rolfj

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser:

Er opptatt av litteratur og teologi, kirkehistorie, praktisk teologi særleg homiletikk, teologi og rettshistorie, det lange 1700-talet, naturforskning og teologi

Kort om tidligere arbeidserfaring og utdanning:

 • Etter praktisk-teologisk eksamen (PTS,UiO) 1984 har eg vore student- og menighetsprest.
 • Eg vart dr.theol i 1997 og var førsteamanuensis i prakstisk teologi, særleg homiletikk, ved PTS, UiO 1997-2009.
 • Har også vore tilsett som forskar ved Gunnerusbiblioteket (NTNU) og i prosjektet Holbergs ideologier (UiB).

Undervisning

Undervisning H19: TEOL4001 – Protestantisk religion

Emneord: Kirkehistorie, Praktisk teologi, Estetikk og religion, Homiletikk, Moderne norsk kirkehistorie, Nordisk protestantisme, Pietisme

Publikasjoner

 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2021). Den egne stemmen og sjelens matrise. Jegets forskjellige former i Martin Luthers salmer. I Dahl, Christian & Nexø, Tue Andersen (Red.), Europæisk litteratur 1500-1800, bind 4, Selvet; fra sjæleliv til skolestil. Aarhus Universitetsforlag. ISSN 9788772192543. s. 21–41.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2019). Toleration, Anti-Catholicism and Protestantism Ludvig Holberg and the Eighteenth Century Politics of Religious Toleration. I Angel, Sivert; Elstad, Hallgeir & Oftestad, Eivor Andersen (Red.), Were We Ever Protestants? : Essays in Honour of Tarald Rasmussen. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-059828-5. s. 273–288. doi: 10.1515/9783110600544-016.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2019). The Trondheim connection. Johan Nordahl Bruns to skodespel frå 1772 og den kulturelle utvekslinga mellom den trønderske stiftsstaden og Kongens by i det lange 1700-talet. I Fastrup, Anne; Foss, Gunnar & Jakobsen, Rolv Nøtvik (Red.), Opplysninger. Festskrift til Knut Ove Eliassen på 60-årsdagen 26. oktober 2019. Novus Forlag. ISSN 978-82-8390-025-5. s. 131–144.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2018). Mellom preste- og kunstnarkall. Kallet og einsemda i Brand (av Henrik Ibsen), Tangentane (av Lars Amund Vaage) og Presten (av Hanne Ørstavik). I Holte, Stine (Red.), Kallsvariasjoner. Postsekulære kall i skandinavisk litteratur. Novus Forlag. ISSN 978-82-8390-005-7. s. 49–66.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2018). ATHOS/Mount Athos. I Stene-Johansen, Knut; Refsum, Christian & Schimanski, Johan (Red.), Living Together – Roland Barthes, the Individual and the Community. Transcript Verlag. ISSN 978-3-8376-4431-9. s. 55–63.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2018). Naturrett som erstatning for Bibelen som rettskjelde Den tyske teologen Johann David Michaelis’ bidrag til moderniseringa av lovverket i dei skandinaviske kongedøma. Teologisk Tidsskrift. ISSN 1893-0263. s. 198–208. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2017). General Church History. I Haakonssen, Knud & Olden-Jørgensen, Sebastian (Red.), Ludvig Holberg (1684-1754): Learning and Literature in the Nordic Enlightenment. Routledge. ISSN 9781472450708. s. 182–195.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2016). ATHOS/ Klosterfjellet Athos. I Stene-Johansen, Knut; Refsum, Christian & Schimanski, Johan Henrik (Red.), Å leve sammen. Roland Barthes, individet og fellesskapet. Spartacus. ISSN 978-82-304-01781. s. 66–77.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2015). Politikkmakeren. Dannelsen av det profesjonelle byråkrati og Holbergs Den Politiske Kandestøber. I Eliassen, Knut Ove; Jordheim, Helge & Nexø, Tue Andersen (Red.), Europæisk litteratur 1500‑1800. Bind II. Staten. Fra utopi til bureaukrati. Aarhus Universitetsforlag. ISSN 978877124497 7. s. 159–178.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2014). «Ei at opholde sig ved unyttige Abstractioner, Subtiliteter og Haarkløverier». Vitskapens einskap og nytteverdi ifølgje Johan Ernst Gunnerus (1718-1773). Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 26(3-4).
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2014). "lige saa fornøden for en Politico, som en Theologo". Holbergs kyrkjehistorie som historisk dokument, Historikeren Ludvig Holberg. Scandinavian Academic Press. ISSN 978-82-304-0123-1. s. 251–278.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2014). Religiøs undring og kristen tru i tekstar av Jon Fosse. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. s. 241–260.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2013). Holberg etter Pufendorf, Gunnerus etter Darjes, Schlegel før 1814: Om autoritetar og fridom i dansk-norsk natur- og folkerett på 1700-talet. I Mestad, Ola (Red.), Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvoldsmennenes læretid i København. Pax Forlag. ISSN 9788253036311. s. 126–156.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2013). Vekselbruk mellom skjønnlitteratur og sakprosa. Holbergs Den politiske Kandestøber som replikk og eksempel til dei ulike utgåvene av Natur- og Folkeretten. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. 100(2), s. 130–145.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2012). Johan Ernst Gunnerus - a conservative theologian and an enlightened scientist (?). I Jakobsen, Rolv Nøtvik (Red.), Aspects of Johan Ernst Gunnerus' life and work. Akademika forlag. ISSN 978-82-519-2688-1. s. 75–107.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2012). Nye skinnsekker? Melding av homiletiske bøker av Hammer, Isaksen, Skjevesland og Wirgenes. Halvårsskift for praktisk teologi: Bihefte til Luthersk kirketidende. ISSN 0800-6857. 29(1), s. 71–76.

