Thomas Arentzen

Postdoktor - Fagseksjonen
Bilde av Thomas Arentzen
English version of this page
Telefon +47-22850336
Rom U307
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Thomas Arentzen interesserer seg for folkelig fromhet og litterære trosuttrykk. Tidligere har han særlig syslet med fremstillinger av Jomfru Maria i liturgisk litteratur, hymnediktning og prekener, men han har også arbeidet med moderne østkirkelig historie. Hans pågående forskningsprosjekt heter Bodies in Motion: Religion and Corporeality in Late Antiquity og undersøker konstruksjoner av kropper i rituelle tekster i den bysantinske perioden.

Bakgrunn

Thomas Arentzen er født i Trondheim og vokst opp i Grimstad. Han ble filologisk kandidat i 2005 og har en teologisk doktorgrad fra Lunds universitet (Sverige). Siden 2018 er han også dosent i kirkehistorie samme sted.

 • 2016: gjesteforsker ved Brown University
 • 2014-2015: forsker, Lunds universitet
 • 2014: dr. teol. fra Lunds universitet; disputerte med avhandlingen Virginity Recast: Romanos and the Mother of God
 • 2007: korttidsstipendiat ved Det teologiske fakultet i Oslo 
 • 2005: cand. philol. fra Universitetet i Oslo etter studier i teologi
 • 2001: cand. mag. fra Universitetet i Oslo etter studier i litteratur, gresk og russisk
 • 1998-1999: Forfatterstudiet i Tromsø
 • 1996-1997: Forfatterstudiet i Bø 

Undervisning

TFF3400 - Mary: From Maiden to Madonna (vår 2018)

TFF4400 - Mary: From Maiden to Madonna (vår 2018)

TFF1001 - Kristendommens historie (vår 2017)

Vitenskaplige stipender og utmerkelser

 • 2015: Vetenskapssocieteten i Lunds pris ur Insamlingsstiftelsen Näringslivets fond för humanistisk forskning for doktoravhandling
 • 2014: forskningsstipend fra Helge Ax:son Johnsons stiftelse, Sverige
 • 2008-2014: doktorgradsstipend ved Lunds universitet
 • 2007: forskningsstipend ved Universitetet i Oslo

Verv og medlemsskap

Internasjonale nettverk og samarbeid

Arentzen har under de siste årene arbeidet tett sammen med det patristiske miljøet i Lund og Aarhus og det bysantinske miljøet i Uppsala. Han har også vært del av en gruppe internasjonale forskere som har arbeidet med senantikke hymner fra et komparativt eller religionsdialogisk perspektiv. I 2016 var han gjesteforsker ved Brown University (USA); 2018-19 er han forskningsstipendiat ved Dumbarton Oaks.

Emneord: Oldkirke, Patristikk, Hermeneutikk, Liturgi, Hymner, Riter og ritualer, Mariologi, Jomfru Maria

Publikasjoner

Bøker

Arentzen & Mary Cunningham, The Reception of the Virgin in Byzantium: Marian Narratives in Texts and Images (under utgivelse på Cambridge University Press 2019).

The Virgin in Song: Mary and the Poetry of Romanos the Melodist (University of Pennsylvania Press, 2017).

Ortodoxa och österländska kyrkor i Sverige (Stockholm, 2015).

Artikler

“The Virgin in Hades” i Gunnel Ekroth & Ingela Nilsson (red.), Round Trip to Hades in the Eastern Mediterranean Tradition: Visits to the Underworld from Antiquity to Byzantium (Brill, 2018): 287–303.

"Struggling with Romanos’s ‘Dagger of Taste’" i Susan Ashbrook Harvey & Margaret Mullett (red.), Knowing Bodies, Passionate Souls: Sense Perceptions in Byzantium (Washington DC: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 2017): 169–182. 

"Dissolving with Lazarus: Late Ancient Liturgical Bodies in Pieces", Studia Theologica 71 (2017): 173–198.

"Voices Interwoven: Refrains and Vocal Participation in the Kontakia," Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik  66 (2016): 1–10.

Arentzen og Derek Krueger, "Romanos in Manuscript: Some Observations on the Patmos Kontakarion" (Paper på ICBS i Beograd 2016).

"Bysantinske positurer: Groteske kropper og sensuelle tilnærmelser i konstantinopolitansk poesi," Vetenskapssociteten i Lund: Årsbok 2016: 5–20.

"Kjødets teologi" i Gud er alltid større: Kirkefedrenes teologiske språk (red. Kristiansen & Solberg) Novus Forlag 2015: 223–239.

 

Konferansepresentasjoner (inviterte)

"Performing Holy Week," Religious Performance in Byzantium. Uppsala universitet, mai 2017.

Dissolving Bodies in Byzantium, Body, Culture, Religion: Byzantine Views. Brown University, mars 2016.

“Orientaliska och syrisk-ortodoxa kyrkor i Sverige,” Mångkultur i Sverige, i kyrkor och samfund. Sigtuna, november 2014.

“Ambiguous Marian Imagery in Early Byzantine Hymns,” Imagery in Pre-Modern Poetry: A Global Perspective. Københavns universitet, oktober 2014.

“Struggling with Romanos’s ‘Dagger of Taste,’” Knowing Bodies, Passionate Souls: Sense Perceptions in Byzantium (Dumbarton Oaks Spring Symposium 2014). Washington DC, april 2014.

“Russian Impressions: Orthodox Encounters and Scandinavian Memory,” Orthodoxy in Russian Culture and Society, Det norske universitetssenter i St. Petersburg, mai 2010.

 • Arentzen, Thomas (2020). Sex and the City: Intercourse in Holy Week. Journal of Early Christian Studies.  ISSN 1067-6341.  28(1)
 • Arentzen, Thomas (2018). De ortodokse kirkene – østlige tradisjonsbærere, I: Ola Tjørhom (red.),  Kirkesamfunn i Norge: Innføring i kirkekunnskap.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-59475-6.  Kapittel 6.  s 125 - 150
 • Arentzen, Thomas (2018). Inn mot kjødets nullpunkt. Den groteske døden i bysantinske hymner. Hymnologi.  ISSN 1901-5976.  s 33- 40
 • Arentzen, Thomas (2018). The Virgin in Hades, In Gunnel Ekroth & Ingela Nilsson (ed.),  Round Trip to Hades in the Eastern Mediterranean Tradition: Visits to the Underworld from Antiquity to Byzantium.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004372665.  Chapter 14.  s 287 - 303
 • Arentzen, Thomas & Münz-Manor, Ophir (2018). Soundscapes of Salvation: Resounding Refrains in Jewish and Christian Liturgical Poems. Studies in Late Antiquity.  ISSN 2470-2048.
 • Arentzen, Thomas (2017). Dissolving with Lazarus: Late Ancient Liturgical Bodies in Pieces. Studia Theologica.  ISSN 0039-338X.  71(2), s 173- 198 . doi: 10.1080/0039338X.2017.1384757 Vis sammendrag
 • Arentzen, Thomas (2017). Struggling with Romanos’s ‘Dagger of Taste’, In Susan Ashbrook Harvey & Margaret Mullett (ed.),  Knowing Bodies, Passionate Souls: Sense Perceptions in Byzantium.  Harvard University Press.  ISBN 9780884024217.  Chapter 9.  s 169 - 182
 • Arentzen, Thomas (2017). Voices Interwoven: Refrains and Vocal Participation in the Kontakia. Jahrbuch der Østerreichischen Byzantinistik.  ISSN 0378-8660.  66, s 1- 10 . doi: 10.1553/joeb66s1 Vis sammendrag
 • Arentzen, Thomas & Krueger, Derek (2016). Romanos in Manuscript: Some Observations on the Patmos Kontakarion, In Bojana Krsmanović & Ljubomir Milanović (ed.),  Proceedings of the 23rd International Congress of Byzantine Studies, Belgrade, 22-27 August 2016: Round Tables.  Serbian National Committee of AIEB.  ISBN 9788680656106.  KAPITTEL.  s 648 - 654 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Arentzen, Thomas (2015). Kjødets teologi - Romanos Meloden, I: Ståle Johannes Kristiansen & Peder Kvaale Solberg (red.),  Gud er alltid større: Kirkefedrenes teologiske språk.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-831-9.  Kapittel.  s 223 - 239 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Arentzen, Thomas (2013). Skjønnheten og skjøgen – Romanos’ hymne om synderinnen som salver Jesus, I: Knut-Willy Sæther & Svein Rise (red.),  Skjønnhet og tilbedelse.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0210-5.  Artikkel.  s 145 - 160
 • Arentzen, Thomas (2013). 'Your virginity shines' – The Attraction of the Virgin in the Annunciation Hymn by Romanos. Studia patristica.  ISSN 0585-542X.  68(XVI), s 125- 132
 • Arentzen, Thomas (2011). 'Hør hva jeg er, for jeg er den du ser!' – Maria-fremstillinger i Akathistos-hymnen og Romanos’ Bebudelseshymne. Svensk teologisk kvartalskrift.  ISSN 0039-6761.  87(4), s 162- 168 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Arentzen, Thomas (2006). "Kom og ta del!" Romanos' Julehymne og dens liturgiske kontekst. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  (2), s 122- 137

