Rolv Nøtvik Jakobsen

Førsteamanuensis - Fagseksjonen
Bilde av Rolv Nøtvik Jakobsen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser:

Er opptatt av litteratur og teologi, kirkehistorie, praktisk teologi særleg homiletikk, teologi og rettshistorie, det lange 1700-talet, naturforskning og teologi

Kort om tidligere arbeidserfaring og utdanning:

 • Etter praktisk-teologisk eksamen (PTS,UiO) 1984 har eg vore student- og menighetsprest.
 • Eg vart dr.theol i 1997 og var førsteamanuensis i prakstisk teologi, særleg homiletikk, ved PTS, UiO 1997-2009.
 • Har også vore tilsett som forskar ved Gunnerusbiblioteket (NTNU) og i prosjektet Holbergs ideologier (UiB).

Undervisning

Undervisning H19: TEOL4001 – Protestantisk religion

Emneord: Kirkehistorie, Praktisk teologi, Estetikk og religion, Homiletikk, Moderne norsk kirkehistorie, Nordisk protestantisme, Pietisme, Protestantisk religion, Rett og religion

Publikasjoner

 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2018). ATHOS/Mount Athos, In Knut Stene-Johansen; Christian Refsum & Johan Schimanski (ed.),  Living Together – Roland Barthes, the Individual and the Community.  Transcript Verlag.  ISBN 978-3-8376-4431-9.  Kapittel.  s 55 - 63
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2018). Mellom preste- og kunstnarkall. Kallet og einsemda i Brand (av Henrik Ibsen), Tangentane (av Lars Amund Vaage) og Presten (av Hanne Ørstavik), I: Stine Holte (red.),  Kallsvariasjoner. Postsekulære kall i skandinavisk litteratur.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-8390-005-7.  Kapittel.  s 49 - 66
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2018). Naturrett som erstatning for Bibelen som rettskjelde Den tyske teologen Johann David Michaelis’ bidrag til moderniseringa av lovverket i dei skandinaviske kongedøma. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  (3), s 198- 208 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2017). General Church History, In Knud Haakonssen & Sebastian Olden-Jørgensen (ed.),  Ludvig Holberg (1684-1754): Learning and Literature in the Nordic Enlightenment.  Routledge.  ISBN 9781472450708.  Kapittel.  s 182 - 195
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2016). ATHOS/ Klosterfjellet Athos, I: Knut Stene-Johansen; Christian Refsum & Johan Henrik Schimanski (red.),  Å leve sammen. Roland Barthes, individet og fellesskapet.  Spartacus.  ISBN 978-82-304-01781.  Kapittel 4.  s 66 - 77
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2015). Politikkmakeren. Dannelsen av det profesjonelle byråkrati og Holbergs Den Politiske Kandestøber, I: Knut Ove Eliassen; Helge Jordheim & Tue Andersen Nexø (red.),  Europæisk litteratur 1500‑1800. Bind II. Staten. Fra utopi til bureaukrati.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 978877124497 7.  7.  s 159 - 178
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2014). «Ei at opholde sig ved unyttige Abstractioner, Subtiliteter og Haarkløverier». Vitskapens einskap og nytteverdi ifølgje Johan Ernst Gunnerus (1718-1773). Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(3-4)
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2014). Religiøs undring og kristen tru i tekstar av Jon Fosse. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (3), s 241- 260
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2014). "lige saa fornøden for en Politico, som en Theologo". Holbergs kyrkjehistorie som historisk dokument, I:  Historikeren Ludvig Holberg.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0123-1.  Kapittel 9.  s 251 - 278
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2013). Holberg etter Pufendorf, Gunnerus etter Darjes, Schlegel før 1814: Om autoritetar og fridom i dansk-norsk natur- og folkerett på 1700-talet, I: Ola Mestad (red.),  Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvoldsmennenes læretid i København.  Pax Forlag.  ISBN 9788253036311.  Kapittel.  s 126 - 156
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2013). Vekselbruk mellom skjønnlitteratur og sakprosa. Holbergs Den politiske Kandestøber som replikk og eksempel til dei ulike utgåvene av Natur- og Folkeretten. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  100(2), s 130- 145
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2012). Johan Ernst Gunnerus - a conservative theologian and an enlightened scientist (?), In Rolv Nøtvik Jakobsen (ed.),  Aspects of Johan Ernst Gunnerus' life and work.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-519-2688-1.  4.  s 75 - 107
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2011). Jesusframstillingar i nyare norsk litteratur. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  116(3), s 160- 171
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2011). Johan Ernst Gunnerus- a conservative theologian and an enlightened scientist (?). Skrifter.  ISSN 0368-6310.  (2), s 75- 107
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2011). Nye utgåver og lesemåtar av Naturens bok. Naturforsking og teologi på skandinavisk 1700-tal: Pontoppidan, Linné, Gunnerus og Brun. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  112(3-4), s 237- 260
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2010). Call me Joralf frå Snåsakailln til Snåsamannen - ei litterær utviklingshistorie. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  115(2), s 130- 153
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2010). Frå det gode mennesket Jesus til skurken Kristus : Jesusframstillingar i nyare litteratur. Tidsskrift for sjelesorg.  ISSN 0333-3388.  30(3), s 180- 194
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2010). «min Pens Fiendskap» - Om teologen som polemikar eller samtalepartnar. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  115(3), s 243- 253
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2006). Preika som kling-klang. Evangelieforkynning i Johan Falkbergets bergteologi. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (4), s 494- 507
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (1998). Research, avhøyr eller samtale? Skjæringspunkt mellom teologi og litteratur med utgangspunkt i tekstar av Jan Kjærstad og Jon Fosse. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  99(2), s 88- 99