Se alle arbeider i Cristin

 • Fastrup, Anne; Foss, Gunnar & Jakobsen, Rolv Nøtvik (2019). Opplysninger. Festskrift til Knut Ove Eliassen på 60-årsdagen 26. oktober 2019. Novus Forlag. ISBN 978-82-8390-025-5. 359 s.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2015). Gunnerus og nordisk vitskapshistorie. Scandinavian Academic Press. ISBN 978-82-304-0162-0. 320 s.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2012). Aspects of Johan Ernst Gunnerus' life and work. Akademika forlag. ISBN 978-82-519-2688-1. 2011(2). 128 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2021). "På randen av klimakatastrofe". Melding av Gert Nygårdshaug Den grønne øya, Oslo 2021. Avisa Vårt land.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2021). Frontkjemparens versjon. Melding av Hannah Dahl: Kraft, oslo 2021. Avisa Vårt land.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2021). "Flannery O’Connor møter Karen Blixen på nattklubb". Melding av Maren Uthaug: Ein lykkeleg slutt, Olso 2021. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2021). "Grubling på tomgang med krigen som kulisse". Melding av Levi Henriksen: Tolv ord fra Oskar Maier, Oslo 2021. Avisa Vårt land.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2021). Storarta og burlesk frå den bergenske scena. Melding av Erlend O. Nødtvedt: Mordet på Henrik Ibsen, Oslo 2021. Avisa Vårt land.
 • Veiteberg, Kari & Jakobsen, Rolv Nøtvik (2021). Er det mogleg å lage ein ny Jesus-film i 2020? Om Milo Raus film "The New Gospel". Norsk Shakespearetidsskrift. ISSN 2535-4728. s. 30–35.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2020). På tide med nye tekstrekker? Eit sjølvkritisk innspel om evangelietekstar og mangfald. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. s. 121–133.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2020). Melding av Edvard Hoem: Felemakaren, Oktober 2020, i Vårt land 20.november 2020. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2020). Melding av Tove Nilsen: Den eneste broren, Oktober 2020, Vårt land 25. september 2020. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2020). «Folkeminne og røvarroman for samtida». Melding av Lars Mytting: Hekneveven, Gyldendal 2020 i Vårt land 8.oktober 2020. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2020). Nytt storverk frå Jon Fosse». Melding av Jon Fosse: Eg er ein annan, Samlaget 2020, Vårt Land 23. oktober 2020. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2020). "Trump gjer dei fleste av Shakespeares tyrannar til skamme" James Shapiro om Shakespeare, rasisme, pestutbrot og Trump. Norsk Shakespearetidsskrift. ISSN 2535-4728. s. 34–41.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2020). Anmeldelse av Tine Reeh (red.), Religiøs oplysning: Studier over kirke og kristendom i 1700-tallets Danmark-Norge, Kirkehistoriske Samlinger, 2018 . Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2020). Litteraturens natur. Framstillingar av klimaendringar og miljøkrise i nyare norsk litteratur. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. s. 160–173.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2020). Denne klassikaren framstår i dag som ein nyskapande feministisk, gotisk skrekkroman. Melding av Emily Brontë: Stormfulle høgder. Avisa Vårt land.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2020). Bok om Shakespeare er nesten profetisk aktuell om eit splitta og delt USA. Melding av James Shapiro: Shakespeare in a Divided America. Avisa Vårt land.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2020). Halfons sanningar og løgnar er stor og lesverdig litteratur. Melding av Eduardo Halfons roman Muren. Avisa Vårt land.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2020). Å kjenne tida på kroppen. Historiske romanar som samtidslitteratur. Bokessay. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 125(2), s. 108–119.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2020). Melding av Hans Johan Sagrusten: Boka om boka-gjennom to tusen år, Oslo 2019. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 125(1), s. 90–92.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2019). Måltid, kunst og religion i akselerasjonens tidsalder, med utgangspunkt i Hartmut Rosas bok Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2019). "Du lyser fram hans himmel". Drama, kjærleik og bøn hos Jon Fosse. Syn og Segn. ISSN 0039-7717. 115(2), s. 42–47.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2019). Det startar med fall og brak. Det er trass alt berre ein bokstav som skil det komiske frå det komiske. Stille uke. s. 18–19.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2019). Livet er ikkje ein annan stad. Strålande reiseessays for alle – bortsett frå dei som vil ha gode råd og tips til turen. Melding av Geoff Dyers reiseessays Vi er her for å dra et annet sted . Avisa Vårt land.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2019). Blikket» er ei utmerka bok å gå inn i fastetida med. Melding av Oskar Stein Bjørlykkes bok: Blikket. Avisa Vårt land.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2019). Mennesket og makta. Karnevalesk skildring av ein ubeskriveleg tragedie. Anmeldelse av Franzobels roman Medusas flåte. Avisa Vårt land.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2019). På sporet av den tapte tid. Anmeldelse av Tore Renbergs roman Ingen tid å miste . Avisa Vårt land.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2019). Å skrive ei bøn Tilbakeskodande og nyskapande storverk frå Jon Fosse. Avisa Vårt land.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2019). Historielaus reklame i Vårt Land. Om europeisk anti-semittisme og pasjonsspelet i Oberammergau. Avisa Vårt land. s. 34–35.
 • Foss, Gunnar; Fastrup, Anne & Jakobsen, Rolv Nøtvik (2019). Forord. I Fastrup, Anne; Foss, Gunnar & Jakobsen, Rolv Nøtvik (Red.), Opplysninger. Festskrift til Knut Ove Eliassen på 60-årsdagen 26. oktober 2019. Novus Forlag. ISSN 978-82-8390-025-5. s. 5–6.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2019). "Du lyser fram hans himmel". Drama, kjærleik og bøn hos Jon Fosse. Syn og Segn. ISSN 0039-7717. 125(2), s. 42–48.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2018). Mellom korleis og kvifor. Om sjølvmord i litteraturen. Avisa Vårt land.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2018). Salmepionerar frå Oppdal. Historia om Elen Opdal og sønene Anders og Hans Bernhoft. Bøgda vår. ISSN 0800-790X. s. 96–102.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2018). Full fart mot dommedag. Melding av Neil Gaiman og Terry Pratchetts roman Gode varsler. Avisa Vårt land.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2018). Viktig og vakker bok. Melding av Bushra ­Ishaq og Sunniva Gylvers bok Tro på tvers. Avisa Vårt land.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2018). Boka om Gud? Melding av Reza Aslans bok Gud. En menneskelig historie. Avisa Vårt land.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2018). Døden og romanen. Melding av Berhard Ellefsens bok Imot døden. Om fortvilelsens litterære fellesskap . Avisa Vårt land.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2018). Røyndomslitteratur på ein ny level. Melding av Bår Stenviks roman Informasjonen . Avisa Vårt land.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2018). I krysset mellom likesæle og desperasjon. Melding av Theis Ørntofts roman Solar . Avisa Vårt land.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2018). Sorg som ingen sender blomster til. Melding av Caroline Albertine Minors novellesamling Velsignelser. Avisa Vårt land.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2018). Aftentid, og mørket stiger. Melding av Ole Asbjørn Ness: Aftenland. Avisa Vårt land.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2018). Fluktliner eller runddans. Melding av Emely Benedicte Kahrs roman Galopp for den blå hesten. Avisa Vårt land.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2018). Mellom korleis og kvifor. Om sjølvmord i litteraturen. Essay. Avisa Vårt land.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2018). Grunnbok for vaksne Ei bok som kan formidle nødvendig kunnskap om den kristne trua. Melding av Trond Skard Dokkas bok Vendepunkt. Avisa Vårt land.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2018). Gledeleg pinse! Tekstgjennomgang til pinsedag. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. s. 107–110.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2017). Lagerkvist, Pär Fabian. I Helmer, Christine; McKenzie, Steven L.; Römer, Thomas; Schröter, Jens; Walfish, Barry Dov & Ziolkowski, Eric J. (Red.), Encyclopedia of the Bible and its Reception (EBR) Online. Vol. 15: Kalam - Lectio Divina. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 9783110313321. s. 603–605. doi: 10.1515/ebr.lagerkvistparfabian.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2017). I sanning luthersk og rett. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening. ISSN 0808-2901.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2016). Kroppar, grenser og samtalar.. Melding av Grung, Bjelland Kartzow og Solevåg (red): Bodies, borders, believers, 2015 . St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening. ISSN 0808-2901. s. 64–66.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2016). Henrik Ibsen. I Allison, Dale C. (Red.), Encyclopedia of the Bible and Its Reception, vol. 12: Ho Tsun Shen-Insult. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-031329-1. doi: 10.1515/ebr.ibsenhenrik.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2016). «usynlig lys over alle ting / som i sommernatten» Tekstgjennomgang til sankthansdagen/jonsok . Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2016). Heim for dei heimlause. Tekstgjennomgåing for 2. søndag i påsketida. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. s. 50–54.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2015). Hamsun, Knut Pedersen. I Klauck, Hans-Josef (Red.), Encyclopedia of the Bible and its reception. Vol. 11: Halah-Hizquni. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-031328-4. doi: 10.1515/ebr.hamsunknutpedersen.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2015). “Mysteriet i livet”. Melding av Mysteriet i trua. Jon Fosse i samtale med Eskil Skjeldal, Samlaget. Segl. Katolsk Årsskrift for religion og samfunn. ISSN 1893-8728.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2015). Til minne om den gløymte kvinna. Palmesøndag . Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. s. 35–39.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2015). Hunting high and low 7. søndag i treenighetstiden . Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. s. 34–38.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2015). Melding av Jan Inge Sørbø: Arne Garborg: Frå bleike myr til alveland. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. s. 390–394.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2015). Anmeldelse av Jens Bjerring-Hansen: Ludvig Holberg på bogmarkedet: studier i Peder Paars og den litterære kultur i 1700- og 1800-tallet, København 2015. Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies. s. 254–255.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2015). Hamsun, Knut Pedersen, Encyclopedia of the Bible and Its Reception, volume 10. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-018378-8. s. 154–155.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2014). Ein Jesus-roman for vår tid. Melding av Lars Petter Sveen: Guds barn. Roman. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 119(4), s. 404–407.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2014). Kunsten å lese på linjene. I Svensen, Henrik (Red.), Isfritt. Populærvitenskap som angår deg. Spartacus. ISSN 9788243008342. s. 109–111.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2014). Ørsmå kamelar og kjempestore nålauge. Tekstgjennomgang til 4. søndag i treeiningstida – 6. juli 2014. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. s. 35–40.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2014). Lov og lovprising. Ein bokhistorisk tilgang til gudstenestlivets veksling og kontinuitet på 1500-talet. I Ekroll, Øystein; Hjorth, Søren & Vegge, Einar (Red.), Vor kristne og humanistiske arv : betraktninger ved 200-årsjubileet for Grunnloven. Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeiders forlag. ISSN 978-82-7693-203-4. s. 170–193.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2014). Humaniora og litteratur som ressursar i miljøkampen. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 119(2), s. 156–173.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2014). Med eigne ord. Jacob Jervell som ekseget, frigjeringsteolog og homiletikar. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. 