Rolv Nøtvik Jakobsen

Førsteamanuensis - Fagseksjonen
Bilde av Rolv Nøtvik Jakobsen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser:

Er opptatt av litteratur og teologi, kirkehistorie, praktisk teologi særleg homiletikk, teologi og rettshistorie, det lange 1700-talet, naturforskning og teologi

Kort om tidligere arbeidserfaring og utdanning:

 • Etter praktisk-teologisk eksamen (PTS,UiO) 1984 har eg vore student- og menighetsprest.
 • Eg vart dr.theol i 1997 og var førsteamanuensis i prakstisk teologi, særleg homiletikk, ved PTS, UiO 1997-2009.
 • Har også vore tilsett som forskar ved Gunnerusbiblioteket (NTNU) og i prosjektet Holbergs ideologier (UiB).

Undervisning

Undervisning H19: TEOL4001 – Protestantisk religion

Emneord: Kirkehistorie, Praktisk teologi, Estetikk og religion, Homiletikk, Moderne norsk kirkehistorie, Nordisk protestantisme, Pietisme

Publikasjoner

 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2021). Den egne stemmen og sjelens matrise. Jegets forskjellige former i Martin Luthers salmer, I: Christian Dahl & Tue Andersen Nexø (red.),  Europæisk litteratur 1500-1800, bind 4, Selvet; fra sjæleliv til skolestil.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 9788772192543.  Kapittel 1.  s 21 - 41
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2019). The Trondheim connection. Johan Nordahl Bruns to skodespel frå 1772 og den kulturelle utvekslinga mellom den trønderske stiftsstaden og Kongens by i det lange 1700-talet, I: Anne Fastrup; Gunnar Foss & Rolv Nøtvik Jakobsen (red.),  Opplysninger. Festskrift til Knut Ove Eliassen på 60-årsdagen 26. oktober 2019.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-8390-025-5.  Kapittel.  s 131 - 144
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2019). Toleration, Anti-Catholicism and Protestantism Ludvig Holberg and the Eighteenth Century Politics of Religious Toleration, In Sivert Angel; Hallgeir Elstad & Eivor Andersen Oftestad (ed.),  Were We Ever Protestants? : Essays in Honour of Tarald Rasmussen.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-059828-5.  Kap..  s 273 - 288
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2018). ATHOS/Mount Athos, In Knut Stene-Johansen; Christian Refsum & Johan Schimanski (ed.),  Living Together – Roland Barthes, the Individual and the Community.  Transcript Verlag.  ISBN 978-3-8376-4431-9.  Kapittel.  s 55 - 63
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2018). Mellom preste- og kunstnarkall. Kallet og einsemda i Brand (av Henrik Ibsen), Tangentane (av Lars Amund Vaage) og Presten (av Hanne Ørstavik), I: Stine Holte (red.),  Kallsvariasjoner. Postsekulære kall i skandinavisk litteratur.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-8390-005-7.  Kapittel.  s 49 - 66
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2018). Naturrett som erstatning for Bibelen som rettskjelde Den tyske teologen Johann David Michaelis’ bidrag til moderniseringa av lovverket i dei skandinaviske kongedøma. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  (3), s 198- 208 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2017). General Church History, In Knud Haakonssen & Sebastian Olden-Jørgensen (ed.),  Ludvig Holberg (1684-1754): Learning and Literature in the Nordic Enlightenment.  Routledge.  ISBN 9781472450708.  Kapittel.  s 182 - 195
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2016). ATHOS/ Klosterfjellet Athos, I: Knut Stene-Johansen; Christian Refsum & Johan Henrik Schimanski (red.),  Å leve sammen. Roland Barthes, individet og fellesskapet.  Spartacus.  ISBN 978-82-304-01781.  Kapittel 4.  s 66 - 77
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2015). Politikkmakeren. Dannelsen av det profesjonelle byråkrati og Holbergs Den Politiske Kandestøber, I: Knut Ove Eliassen; Helge Jordheim & Tue Andersen Nexø (red.),  Europæisk litteratur 1500‑1800. Bind II. Staten. Fra utopi til bureaukrati.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 978877124497 7.  7.  s 159 - 178
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2014). «Ei at opholde sig ved unyttige Abstractioner, Subtiliteter og Haarkløverier». Vitskapens einskap og nytteverdi ifølgje Johan Ernst Gunnerus (1718-1773). Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(3-4)
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2014). Religiøs undring og kristen tru i tekstar av Jon Fosse. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (3), s 241- 260
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2014). "lige saa fornøden for en Politico, som en Theologo". Holbergs kyrkjehistorie som historisk dokument, I:  Historikeren Ludvig Holberg.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0123-1.  Kapittel 9.  s 251 - 278
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2013). Holberg etter Pufendorf, Gunnerus etter Darjes, Schlegel før 1814: Om autoritetar og fridom i dansk-norsk natur- og folkerett på 1700-talet, I: Ola Mestad (red.),  Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvoldsmennenes læretid i København.  Pax Forlag.  ISBN 9788253036311.  Kapittel.  s 126 - 156
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2013). Vekselbruk mellom skjønnlitteratur og sakprosa. Holbergs Den politiske Kandestøber som replikk og eksempel til dei ulike utgåvene av Natur- og Folkeretten. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  100(2), s 130- 145
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2012). Johan Ernst Gunnerus - a conservative theologian and an enlightened scientist (?), In Rolv Nøtvik Jakobsen (ed.),  Aspects of Johan Ernst Gunnerus' life and work.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-519-2688-1.  4.  s 75 - 107
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2012). Nye skinnsekker? Melding av homiletiske bøker av Hammer, Isaksen, Skjevesland og Wirgenes. Halvårsskift for praktisk teologi: Bihefte til Luthersk kirketidende.  ISSN 0800-6857.  29(1), s 71- 76
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2011). Jesusframstillingar i nyare norsk litteratur. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  116(3), s 160- 171
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2011). Johan Ernst Gunnerus- a conservative theologian and an enlightened scientist (?). Skrifter.  ISSN 0368-6310.  (2), s 75- 107