Se alle arbeider i Cristin

 • Arentzen, Thomas (2017). The Virgin in Song. Mary and the Poetry of Romanos the Melodist. University of Pennsylvania Press.  ISBN 9780812249071.  304 s. Vis sammendrag
 • Arentzen, Thomas; Eriksen, Uffe Holmsgaard & Johnsen, Henrik Rydell (red.) (2016). Mellan tid och evighet: Eskatologiska perspektiv i den tidiga kyrkan. Föreläsningar hållna vid Nordiska patristikermötet i Lund 18–20 augusti 2014. Artos & Norma bokförlag.  ISBN 9789175808246.  152 s. Vis sammendrag
 • Arentzen, Thomas (2015). Ortodoxa och österländska kyrkor i Sverige. Nämnden för statligt stöd till trossamfund.  ISBN 9789198061192.  168 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Arentzen, Thomas (2018). Holy Week Discombobulation. Vis sammendrag
 • Arentzen, Thomas (2018). Imagining the Virgin in the Byzantine Night. Vis sammendrag
 • Arentzen, Thomas (2018). Liturgy and Byzantinization in Jerusalem av D. Galadza [anmeldelse]. Dragomanen: Årsskrift utgiven av Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul.  ISSN 1402-358X.  20, s 156- 158
 • Arentzen, Thomas (2018). Mary in Early Christian Faith and Devotion by Stephen J. Shoemaker [review]. Journal of Early Christian Studies.  ISSN 1067-6341.  26(2), s 344- 346 . doi: 10.1353/earl.2018.0033
 • Arentzen, Thomas & Frøyshov, Stig Ragnvald (2018). The kata stichon Hymnography as a Source for Early Constantinopolitan Festal Celebrations?.
 • Hielscher, Fredrik & Arentzen, Thomas (2018, 25. oktober). Ortodox spricka kan bli den största på tusen år.  Kyrkans tidning.
 • Sylte, Turid & Arentzen, Thomas (2018, 12. oktober). Kjenner glede og uro.  Vårt land.
 • Arentzen, Thomas (2017). Det var påsken som bestämde tiden. Forskning & Framsteg.  ISSN 0015-7937.  2, s 8- 8
 • Arentzen, Thomas (2017, 01. november). Myndige Maria ble den yndige.  Vårt Land.
 • Arentzen, Thomas (2017). När kommer julen i januari?. Forskning & Framsteg.  ISSN 0015-7937.  (1), s 62- 62
 • Arentzen, Thomas (2017, 09. juni). Oldtidens Maria var myndig og fruktbar. [Internett].  forskning.no.
 • Arentzen, Thomas (2017). Performing Holy Week.
 • Arentzen, Thomas (2017). Syrisk-ortodoks kristendom i tradisjon og samtid.
 • Arentzen, Thomas (2017). The Church of Ethiopia in Antiquity and the Middle Ages. Patristica Nordica Annuaria.  ISSN 2001-2365.  32, s 13- 14
 • Arentzen, Thomas (2017). The Voice of the Virgin, οr How Romanos the Melodist Taught Mary to Sing.
 • Arentzen, Thomas & Münz-Manor, Ophir (2017). Soundscapes of Salvation: Refrains and the Creation of Sonic Space in Christian and Jewish Liturgical Poetry.
 • Arentzen, Thomas & Westergren, Andreas (2017). Prolog. Patristica Nordica Annuaria.  ISSN 2001-2365.  32, s 3- 4
 • Arentzen, Thomas (2016). Bysantinske positurer: Groteske kropper og sensuelle tilnærmelser i konstantinopolitansk poesi. Vetenskapssociteten i Lund: Årsbok.  ISSN 0349-053X.  s 5- 20
 • Arentzen, Thomas (2016). Deformed Bodies in Late Ancient Hymns.
 • Arentzen, Thomas (2016). Dissolving Bodies in Byzantium.
 • Arentzen, Thomas (2016). Helga dem som älskar skönheten i ditt hus – östkyrkliga perspektiv på kyrkorummet.
