk-ortodoks kristendom i tradisjon og samtid.
 • Arentzen, Thomas (2017). The Church of Ethiopia in Antiquity and the Middle Ages. Patristica Nordica Annuaria.  ISSN 2001-2365.  32, s 13- 14
 • Arentzen, Thomas (2017). The Voice of the Virgin, οr How Romanos the Melodist Taught Mary to Sing.
 • Arentzen, Thomas & Münz-Manor, Ophir (2017). Soundscapes of Salvation: Refrains and the Creation of Sonic Space in Christian and Jewish Liturgical Poetry.
 • Arentzen, Thomas & Westergren, Andreas (2017). Prolog. Patristica Nordica Annuaria.  ISSN 2001-2365.  32, s 3- 4
 • Arentzen, Thomas (2016). Bysantinske positurer: Groteske kropper og sensuelle tilnærmelser i konstantinopolitansk poesi. Vetenskapssociteten i Lund: Årsbok.  ISSN 0349-053X.  s 5- 20
 • Arentzen, Thomas (2016). Deformed Bodies in Late Ancient Hymns.
 • Arentzen, Thomas (2016). Dissolving Bodies in Byzantium.
 • Arentzen, Thomas (2016). Helga dem som älskar skönheten i ditt hus – östkyrkliga perspektiv på kyrkorummet.
 • Arentzen, Thomas (2016). Mellom synd og begjær: Den hellige Kassia i den stille uke, I: Ståle Johannes Kristiansen & Peder Kvaale Solberg (red.),  Segl: Katolsk årsskrift for religion og samfunn 2016.  St. Olav forlag.  ISBN 978-82-7024-317-4.  [Teologi og spiritualitet].  s 241 - 243
 • Arentzen, Thomas (2016). Shoemaker: Mary in Early Christian Faith and Devotion. Patristica Nordica Annuaria.  ISSN 2001-2365.  31, s 151- 153
 • Arentzen, Thomas; Eriksen, Uffe Holmsgaard & Johnsen, Henrik Rydell (2016). Tidigkristen eskatologi, I: Thomas Arentzen; Uffe Holmsgaard Eriksen & Henrik Rydell Johnsen (red.),  Mellan tid och evighet: Eskatologiska perspektiv i den tidiga kyrkan. Föreläsningar hållna vid Nordiska patristikermötet i Lund 18–20 augusti 2014.  Artos & Norma bokförlag.  ISBN 9789175808246.  Introduktion.  s 11 - 22
 • Arentzen, Thomas & Krueger, Derek (2016). Romanos in Manuscript: Some Observations on the Patmos Kontakarion.
 • Arentzen, Thomas & Münz-Manor, Ophir (2016). Open the Gate! Congregational Participation in Christian and Jewish Liturgical Poetry from Byzantium.
 • Arentzen, Thomas & Westergren, Andreas (2016). Prolog. Patristica Nordica Annuaria.  ISSN 2001-2365.  31, s 3- 4
 • Arentzen, Thomas (2015). A Matter of Taste: Salvation as Gustation in Early Christian Poetry.
 • Arentzen, Thomas (2015). Den syrisk-ortodoxa kristendomen och Sverige, I: Sven Arne Flodell (red.),  Att mötas är att växa: En studie i mångkulturalitet.  Artos & Norma bokförlag.  ISBN 9789175807539.  Artikkel.  s 339 - 352
 • Arentzen, Thomas (2015). Efraim Syriern: Hymnerna om tron. Årsbok för Svenskt Gudstjänstliv.  90, s 180- 182
 • Arentzen, Thomas (2015). In between Metaphors: Marian Imagery in Romanos the Melodist.
 • Arentzen, Thomas (2015). Krueger, Liturgical Subjects. Journal of Early Christian Studies.  ISSN 1067-6341.  23(4), s 636- 638 . doi: 10.1353/earl.2015.0046
 • Arentzen, Thomas (2015, 04. desember). Kyrkofamiljen i öst har växt sig stor i Sverige.  Dagen.
 • Arentzen, Thomas (2015). Mellom spy og et stenk parfyme: groteske kropper og sensuell tro i senantikke hymner.
 • Arentzen, Thomas (2015). Mötet med mysteriet: Poesi och liturgi i ortodox eukaristisk tradition.
 • Arentzen, Thomas (2015). The Dialogue of Annunciation: Germanos of Constantinople versus Romanos the Melodist.
 • Arentzen, Thomas (2015). Voices Interwoven: Refrains and Vocal Participation in Late Ancient Kontakia.
 • Arentzen, Thomas & Westergren, Andreas (2015). Prolog. Patristica Nordica Annuaria.  ISSN 2001-2365.  30, s 3- 4
 • Arentzen, Thomas (2014). Ambiguous Marian Imagery in Early Byzantine Hymns.
 • Arentzen, Thomas (2014). Chrysostomosliturgin: Den gudomliga liturgin av vår fader bland de heliga, Johannes Chrysostomos. En nyöversättning.. Patristica Nordica Annuaria.  ISSN 2001-2365.  29, s 130- 131
 • Arentzen, Thomas (2014). Kroppens sånger. Pilgrim.  ISSN 1400-0830.  21(2), s 44- 47
 • Arentzen, Thomas (2014). Orientaliska och syrisk-ortodoxa kyrkor i Sverige.
 • Arentzen, Thomas (2014). Snöstorm och ett rykande berg – Jungfru Maria i Romanos’ poesi.
 • Arentzen, Thomas (2014). Struggling with Romanos’s ‘Dagger of Taste’.
 • Arentzen, Thomas (2014). The Virgin in Hades.
 • Arentzen, Thomas (2014). Virginity Recast: Romanos and the Mother of God.
 • Arentzen, Thomas & Westergren, Andreas (2014). Prolog. Patristica Nordica Annuaria.  ISSN 2001-2365.  29, s 3- 4
 • Arentzen, Thomas & Westergren, Andreas (2013). Prolog. Patristica Nordica Annuaria.  ISSN 2001-2365.  28, s 3- 4
 • Arentzen, Thomas (2012). The Breastfeeding Virgin in Romanos.
 • Arentzen, Thomas (2012). Tidligkristne apokryfer. Patristica Nordica Annuaria.  ISSN 2001-2365.  27, s 113- 114
 • Arentzen, Thomas & Westergren, Andreas (2012). Prolog. Patristica Nordica Annuaria.  ISSN 2001-2365.  27, s 3- 4
 • Arentzen, Thomas (2011). Gläd Dig, Du som födde Ljuset [anmeldelse]. Patristica Nordica Annuaria.  ISSN 2001-2365.  26, s 115- 116
 • Arentzen, Thomas (2011). Nye sanger for Jomfruen.
 • Arentzen, Thomas (2011). Your virginity shines’ – The Attraction of the Virgin in the Annunciation Hymn by Romanos.
 • Arentzen, Thomas (2010). Den ortodokse kirke. Tidsskrift for teologi og kirke.  ISSN 0040-7194.  81, s 313- 315
 • Arentzen, Thomas (2010). Ingen frelses alene. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  s 48- 50
 • Arentzen, Thomas (2010). Russian Impressions: Orthodox Encounters and Scandinavian Memory.
 • Arentzen, Thomas (2010). The Christocentric Cosmology of St Maximus the Confessor. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  2, s 146- 148
 • Arentzen, Thomas (2009). Et nytt bryllup i Kana. Kana-bryllupet i Den ortodokse kirkes vigselsrituale. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  s 9- 13
 • Arentzen, Thomas (2008). Gudfødersken synger. Strek : sentralstimulerende magasin.  ISSN 1890-9477.  5, s 52- 59
 • Arentzen, Thomas (2007). Reading Figural Reading in Romanos Melodos. Vis sammendrag
 • Arentzen, Thomas (2006). Den ortodokse kirkes guddommelige liturgier. Over alt.  ISSN 0802-2550.  (1), s 62- 63
 • Arentzen, Thomas (2006). The Orthodox Church in Modern Norway, In Christine Chaillot (ed.),  A Short History of the Orthodox Church in Western Europe in the 20th Century.  Éditions Dialogue entre orthodoxes.  ISBN 83-89396-22-X.  Artikkel.  s 138 - 147
 • Arentzen, Thomas (2005). L’Église orthodoxe dans la Norvège moderne, In Christine Chaillot (ed.),  Histoire de L’Église orthodoxe en Europe occidentale au 20e siècle.  Éditions Dialogue entre orthodoxes.  ISBN 83-89396-165.  L’Église orthodoxe dans la Norvège moderne.
 • Arentzen, Thomas (2005). Olivier Clément, Källor – den kristna spiritualitetens ursprung. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (3)
 • Arentzen, Thomas & Rasmussen, Tarald (2005). St. Romanos Melodens Julehymne. Oversettelse og kommentar.
 • Arentzen, Thomas (2004). Ord fra ørkenen. Akt.  ISSN 0801-9975.  (1)
 • Arentzen, Thomas (2003). Kristen poesi vest i havgapet. Akt.  ISSN 0801-9975.  (4)
 • Arentzen, Thomas (2003). Mellom Midgard og Miklagard. Middelalderforum.  ISSN 0800-529X.  (1-2)
 • Arentzen, Thomas (1998). Barn i tiden. Ny tid.  ISSN 0803-3498. Vis sammendrag
 • Arentzen, Thomas (1997). En motvekter. Ny tid.  ISSN 0803-3498.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. sep. 2015 12:24 - Sist endret 28. juli 2019 22:19

Prosjekter