Se alle arbeider i Cristin

 • Fastrup, Anne; Foss, Gunnar & Jakobsen, Rolv Nøtvik (red.) (2019). Opplysninger. Festskrift til Knut Ove Eliassen på 60-årsdagen 26. oktober 2019. Novus Forlag.  ISBN 978-82-8390-025-5.  359 s.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2015). Gunnerus og nordisk vitskapshistorie. Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0162-0.  320 s.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (ed.) (2012). Aspects of Johan Ernst Gunnerus' life and work. Akademika forlag.  ISBN 978-82-519-2688-1.  128 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Veiteberg, Kari & Jakobsen, Rolv Nøtvik (2021). Er det mogleg å lage ein ny Jesus-film i 2020? Om Milo Raus film "The New Gospel". Norsk Shakespearetidsskrift.  ISSN 2535-4728.  (1), s 30- 35
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2020). Anmeldelse av Tine Reeh (red.), Religiøs oplysning: Studier over kirke og kristendom i 1700-tallets Danmark-Norge, Kirkehistoriske Samlinger, 2018. Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2020). Bok om Shakespeare er nesten profetisk aktuell om eit splitta og delt USA. Melding av James Shapiro: Shakespeare in a Divided America. Avisa Vårt land.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2020). Denne klassikaren framstår i dag som ein nyskapande feministisk, gotisk skrekkroman. Melding av Emily Brontë: Stormfulle høgder. Avisa Vårt land.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2020). «Folkeminne og røvarroman for samtida». Melding av Lars Mytting: Hekneveven, Gyldendal 2020 i Vårt land 8.oktober 2020. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2020). Halfons sanningar og løgnar er stor og lesverdig litteratur. Melding av Eduardo Halfons roman Muren. Avisa Vårt land.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2020). Litteraturens natur. Framstillingar av klimaendringar og miljøkrise i nyare norsk litteratur. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (4), s 160- 173
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2020). Melding av Edvard Hoem: Felemakaren, Oktober 2020, i Vårt land 20.november 2020. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2020). Melding av Hans Johan Sagrusten: Boka om boka-gjennom to tusen år, Oslo 2019. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  125(1), s 90- 92
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2020). Melding av Tove Nilsen: Den eneste broren, Oktober 2020, Vårt land 25. september 2020. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2020). Nytt storverk frå Jon Fosse». Melding av Jon Fosse: Eg er ein annan, Samlaget 2020, Vårt Land 23. oktober 2020. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2020). På tide med nye tekstrekker? Eit sjølvkritisk innspel om evangelietekstar og mangfald. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (5), s 121- 133
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2020). "Trump gjer dei fleste av Shakespeares tyrannar til skamme" James Shapiro om Shakespeare, rasisme, pestutbrot og Trump. Norsk Shakespearetidsskrift.  ISSN 2535-4728.  (2-3), s 34- 41
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2020). Å kjenne tida på kroppen. Historiske romanar som samtidslitteratur. Bokessay. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  125(2), s 108- 119
 • Foss, Gunnar; Fastrup, Anne & Jakobsen, Rolv Nøtvik (2019). Forord, I: Anne Fastrup; Gunnar Foss & Rolv Nøtvik Jakobsen (red.),  Opplysninger. Festskrift til Knut Ove Eliassen på 60-årsdagen 26. oktober 2019.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-8390-025-5.  s 5 - 6
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2019). Blikket» er ei utmerka bok å gå inn i fastetida med. Melding av Oskar Stein Bjørlykkes bok: Blikket. Avisa Vårt land.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2019). Det startar med fall og brak. Det er trass alt berre ein bokstav som skil det komiske frå det komiske.. Stille uke.  s 18- 19
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2019). "Du lyser fram hans himmel". Drama, kjærleik og bøn hos Jon Fosse. Syn og Segn.  ISSN 0039-7717.  115(2), s 42- 47
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2019). "Du lyser fram hans himmel". Drama, kjærleik og bøn hos Jon Fosse. Syn og Segn.  ISSN 0039-7717.  125(2), s 42- 48
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2019). Historielaus reklame i Vårt Land. Om europeisk anti-semittisme og pasjonsspelet i Oberammergau. Avisa Vårt land.  s 34- 35
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2019). Livet er ikkje ein annan stad. Strålande reiseessays for alle – bortsett frå dei som vil ha gode råd og tips til turen. Melding av Geoff Dyers reiseessays Vi er her for å dra et annet sted. Avisa Vårt land.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2019). Mennesket og makta. Karnevalesk skildring av ein ubeskriveleg tragedie. Anmeldelse av Franzobels roman Medusas flåte. Avisa Vårt land.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2019). Måltid, kunst og religion i akselerasjonens tidsalder, med utgangspunkt i Hartmut Rosas bok Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2019). På sporet av den tapte tid. Anmeldelse av Tore Renbergs roman Ingen tid å miste. Avisa Vårt land.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2019). Å skrive ei bøn Tilbakeskodande og nyskapande storverk frå Jon Fosse. Avisa Vårt land.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2018). Aftentid, og mørket stiger. Melding av Ole Asbjørn Ness: Aftenland. Avisa Vårt land.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2018). Boka om Gud? Melding av Reza Aslans bok Gud. En menneskelig historie. Avisa Vårt land.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2018). Døden og romanen. Melding av Berhard Ellefsens bok Imot døden. Om fortvilelsens litterære fellesskap. Avisa Vårt land.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2018). Fluktliner eller runddans. Melding av Emely Benedicte Kahrs roman Galopp for den blå hesten. Avisa Vårt land.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2018). Full fart mot dommedag. Melding av Neil Gaiman og Terry Pratchetts roman Gode varsler. Avisa Vårt land.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2018). Gledeleg pinse! Tekstgjennomgang til pinsedag. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (2), s 107- 110
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2018). Grunnbok for vaksne Ei bok som kan formidle nødvendig kunnskap om den kristne trua. Melding av Trond Skard Dokkas bok Vendepunkt. Avisa Vårt land.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2018). I krysset mellom likesæle og desperasjon. Melding av Theis Ørntofts roman Solar. Avisa Vårt land.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2018). Mellom korleis og kvifor. Om sjølvmord i litteraturen. Avisa Vårt land.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2018). Mellom korleis og kvifor. Om sjølvmord i litteraturen. Essay. Avisa Vårt land.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2018). Røyndomslitteratur på ein ny level. Melding av Bår Stenviks roman Informasjonen. Avisa Vårt land.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2018). Salmepionerar frå Oppdal. Historia om Elen Opdal og sønene Anders og Hans Bernhoft. Bøgda vår.  ISSN 0800-790X.  s 96- 102
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2018). Sorg som ingen sender blomster til. Melding av Caroline Albertine Minors novellesamling Velsignelser. Avisa Vårt land.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2018). Viktig og vakker bok. Melding av Bushra ­Ishaq og Sunniva Gylvers bok Tro på tvers. Avisa Vårt land.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2017). I sanning luthersk og rett. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening.  ISSN 0808-2901.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2017). Lagerkvist, Pär Fabian, In Christine Helmer; Steven L. McKenzie; Thomas Römer; Jens Schröter; Barry Dov Walfish & Eric J. Ziolkowski (ed.),  Encyclopedia of the Bible and its Reception (EBR) Online. Vol. 15: Kalam - Lectio Divina.  Walter de Gruyter.  ISBN 9783110313321.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2016). Heim for dei heimlause. Tekstgjennomgåing for 2. søndag i påsketida. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (1), s 50- 54
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2016). Henrik Ibsen, In Dale C. Allison (ed.),  Encyclopedia of the Bible and Its Reception, vol. 12: Ho Tsun Shen-Insult.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-031329-1.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2016). Kroppar, grenser og samtalar.. Melding av Grung, Bjelland Kartzow og Solevåg (red): Bodies, borders, believers, 2015. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening.  ISSN 0808-2901.  (2), s 64- 66
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2016). «usynlig lys over alle ting / som i sommernatten» Tekstgjennomgang til sankthansdagen/jonsok. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (2)
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2015). Anmeldelse av Jens Bjerring-Hansen: Ludvig Holberg på bogmarkedet: studier i Peder Paars og den litterære kultur i 1700- og 1800-tallet, København 2015.. Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies.  s 254- 255
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2015). Hamsun, Knut Pedersen, In Hans-Josef Klauck (ed.),  Encyclopedia of the Bible and its reception. Vol. 11: Halah-Hizquni.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-031328-4.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2015). Hamsun, Knut Pedersen, In  Encyclopedia of the Bible and Its Reception, volume 10.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-018378-8.  Innførsel.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2015). Hunting high and low 7. søndag i treenighetstiden. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (4), s 34- 38
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2015). Melding av Jan Inge Sørbø: Arne Garborg: Frå bleike myr til alveland. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (4), s 390- 394
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2015). “Mysteriet i livet”. Melding av Mysteriet i trua. Jon Fosse i samtale med Eskil Skjeldal, Samlaget. Segl. Katolsk Årsskrift for religion og samfunn.  ISSN 1893-8728.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2015). Til minne om den gløymte kvinna. Palmesøndag. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (2), s 35- 39
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2014). Ei frigjeringskristologisk vending. Kristi forklaringsdag 2014. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  42(1), s 37- 42
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2014). Ein Jesus-roman for vår tid. Melding av Lars Petter Sveen: Guds barn. Roman. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  119(4), s 404- 407
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2014). Humaniora og litteratur som ressursar i miljøkampen. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  119(2), s 156- 173
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2014). Kunsten å lese på linjene, I: Henrik Svensen (red.),  Isfritt. Populærvitenskap som angår deg.  Spartacus.  ISBN 9788243008342.  Kapittel.  s 109 - 111
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2014). Lov og lovprising. Ein bokhistorisk tilgang til gudstenestlivets veksling og kontinuitet på 1500-talet, I: Øystein Ekroll; Søren Hjorth & Einar Vegge (red.),  Vor kristne og humanistiske arv : betraktninger ved 200-årsjubileet for Grunnloven.  Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeiders forlag.  ISBN 978-82-7693-203-4.  Første del av kapittel 3.  s 170 - 193
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2014). Med eigne ord. Jacob Jervell som ekseget, frigjeringsteolog og homiletikar. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  42(2), s 7- 9
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2014). Ørsmå kamelar og kjempestore nålauge. Tekstgjennomgang til 4. søndag i treeiningstida – 6. juli 2014. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (4), s 35- 40
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2013). «Biskop Gunnerus og naturretten». Foredrag. Oslo, 23. januar 2013.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2013). Er forfattarane dei nye teologane? Bibelomsetjingar som historisk kjeldemateriale og som litteratur. Nokre bøker rundt utgjevinga av Bibel 2011. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (4), s 134- 150
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2013, 20. februar). Intervju om tro og vitenskap i Underveis, NRK2 fjernsyn 20/2-2013. [TV].  NRK 2.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2013). «Teologi og naturvitenskap- på Gunnerus si tid og i våre dagar». Foredrag i St. Olavsstiftelsen, Trondheim.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2012). Anmeldelse av Martin Kjellgren: Taming the Prophets. Astrology, Orthodoxy and the Word of God in Early Modern Sweden, Lund 2011. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  91(1), s 110- 114
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2012). Datert, adressert og signertPreika som handskrive brev?. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (4), s 67- 70
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2012). Dreng, tenestegut eller noko heilt anna? Tekstgjennomgang til 18. søndag i treenighetstiden: Matt 8,5-13. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (5), s 43- 46
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2012). "Ein viktig og lite påakta sjanger.Ein kommentar til trykte ordinasjonstalar av norske biskopar". Luthersk Kirketidende.  ISSN 0332-5431.  (14), s 339- 343
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2012). "Før, etter, under og over «Rubin-året»Melding av Jan-Erik Ebbestad Hansen: Da Norge mistet dyden. Mykle-saken, ytringsfriheten og kampen, Unipub, Oslo 2011. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  24(2), s 127- 130
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2012). «Håll ut näktergal!" Fugler og fuglesang i litteratur-og kulturhistorie». Foredrag på seminar om fuglesang og teater ved Trøndeleg teater.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2012). "Medvitslause kvinner og den store vekkinga som heimsøkte vårt land" Melding av Bjørg Seland: «Synepiger» og «Sværmersker». Religiøs mystikk mellom tradisjon og modernitet, Kristiansand 2011 (Portal Akademisk). Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  24(2), s 130- 132
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2012). Melding av Jens Glebe-Møller, I kamp mod dumhed og hykleri: om oplysningsmanden general W.H. von Schmettau (1719–85). (København: Museum Tusculanums Forlag, 2011). 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies.  ISSN 1652-4772.  s 199- 200
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2012). Melding av Kristin Solli Schøien: Hvordan øve hellige handlinger? En profesjonsdidaktisk studie av øving av muntlige ferdigheter innenfor en norsk presteutdanning. Dokroravhandling Åbo Akademis Förlag 2011. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  1(3), s 314- 317
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2012). Ny vin.Nye skinnsekker? Bokmelding av fem bøker om forkynning utifrå dei nye tekstrekkene. Halvårsskift for praktisk teologi: Bihefte til Luthersk kirketidende.  ISSN 0800-6857.  29(1), s 71- 76
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2012). Popmusikk som /og teologi. Bokmelding av John S. McClure: Mashup religion. Pop music and theological invention. Baylor University Press, Waco, Texas 2011. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  40(1), s 59- 64
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2011). Forsinkelser. Nyskapende tekst og gamle bilder (eller omvendt?): Framstillinger av sjødyr i trykk frå 1540 til 1774.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2011). Holberg etter Pufendorf, Gunnerus etter Darjes, Schlegel før 1814: Om eineveldets teologiske grunngiving og borgaranes politiske handlingsrom i dansk-norsk 1700-tals natur- og folkerett.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2011). Johan Ernst Gunnerus som teolog og naturforskar.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2011). Liber Naturae as books and natural objects.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2011). Naturvitskap og pietisme på 1700-talet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. apr. 2019 14:35 - Sist endret 5. nov. 2020 10:10

Forskergrupper