 • Arentzen, Thomas (2016). Mellom synd og begjær: Den hellige Kassia i den stille uke, I: Ståle Johannes Kristiansen & Peder Kvaale Solberg (red.),  Segl: Katolsk årsskrift for religion og samfunn 2016.  St. Olav forlag.  ISBN 978-82-7024-317-4.  [Teologi og spiritualitet].  s 241 - 243
 • Arentzen, Thomas (2016). Shoemaker: Mary in Early Christian Faith and Devotion. Patristica Nordica Annuaria.  ISSN 2001-2365.  31, s 151- 153
 • Arentzen, Thomas; Eriksen, Uffe Holmsgaard & Johnsen, Henrik Rydell (2016). Tidigkristen eskatologi, I: Thomas Arentzen; Uffe Holmsgaard Eriksen & Henrik Rydell Johnsen (red.),  Mellan tid och evighet: Eskatologiska perspektiv i den tidiga kyrkan. Föreläsningar hållna vid Nordiska patristikermötet i Lund 18–20 augusti 2014.  Artos & Norma bokförlag.  ISBN 9789175808246.  Introduktion.  s 11 - 22
 • Arentzen, Thomas & Krueger, Derek (2016). Romanos in Manuscript: Some Observations on the Patmos Kontakarion.
 • Arentzen, Thomas & Münz-Manor, Ophir (2016). Open the Gate! Congregational Participation in Christian and Jewish Liturgical Poetry from Byzantium.
 • Arentzen, Thomas & Westergren, Andreas (2016). Prolog. Patristica Nordica Annuaria.  ISSN 2001-2365.  31, s 3- 4
 • Arentzen, Thomas (2015). A Matter of Taste: Salvation as Gustation in Early Christian Poetry.
 • Arentzen, Thomas (2015). Den syrisk-ortodoxa kristendomen och Sverige, I: Sven Arne Flodell (red.),  Att mötas är att växa: En studie i mångkulturalitet.  Artos & Norma bokförlag.  ISBN 9789175807539.  Artikkel.  s 339 - 352
 • Arentzen, Thomas (2015). Efraim Syriern: Hymnerna om tron. Årsbok för Svenskt Gudstjänstliv.  90, s 180- 182
 • Arentzen, Thomas (2015). In between Metaphors: Marian Imagery in Romanos the Melodist.
 • Arentzen, Thomas (2015). Krueger, Liturgical Subjects. Journal of Early Christian Studies.  ISSN 1067-6341.  23(4), s 636- 638 . doi: 10.1353/earl.2015.0046
 • Arentzen, Thomas (2015, 04. desember). Kyrkofamiljen i öst har växt sig stor i Sverige.  Dagen.
 • Arentzen, Thomas (2015). Mellom spy og et stenk parfyme: groteske kropper og sensuell tro i senantikke hymner.
 • Arentzen, Thomas (2015). Mötet med mysteriet: Poesi och liturgi i ortodox eukaristisk tradition.
 • Arentzen, Thomas (2015). The Dialogue of Annunciation: Germanos of Constantinople versus Romanos the Melodist.
 • Arentzen, Thomas (2015). Voices Interwoven: Refrains and Vocal Participation in Late Ancient Kontakia.
 • Arentzen, Thomas & Westergren, Andreas (2015). Prolog. Patristica Nordica Annuaria.  ISSN 2001-2365.  30, s 3- 4
 • Arentzen, Thomas (2014). Ambiguous Marian Imagery in Early Byzantine Hymns.
 • Arentzen, Thomas (2014). Chrysostomosliturgin: Den gudomliga liturgin av vår fader bland de heliga, Johannes Chrysostomos. En nyöversättning.. Patristica Nordica Annuaria.  ISSN 2001-2365.  29, s 130- 131
 • Arentzen, Thomas (2014). Kroppens sånger. Pilgrim.  ISSN 1400-0830.  21(2), s 44- 47
 • Arentzen, Thomas (2014). Orientaliska och syrisk-ortodoxa kyrkor i Sverige.
 • Arentzen, Thomas (2014). Snöstorm och ett rykande berg – Jungfru Maria i Romanos’ poesi.
 • Arentzen, Thomas (2014). Struggling with Romanos’s ‘Dagger of Taste’.
 • Arentzen, Thomas (2014). The Virgin in Hades.
 • Arentzen, Thomas (2014). Virginity Recast: Romanos and the Mother of God.
 • Arentzen, Thomas & Westergren, Andreas (2014). Prolog. Patristica Nordica Annuaria.  ISSN 2001-2365.  29, s 3- 4
 • Arentzen, Thomas & Westergren, Andreas (2013). Prolog. Patristica Nordica Annuaria.  ISSN 2001-2365.  28, s 3- 4
 • Arentzen, Thomas (2012). The Breastfeeding Virgin in Romanos.
 • Arentzen, Thomas (2012). Tidligkristne apokryfer. Patristica Nordica Annuaria.  ISSN 2001-2365.  27, s 113- 114
 • Arentzen, Thomas & Westergren, Andreas (2012). Prolog. Patristica Nordica Annuaria.  ISSN 2001-2365.  27, s 3- 4
 • Arentzen, Thomas (2011). Gläd Dig, Du som födde Ljuset. Patristica Nordica Annuaria.  ISSN 2001-2365.  26, s 115- 116
 • Arentzen, Thomas (2011). Nye sanger for Jomfruen.
 • Arentzen, Thomas (2011). Your virginity shines’ – The Attraction of the Virgin in the Annunciation Hymn by Romanos.
 • Arentzen, Thomas (2010). Den ortodokse kirke. Tidsskrift for teologi og kirke.  ISSN 0040-7194.  81, s 313- 315
 • Arentzen, Thomas (2010). Ingen frelses alene. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  s 48- 50
 • Arentzen, Thomas (2010). Russian Impressions: Orthodox Encounters and Scandinavian Memory.
 • Arentzen, Thomas (2010). The Christocentric Cosmology of St Maximus the Confessor. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  2, s 146- 148
 • Arentzen, Thomas (2009). Et nytt bryllup i Kana. Kana-bryllupet i Den ortodokse kirkes vigselsrituale. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  s 9- 13
 • Arentzen, Thomas (2008). Gudfødersken synger. Strek : sentralstimulerende magasin.  ISSN 1890-9477.  5, s 52- 59
 • Arentzen, Thomas (2007). Reading Figural Reading in Romanos Melodos. Vis sammendrag
 • Arentzen, Thomas (2006). Den ortodokse kirkes guddommelige liturgier. Over alt.  ISSN 0802-2550.  (1), s 62- 63
 • Arentzen, Thomas (2006). The Orthodox Church in Modern Norway, In Christine Chaillot (ed.),  A Short History of the Orthodox Church in Western Europe in the 20th Century.  Éditions Dialogue entre orthodoxes.  ISBN 83-89396-22-X.  Artikkel.  s 138 - 147
 • Arentzen, Thomas (2005). L’Église orthodoxe dans la Norvège moderne, In Christine Chaillot (ed.),  Histoire de L’Église orthodoxe en Europe occidentale au 20e siècle.  Éditions Dialogue entre orthodoxes.  ISBN 83-89396-165.  L’Église orthodoxe dans la Norvège moderne.
 • Arentzen, Thomas (2005). Olivier Clément, Källor – den kristna spiritualitetens ursprung. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (3)
 • Arentzen, Thomas & Rasmussen, Tarald (2005). St. Romanos Melodens Julehymne. Oversettelse og kommentar.
 • Arentzen, Thomas (2004). Ord fra ørkenen. Akt.  ISSN 0801-9975.  (1)
 • Arentzen, Thomas (2003). Kristen poesi vest i havgapet. Akt.  ISSN 0801-9975.  (4)
 • Arentzen, Thomas (2003). Mellom Midgard og Miklagard. Middelalderforum.  ISSN 0800-529X.  (1-2)
 • Arentzen, Thomas (1998). Barn i tiden. Ny tid.  ISSN 0803-3498. Vis sammendrag
 • Arentzen, Thomas (1997). En motvekter. Ny tid.  ISSN 0803-3498.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. sep. 2015 12:24 - Sist endret 15. nov. 2018 19:53