Se alle arbeider i Cristin

 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2015). Gunnerus og nordisk vitskapshistorie. Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0162-0.  320 s.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (ed.) (2012). Aspects of Johan Ernst Gunnerus' life and work. Akademika forlag.  ISBN 978-82-519-2688-1.  128 s.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik & Øierud, Gunnfrid Ljones (2009). Prekenbeskrivelse. Forstå - formidle - forbedre - forkynne. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 978-82-7634-830-9.  150 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2018). Gledeleg pinse! Tekstgjennomgang til pinsedag. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (2), s 107- 110
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2017). I sanning luthersk og rett. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening.  ISSN 0808-2901.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2016). Heim for dei heimlause. Tekstgjennomgåing for 2. søndag i påsketida. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (1), s 50- 54
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2016). «usynlig lys over alle ting / som i sommernatten» Tekstgjennomgang til sankthansdagen/jonsok. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (2)
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2015). Anmeldelse av Jens Bjerring-Hansen: Ludvig Holberg på bogmarkedet: studier i Peder Paars og den litterære kultur i 1700- og 1800-tallet, København 2015.. Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies.  s 254- 255
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2015). Hamsun, Knut Pedersen, In  Encyclopedia of the Bible and Its Reception, volume 10.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-018378-8.  Innførsel.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2015). Hunting high and low 7. søndag i treenighetstiden. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (4), s 34- 38
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2015). Melding av Jan Inge Sørbø: Arne Garborg: Frå bleike myr til alveland. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (4), s 390- 394
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2015). “Mysteriet i livet”. Melding av Mysteriet i trua. Jon Fosse i samtale med Eskil Skjeldal, Samlaget. Segl. Katolsk Årsskrift for religion og samfunn.  ISSN 1893-8728.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2015). Til minne om den gløymte kvinna. Palmesøndag. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (2), s 35- 39
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2014). Ei frigjeringskristologisk vending. Kristi forklaringsdag 2014. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  42(1), s 37- 42
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2014). Ein Jesus-roman for vår tid. Melding av Lars Petter Sveen: Guds barn. Roman. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  119(4), s 404- 407
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2014). Humaniora og litteratur som ressursar i miljøkampen. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  119(2), s 156- 173
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2014). Kunsten å lese på linjene, I: Henrik Svensen (red.),  Isfritt. Populærvitenskap som angår deg.  Spartacus.  ISBN 9788243008342.  Kapittel.  s 109 - 111
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2014). Lov og lovprising. Ein bokhistorisk tilgang til gudstenestlivets veksling og kontinuitet på 1500-talet, I: Øystein Ekroll; Søren Hjorth & Einar Vegge (red.),  Vor kristne og humanistiske arv : betraktninger ved 200-årsjubileet for Grunnloven.  Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeiders forlag.  ISBN 978-82-7693-203-4.  Første del av kapittel 3.  s 170 - 193
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2014). Med eigne ord. Jacob Jervell som ekseget, frigjeringsteolog og homiletikar. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  42(2), s 7- 9
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2014). Ørsmå kamelar og kjempestore nålauge. Tekstgjennomgang til 4. søndag i treeiningstida – 6. juli 2014. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (4), s 35- 40
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2013). «Biskop Gunnerus og naturretten». Foredrag. Oslo, 23. januar 2013.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2013). Er forfattarane dei nye teologane? Bibelomsetjingar som historisk kjeldemateriale og som litteratur. Nokre bøker rundt utgjevinga av Bibel 2011. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (4), s 134- 150
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2013, 20. februar). Intervju om tro og vitenskap i Underveis, NRK2 fjernsyn 20/2-2013. [TV].  NRK 2.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2013). «Teologi og naturvitenskap- på Gunnerus si tid og i våre dagar». Foredrag i St. Olavsstiftelsen, Trondheim.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2012). Anmeldelse av Martin Kjellgren: Taming the Prophets. Astrology, Orthodoxy and the Word of God in Early Modern Sweden, Lund 2011. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  91(1), s 110- 114
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2012). Datert, adressert og signertPreika som handskrive brev?. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (4), s 67- 70
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2012). Dreng, tenestegut eller noko heilt anna? Tekstgjennomgang til 18. søndag i treenighetstiden: Matt 8,5-13. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (5), s 43- 46