42(2), s. 7–9.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2014). Ei frigjeringskristologisk vending. Kristi forklaringsdag 2014. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. 42(1), s. 37–42.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2013). Er forfattarane dei nye teologane? Bibelomsetjingar som historisk kjeldemateriale og som litteratur. Nokre bøker rundt utgjevinga av Bibel 2011. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 134–150.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2013). Intervju om tro og vitenskap i Underveis, NRK2 fjernsyn 20/2-2013. [TV]. NRK 2.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2013). «Teologi og naturvitenskap- på Gunnerus si tid og i våre dagar». Foredrag i St. Olavsstiftelsen, Trondheim.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2013). «Biskop Gunnerus og naturretten». Foredrag. Oslo, 23. januar 2013.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2012). Melding av Kristin Solli Schøien: Hvordan øve hellige handlinger? En profesjonsdidaktisk studie av øving av muntlige ferdigheter innenfor en norsk presteutdanning. Dokroravhandling Åbo Akademis Förlag 2011. Teologisk Tidsskrift. ISSN 1893-0263. 1(3), s. 314–317.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2012). Dreng, tenestegut eller noko heilt anna? Tekstgjennomgang til 18. søndag i treenighetstiden: Matt 8,5-13. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. s. 43–46.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2012). Datert, adressert og signertPreika som handskrive brev? Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. s. 67–70.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2012). "Ein viktig og lite påakta sjanger.Ein kommentar til trykte ordinasjonstalar av norske biskopar". Luthersk Kirketidende. ISSN 0332-5431. s. 339–343.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2012). Melding av Jens Glebe-Møller, I kamp mod dumhed og hykleri: om oplysningsmanden general W.H. von Schmettau (1719–85). (København: Museum Tusculanums Forlag, 2011). 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies. ISSN 1652-4772. s. 199–200.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2012). "Før, etter, under og over «Rubin-året»Melding av Jan-Erik Ebbestad Hansen: Da Norge mistet dyden. Mykle-saken, ytringsfriheten og kampen, Unipub, Oslo 2011. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 24(2), s. 127–130.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2012). "Medvitslause kvinner og den store vekkinga som heimsøkte vårt land" Melding av Bjørg Seland: «Synepiger» og «Sværmersker». Religiøs mystikk mellom tradisjon og modernitet, Kristiansand 2011 (Portal Akademisk). Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 24(2), s. 130–132.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2012). Ny vin.Nye skinnsekker? Bokmelding av fem bøker om forkynning utifrå dei nye tekstrekkene. Halvårsskift for praktisk teologi: Bihefte til Luthersk kirketidende. ISSN 0800-6857. 29(1), s. 71–76.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2012). Popmusikk som /og teologi. Bokmelding av John S. McClure: Mashup religion. Pop music and theological invention. Baylor University Press, Waco, Texas 2011. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. 40(1), s. 59–64.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2012). Anmeldelse av Martin Kjellgren: Taming the Prophets. Astrology, Orthodoxy and the Word of God in Early Modern Sweden, Lund 2011. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 91(1), s. 110–114.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2012). «Håll ut näktergal!" Fugler og fuglesang i litteratur-og kulturhistorie». Foredrag på seminar om fuglesang og teater ved Trøndeleg teater.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2011). Nåde no! Bokanmeldelse av Jewly Hight: Right by her Roots- Americana Women and their Songs, Texas 2011. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening. ISSN 0808-2901. 19(3), s. 163–166.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2011). Johan Ernst Gunnerus som teolog og naturforskar.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. apr. 2019 14:35 - Sist endret 5. nov. 2020 10:10

Forskergrupper