Øyvind Molland Norderval

Bilde av Øyvind Molland Norderval
English version of this page
Telefon +47 22850386
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

Mitt ene hovedfelt er oldkirkens kirke- og teologihistorie. Særskilte områder her er alexandrinsk hermeneutikk (Origenes), dogmeutvikling, trosbekjennelser, forholdet mellom Imperium Romanum og kirken, samt vestlig monastikk. Det andre hovedfeltet er nyere norsk kirkehistorie: Norsk vekkelseskristendom på 1800-tallet, kulturnasjonalisme på 1800-tallet, Stat og kirke, den norske kirkekampen 1940-1945 og Den norske kirke i etterkrigssamfunnet.

Undervisning

Bakgrunn

Født 24. 08.1953

 • Examen artium Tromsø Gymnas 1972
 • Cand. theol. Universitetet i Oslo 1978
 • Praktisk teologisk eksamen 1979
 • Ordinert til prest i Oslo domkirke 16. 12. 1979
 • Vikarprest Oslo bispedømme 1980
 • Forskningsstipendiat NAVF i kirkehistorie ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo 1980-1983
 • Universitetsstipendiat samme sted 1983-1987
 • Alexander vom Humboldt-stipendiat 1988-1989
 • Amanuensisvikar i kirkehistorie ved Det teologiske fakultet 1989-1991
 • Kapellan i Gamle Aker menighet, Oslo, 1991-1996
 • Førsteamanuensis i kirkehistorie ved Religionsvitenskapelig institutt NTNU 1994-1995
 • Førsteamanuensis ved Institutt for religionsvitenskap Universitetet i Tromsø 1996 med kristendom som særskilt ansvarsområde
 • Professor samme sted 2001-2008
 • Professor i oldkirkens kirke- og teologihistorie ved Det teologiske fakultet 2008-

Verv

 • Leder ved Institutt for religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø 1996-­2001 og 2002-2004
 • Medlem av fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiT 1996-2001 og 2002-2004
 • UiT's representant i styret for Kirkelig utdanningssenter i nord 1997-2008
 • UiT's representant i styret for Norsk kontor for forskningssamarbeid med Frankrike 1998-2001 og 2005-2008
 • Leder av Nasjonalt fagråd for kristendomskunnskap og religionsvitenskap 1998-99
 • Medlem av programstyret for Visuelle kulturstudier, UiT 2002-2008
 • Sensor ved Det teologiske fakultet 1991-2008
 • Sensor ved Det teologiske menighetsfakultet 2005-
 • Leder for PhD-utdannelsen ved Det teologiske fakultet 2009-
 • Tillitsvalgt Forskerforbundet 2010-

Priser

Under min ledelse ble Institutt for religionsvitenskap ved Universitetet i Tromsø tildelt Kreativitetsprisen (2001) og Undervisningsprisen (2002).

Forskningsopphold

 • 1982-1983: École Pratique de hautes études, Ve section: Sciences religieuses, Université de la Sorbonne, Paris
 • 1988-1989: Institut für Kirchengeschichte und altchristichen Archäologie, Die theologische Fakultät, Christian Albrechts Universität, Kiel
 • 2001-2002: Institutum Augustinianum, Roma 

Samarbeid

Deltar i og er med i ledelsen av det internasjonale prosjektet: Ablution, Initiation, and Baptism in Early Judaism, Graeco-Roman Religion, and Early Christianity.

Emneord: Kirkehistorie, Patristikk, Hermeneutikk, Estetikk og religion
Publisert 3. feb. 2010 16:01 - Sist endret 2. okt. 2020 16:06