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2012). "Ein viktig og lite påakta sjanger.Ein kommentar til trykte ordinasjonstalar av norske biskopar". Luthersk Kirketidende.  ISSN 0332-5431.  (14), s 339- 343
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2012). "Før, etter, under og over «Rubin-året»Melding av Jan-Erik Ebbestad Hansen: Da Norge mistet dyden. Mykle-saken, ytringsfriheten og kampen, Unipub, Oslo 2011. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  24(2), s 127- 130
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2012). «Håll ut näktergal!" Fugler og fuglesang i litteratur-og kulturhistorie». Foredrag på seminar om fuglesang og teater ved Trøndeleg teater.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2012). "Medvitslause kvinner og den store vekkinga som heimsøkte vårt land" Melding av Bjørg Seland: «Synepiger» og «Sværmersker». Religiøs mystikk mellom tradisjon og modernitet, Kristiansand 2011 (Portal Akademisk). Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  24(2), s 130- 132
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2012). Melding av Jens Glebe-Møller, I kamp mod dumhed og hykleri: om oplysningsmanden general W.H. von Schmettau (1719–85). (København: Museum Tusculanums Forlag, 2011). Sjuttonhundratal: Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies.  ISSN 1652-4772.  s 199- 200
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2012). Melding av Kristin Solli Schøien: Hvordan øve hellige handlinger? En profesjonsdidaktisk studie av øving av muntlige ferdigheter innenfor en norsk presteutdanning. Dokroravhandling Åbo Akademis Förlag 2011. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  1(3), s 314- 317
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2012). Ny vin.Nye skinnsekker? Bokmelding av fem bøker om forkynning utifrå dei nye tekstrekkene. Tidsskrift for Praktisk Teologi.  ISSN 0800-6857.  29(1), s 71- 76
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2012). Popmusikk som /og teologi. Bokmelding av John S. McClure: Mashup religion. Pop music and theological invention. Baylor University Press, Waco, Texas 2011. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  40(1), s 59- 64
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2011). Forsinkelser. Nyskapende tekst og gamle bilder (eller omvendt?): Framstillinger av sjødyr i trykk frå 1540 til 1774.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2011). Holberg etter Pufendorf, Gunnerus etter Darjes, Schlegel før 1814: Om eineveldets teologiske grunngiving og borgaranes politiske handlingsrom i dansk-norsk 1700-tals natur- og folkerett.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2011). Johan Ernst Gunnerus som teolog og naturforskar.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2011). Liber Naturae as books and natural objects.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2011). Naturvitskap og pietisme på 1700-talet.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2011). Nytt(ig) om Gud. Melding av Niels Grønkjær: Den nye Gud. Efter fundamentalisme og ateisme, København 2010. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  116(2), s 204- 208
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2011). Nåde no! Bokanmeldelse av Jewly Hight: Right by her Roots- Americana Women and their Songs, Texas 2011. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening.  ISSN 0808-2901.  19(3), s 163- 166
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2010). Eit lærestykke i offentleg samtalekunst. Bokmelding av Notto.R.Thelle: Prinsessens engler. Invitasjon til en samtale om alternativ spiritualitet. Oslo 2010. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  115(3), s 299- 301
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2009). Det kløkk fra takrytteren i Vor Frue.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2009). Dømmekraftig kjærleik. 23.søndag etter pinse. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (6), s 8- 11
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2009). The theological profile of J.E. Gunnerus revisited.
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2009). «Vorherre, stå mig honningbi» - Simon Grotrian gir håp om at salme(s)katten igjen skal kunne male gode uforståelege bilete. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (1), s 31- 36
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (2008). Teater og gudsteneste. Frå kyrkjelege og kulturelle fordommar til skjebnefelleskap. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  113(2), s 94- 104
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik & Vederhus, Inger (2008). «I min største galskap vil eg kunne kalle meg ein slags kristen» Intervju med Jon Fosse. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  113(6), s 449- 455
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (1999). "først som Tragedie, deretter som Komedie" - om skodespela Einer Tambeskielver og Republikken paa Øen, I: Rolf Gaasland & Hans Erik Aarset (red.),  Mellom europeisk tradisjon og nasjonal selvbevissthet. Det norsk-klassiske drama 1750-1814.  Spartacus forlag as.  ISBN 82-430-0129-8.  Kapittel.  s 115 - 135
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (1998). J.J.Jansen og den nye preikesjangeren, I: Egil Børre Johnsen & Trond Berg Eriksen (red.),  Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-12751-6.  kapittel.  s 650 - 659
 • Jakobsen, Rolv Nøtvik (1998). Johan Nordahl Bruns polemikk, I: Egil Børre Johnsen & Trond Berg Eriksen (red.),  Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-12751-6.  kapittel.  s 69 - 71

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. apr. 2019 14:35 - Sist endret 10. okt. 2019 15:12

Forskergrupper