svenk

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Bakgrunn

Sven Thore Kloster ble i 2006 cand. theol. ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, inkludert studier fra University of KwaZulu-Natal (Sør-Afrika) og Menighetsfakultetet. Han jobbet i perioden 2006-2014 i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke med fagområdene interreligiøs dialog, trosfrihet, migrasjon, religionspolitikk og Midtøsten-spørsmål. Kloster fikk ph.d.-stipend ved Det teologisk fakultet i 2014.

Ph.d.-prosjekt

Undervisning

TFEXFAC03 - Examen facultatum, teologivarianten, høst 2017, høst 2016, høst 2015

TEOL4901 - Fordypningsoppgave i teologi, vår 2016, høst 2015

TFF1003 - Etikk og religion, (gruppeundervisning), vår 2016

CONT4504 - Intercontextual Theology (I): Issues, Models and Theoretical Tools, høst 2015

Verv

Emneord: Dogmatikk, Systematisk teologi, Hermeneutikk, Religionsfilosofi, Protestantisme, Kontekstuell teologi, Religion og politikk, Interreligiøse studier - Religionsdialog

Publikasjoner

Vitenskapelige (nivå 1):

 • 2018, Global kristendom. En samtidshistorie, av Horsfjord, Vebjørn; Kloster, Sven Thore; Lende, Gina; Løland, Ole Jakob. Universitetsforlaget. 250 s
 • 2016, «Hvor kommer vi fra og hvor skal vi hen? Om kristent hat mot jøder og muslimer», i Fagerli, Grung, Kloster og Onsrud (red) Dialogteologi på norsk.  Verbum Akademisk.
 • 2015, «Norske persepsjoner av kristne i Midtøsten: fremmede, fiender, forfulgte eller følgesvenner?», i Berit Thorbjørnsrud (red.) De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet, Oslo: Cappelen Damm Akademisk
 • 2006, «Om tradisjonens meningsbærende kontinuitet», Norsk Teologisk Tidsskrift 107:4., 230-253

Populærvitenskapelige:

 • 2018, «Siste jul i Kairo. En fortelling om de kristne i Midtøsten», bokanmeldelse i Nytt Norsk Kirkeblad, nr1/18 
 • 2013, «Om forfulgte kristne. Den vanskelige diskursen», Kirke og Kultur 118:1., 12-26
 • 2010, «På vei mot en flerkulturell folkekirke», i Hougsnæs, Marit Halvorsen (red.), Folkekirke i forandring: Lederskap og lederutfordringer fram mot 2020, Oslo: KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
 • 2008, «Religionens plass i offentligheten, og det offentliges plass i religionen», Kirke og Kultur 113:5., 412-420
 • 2006, «Gudsrelasjon og symboler. Et essay om teologiens muligheter og begrensninger i lys av H.-G. Gadamers og R. C, Nevilles tolkningsteorier», Ung Teologi 39:01., 53-64
 • 2005, «Gi oss i dag vårt daglige brød», i Finnseth, E.M.W., Grønvik, K., Westly, I. (red.) Gudsrikets gåte. Stemmer fra Korsveibevegelsen. Oslo: Stiftelsen Korsvei
 • Kloster, Sven Thore (2016). Hvor kommer vi fra og hvor skal vi hen? Om kristent hat mot jøder og muslimer, I:  Dialogteologi på norsk.  Verbum Akademisk.  ISBN 9788254313169.  Kapittel 13.  s 211 - 229
 • Kloster, Sven Thore (2015). Norske persepsjoner av kristne i Midtøsten: fremmede, fiender, forfulgte eller følgesvenner?, I: Berit S Thorbjørnsrud (red.),  De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48897-0.  Kapittel 12.  s 237 - 258
 • Kloster, Sven Thore (2006). Om tradisjonens meningsbærende kontinuitet. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  107(04), s 230- 253

Se alle arbeider i Cristin

 • Horsfjord, Vebjørn; Kloster, Sven Thore; Lende, Gina & Løland, Ole Jakob (2018). Global kristendom. En samtidshistorie. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030128.  372 s.
 • Kloster, Sven Thore & Grung, Anne Hege (2016). Dialogteologi på norsk. Verbum Akademisk.  ISBN 9788254313169.  312 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kloster, Sven Thore (2019). Kirkelig uenighetsfellesskap. Konfliktens velsignelser. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (1), s 61- 69
 • Kloster, Sven Thore (2019). Towards an Agonistic Theology. A Political Reading of the Concepts of Tradition in the Christian Theologies of Gerhard Ebeling and Kathryn Tanner.
 • Kloster, Sven Thore (2018). Siste jul i Kairo. En fortelling om de kristne i Midtøsten. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (1), s 103- 108
 • Kloster, Sven Thore (2013). Om forfulgte kristne – den vanskelige diskursen. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  118(01), s 12- 26
 • Kloster, Sven Thore (2008). Religionens plass i offentligheten, og det offentliges plass i religionen. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  113(05), s 412- 419

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. aug. 2014 10:32 - Sist endret 9. okt. 2019 12:22

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter