stinholt

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Postdoktorprosjekt

Redemption and ethics in Continental aesthetics

Doktorgradsprosjekt

"Meaning and Crisis. Emmanuel Levinas and the difficult meaning of the ethical" Se vitenskapelig sammendrag (pdf)

Veileder: Professor Trygve E. Wyller

Emneord: Fenomenologi, Religionsfilosofi, Religion og estetikk, Etikk

Publikasjoner

 • Holte, Stine (2020). Nietzsche’s eternal return and the Question of hope. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology.  ISSN 0039-338X. . doi: 10.1080/0039338X.2020.1774802
 • Holte, Stine (2019). Den tvetydige morskroppen. Om morskap, transcendens og etikk hos Beauvoir og Levinas. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  8(1), s 24- 40 . doi: 10.18261/issn.1893-0271-2019-01-03
 • Holte, Stine (2018). Kallsvariasjoner. En introduksjon, I: Stine Holte (red.),  Kallsvariasjoner. Postsekulære kall i skandinavisk litteratur.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-8390-005-7.  Introduksjon.  s 7 - 30
 • Holte, Stine (2018). Se i nåde: Kall og virkelighet i Lars Amund Vaages roman "Syngja", I: Stine Holte (red.),  Kallsvariasjoner. Postsekulære kall i skandinavisk litteratur.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-8390-005-7.  kapittel 9.  s 189 - 206
 • Holte, Stine (2017). Mellom tidens krav og rommets nåde. Gadamer, Adorno og estetikken som fundamentalteologi, I:  Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-880-7.  artikkel.  s 253 - 269
 • Holte, Stine (2013). Bonhoeffer's notion of maturity and the possibility of redemption. A Reading in light of Kant, Nietzsche and Levinas. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology.  ISSN 0039-338X.  67(2), s 144- 165 . doi: 10.1080/0039338X.2013.849616
 • Holte, Stine (2012). Tra olismo e separazione. Quale religione per un futuro di pace?, I: Francesco Valerio Tommasi (red.),  Incontro di civiltà.  Rubbettino.  ISBN 9788849834673.  artikkel.  s 123 - 134
 • Holte, Stine (2008). Asymmetry, Testimony and God in Levinas' Later Thinking, In Claudia Welz & Karl Verstrynge (ed.),  Despite Oneself. Subjectivity and its secret in Kierkegaard and Levinas.  Turnshare Ltd..  ISBN 978-1-84790-020-3.  Artikkel.  s 81 - 90

Se alle arbeider i Cristin

 • Holte, Stine (red.) (2018). Kallsvariasjoner. Postsekulære kall i skandinavisk litteratur. Novus Forlag.  ISBN 978-82-8390-005-7.  244 s.
 • Holte, Stine; Jensen, Roger & Mjaaland, Marius Timmann (2017). Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-880-7.  536 s.
 • Holte, Stine (2015). Meaning and Melancholy in the Thought of Emmanuel Levinas. Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60452-6.  192 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Holte, Stine (2019, 28. mars). Intervju på Verdibørsen om kallstankens idéhistorie og boken "Kallsvariasjoner". [Radio].  NRK P2.
 • Mjaaland, Marius Timmann; Holte, Stine; Jensen, Roger; Wyller, Trygve & Hafstad, Kjetil (2017). Gave og glede, I:  Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-880-7.  Forord.  s 9 - 18
 • Holte, Stine (2015). Jayne Svenungsson: Den gudomliga historien. Profetism, messianism & andens utveckling. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.
 • Holte, Stine (2008). Melancholy and the Problem of Relation in Levinas.
 • Holte, Stine (2006). Den etiske andre. Samuel Moyn: Origins of the Other. Emmanuel Levinas between Revelation and Ethics. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. aug. 2012 15:12 - Sist endret 17. aug. 2015 17:20