Sven Thore Kloster

Bilde av Sven Thore Kloster
Telefon +47 22850362
Mobiltelefon 48256847
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 Oslo

Bakgrunn

Sven Thore Kloster (f. 1980) ble cand. theol. ved Det teologiske fakultet i 2006, inkludert studier fra University of KwaZulu-Natal (Sør-Afrika) og Menighetsfakultetet. Han jobbet i perioden 2006-2014 i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke med fagområdene interreligiøs dialog, migrasjon, religionspolitikk og Midtøsten-spørsmål. Fra 2014-2019 var Kloster ph.d.-stipend ved Det teologisk fakultet. I 2019-2020 var Kloster tilbake i Mellomkirkelig råd som seniorrådgiver i økumenikk, og fra 2021 har han jobbet i Bispemøtet som seniorrådgiver og vært tilknyttet TF som gjesteforsker og -underviser.

Ph.d.-avhandling

Undervisning

Teol4401 - Dogmatikk, vår 2023

TEOL4003 - Religionsmøte og religionsteologi, vår 2022, vår 2023

TFEXFAC03 - Examen facultatum, teologivarianten, høst 2017, høst 2016, høst 2015

TEOL4901 - Fordypningsoppgave i teologi, vår 2016, høst 2015

TFF1003 - Etikk og religion, (gruppeundervisning), vår 2016

CONT4504 - Intercontextual Theology (I): Issues, Models and Theoretical Tools, høst 2015

Verv

Emneord: Dogmatikk, Systematisk teologi, Hermeneutikk, Religionsfilosofi, Kontekstuell teologi, Religion og politikk, Interreligiøse studier - Religionsdialog

Publikasjoner

 

 • 2022, Global Christianity: Current Trends and Developments, Horsfjord, Kloster, Lende og Løland. Pickwick Publications, 301 p.
 • 2022, "Religious Actors as Peacebuilders in Contexts of Violent Conflict: Jewish, Christian and Muslim Self-Understandings in Relation to Peacebuilding." A report commissioned by Norwegian Church Aid. Written by Sven Thore Kloster, 58 p.
 • 2021, Populisme og kristendom, redigert av Kristin Graff-Kallevåg, Sven Thore Kloster og Sturla Stålsett. CappelenDamm Akademisk, 292 s.
 • 2019, Towards an Agonistic Theology: A Political Reading of the Concepts of Tradition in the Christian Theologies of Gerhard Ebeling and Kathryn Tanner, Ph.d.-avhandling ved Universitetet i Oslo, 260 s.
 • 2018, Global kristendom. En samtidshistorie, av Horsfjord, Vebjørn; Kloster, Sven Thore; Lende, Gina; Løland, Ole Jakob. Universitetsforlaget. 250 s.
 • 2016, Dialogteologi på norsk, redigert av Fagerli, Grung, Kloster og Onsrud, Verbum Akademisk, 312 s.
 • Kloster, Sven Thore (2021). Vox populi vox Dei Kampen om gudsfolket. I Kloster, Sven Thore & Stålsett, Sturla Johan (Red.), Populisme og kristendom . Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202720315. s. 188–203.
 • Kloster, Sven Thore (2021). «Endelig kristne kvotefyktninger!» Religion og populisme i norsk innvandringsdebatt. I Kloster, Sven Thore & Stålsett, Sturla Johan (Red.), Populisme og kristendom . Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202720315. s. 47–67.
 • Graff-Kallevåg, Kristin; Kloster, Sven Thore & Stålsett, Sturla Johan (2021). Mobilisering av motmakt? Nye blikk på kristendom og populisme . I Kloster, Sven Thore & Stålsett, Sturla Johan (Red.), Populisme og kristendom . Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202720315. s. 270–286.
 • Graff-Kallevåg, Kristin; Kloster, Sven Thore & Stålsett, Sturla Johan (2021). Populisme og kristendom: Kollisjon eller koalisjon? I Kloster, Sven Thore & Stålsett, Sturla Johan (Red.), Populisme og kristendom . Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202720315. s. 13–27.
 • Kloster, Sven Thore (2020). Kirkelig uenighetsfellesskap. Et bidrag fra agonistisk teologi til ekklesiologisk refleksjon. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 125(4), s. 381–396. doi: 10.18261/issn.1504-3002-2020-04-09. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kloster, Sven Thore (2020). Community of Conflict. Towards an Agonistic Theology with Chantal Mouffe and Kathryn Tanner. I Mjaaland, Marius Timmann (Red.), The Reformation of Philosophy. Mohr Siebeck. ISSN 9783161592188. s. 241–257. Fulltekst i vitenarkiv
 • Løland, Ole Jakob; Lende, Gina; Horsfjord, Vebjørn & Kloster, Sven Thore (2018). Global kristendom : en samtidshistorie, Global kristendom. En samtidshistorie. Universitetsforlaget. ISSN 9788215030128.
 • Kloster, Sven Thore (2016). Hvor kommer vi fra og hvor skal vi hen? Om kristent hat mot jøder og muslimer, Dialogteologi på norsk. Verbum Akademisk. ISSN 9788254313169. s. 211–229.
 • Kloster, Sven Thore (2015). Norske persepsjoner av kristne i Midtøsten: fremmede, fiender, forfulgte eller følgesvenner? I Thorbjørnsrud, Berit S (Red.), De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-48897-0. s. 237–258.
 • Kloster, Sven Thore (2006). Om tradisjonens meningsbærende kontinuitet. Norsk Teologisk Tidsskrift. ISSN 0029-2176. 107(04), s. 230–253.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Kloster, Sven Thore (2022). Kirke og politikk - et uunngåelig spenningsforhold. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504.
 • Kloster, Sven Thore (2019). Kirkelig uenighetsfellesskap. Konfliktens velsignelser. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. s. 61–69.
 • Kloster, Sven Thore (2018). Siste jul i Kairo. En fortelling om de kristne i Midtøsten. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. s. 103–108.
 • Kloster, Sven Thore (2013). Om forfulgte kristne – den vanskelige diskursen. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 118(01), s. 12–26.
 • Kloster, Sven Thore (2008). Religionens plass i offentligheten, og det offentliges plass i religionen. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 113(05), s. 412–419.
 • Kloster, Sven Thore (2019). Towards an Agonistic Theology. A Political Reading of the Concepts of Tradition in the Christian Theologies of Gerhard Ebeling and Kathryn Tanner. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. aug. 2014 10:32 - Sist endret 7. nov. 2022 13:56