Nora Sunniva Eggen

Bilde av Nora Sunniva Eggen
English version of this page
Telefon +47 22854830
Brukernavn
Besøksadresse Postboks 1010 Blindern None 0315 OSLO

Faglige interesser

Mitt fagfelt er filologisk baserte og idehistorisk orienterte islamstudier. Jeg har arbeidet med noen av de grunnleggende kunnskapstradisjonene innenfor arabisk-islamsk idehistorie, særlig koranstudier, hadithstudier og rettsfilosofi. I doktorgradsarbeidet mitt (UiO 2012) skrev jeg om tillitsbegreper innenfor korantolkende, etisk orientert og kunnskapsteoretiserende litteratur fra 800-1200-tallet. Jeg har arbeidet med problemstillinger relatert til kunnskapsgenerering, kunnskapsoverlevering, etikk og autoritet, blant annet i et postdoc-prosjekt om den nordafrikanske 1100-tallstenkeren al-Qadi ʿIyad. En annen forskningsinteresse er oversettelsesstudier, og jeg har kartlagt og analysert skandinaviske koranoversettelser. Jeg har også selv oversatt noen tradisjonstekster fra arabisk til norsk. Endelig er jeg opptatt av faghistorie og fagkritikk, og er engasjert i en løpende utvikling av islamstudier som et forskningsfelt.

Undervisning:

Bakgrunn:

 • 2018– Senior lecturer Faculty of Theology, University of Oslo
 • 2015–2017 Post-doctoral fellow, Department of Culture Studies and Oriental Languages, University of Oslo
 • 2013–2015 Senior lecturer, Department of Culture Studies and Oriental Languages, University of Oslo
 • 2008–2012 PhD fellow Arabic and Islamic Studies, University of Oslo.
 • 1996–1999 Cand. Philol. Arabic (MA equivalent), University of Oslo.
 • 1993–1996 Cand. Mag. History of Arts (BA equivalent), University of Oslo.
 • 1984–1987 Librarian, Norwegian School of Library and Information Science.
Emneord: Religionsstudier/religionshistorie, Hellige skrifter, Islamske studier, Arabisk

Publikasjoner

 • Eggen, Nora S. (2019). ’Hankjønn er ikke som hunkjønn.’ Koranen og kjønn, tekst og tolkning. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  124(4), s 355- 376 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Eggen, Nora S. (2019). Modalitet i oversettelse og fortolkning: eksempler fra koranoversettelse, I: Nora S. Eggen; Nina Zandjani & Tor Ivar Østmoe (red.),  Gjenoversettelse av hellige tekster.  Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S.  ISBN 978-82-8034-204-1.  Kapittel.  s 109 - 138
 • Eggen, Nora S. (2019). On the periphery: Translations of the Qurʾān in Sweden, Denmark and Norway, In Sameh Hanna; Hanem El-Farahaty & Abdel-Wahab Khalifa (ed.),  The Routledge Handbook of Arabic Translation.  Routledge.  ISBN 9781315661346.  4.  s 68 - 80
 • Eggen, Nora Sunniva (2019). A multiverse of knowledge: The epistemology and hermeneutics of the ʿālam in Medieval Islamic thought, In Helge Jordheim & Erling Sverdrup Sandmo (ed.),  Conceptualizing the World: An Exploration across Disciplines.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-78920-036-2.  2.  s 40 - 53
 • Eggen, Nora Sunniva (2018). A book burner or not? History and myth : Revisiting al-QāḍīʿIyāḍ and the controversies over al-Ghazālī in the Islamic West. Journal of Arabic and Islamic studies.  ISSN 0806-198X.  18(5), s 87- 109 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Eggen, Nora Sunniva (2018). From Handmaiden of Theology to Handmaiden of Area Studies: Philological Approaches to Arabic-Islamic Studies in Norway. Islam and Christian-Muslim Relations.  ISSN 0959-6410.  29(4), s 445- 464 . doi: 10.1080/09596410.2018.1521559 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Eggen, Nora Sunniva (2018). ‘Profetenes arvinger’: Oppfatninger om lærdes autoritet i arabisk-islamsk middelalder. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  (1), s 22- 33 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Eggen, Nora Sunniva (2016). Universalised versus Particularised Conceptualisations of Islam in Translations of the Qur'an. Journal of Qur'anic Studies.  ISSN 1465-3591.  18(1), s 49- 91 . doi: 10.3366/jqs.2016.0222
 • Eggen, Nora Sunniva (2014). The mīthāq: a study in trust relations in the Qur’ān, In Håkan Rydving (ed.),  Micro-Level Analyses of the Qur’ân.  Uppsala universitet.  ISBN 978-91-554-8895-6.  2.  s 47 - 75
 • Eggen, Nora Sunniva (2012). Koranoversetting i Skandinavia. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  (2)
 • Eggen, Nora Sunniva (2011). Conceptions of Trust in the Qur'an. Journal of Qur'anic Studies.  ISSN 1465-3591.  13(2), s 56- 85 . doi: 10.3366/jqs.2011.0020
 • Eggen, Nora Sunniva (2011). Koranen - islams hellige skrift, I: Årstein Justnes & Jens Erland Braarvig (red.),  Hellige skrifter i verdensreligionene.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 978-82-7634-902-3.  artikkel.  s 87 - 119
 • Eggen, Nora Sunniva (2011). Å forholde seg til historien om Muhammad. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (3), s 132- 146

Se alle arbeider i Cristin

 • Eggen, Nora S.; Zandjani, Nina & Østmoe, Tor Ivar (red.) (2019). Gjenoversettelse av hellige tekster. Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S.  ISBN 978-82-8034-204-1.  271 s.
 • Eggen, Nora Sunniva & Marcinkowski, Christoph (2012). Islam in Europe: Present Trends and Future Challenges. IAIS Malaysia.  ISBN 978-967-10065-4-2.  97 s.
 • Eggen, Nora Sunniva (2007). Koranen. Innføring i en tekst- og tolkningstradisjon. Solum.  ISBN 9788256015283.  434 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Eggen, Nora S. (2019). Anmeldelse: Stig T. Rasmussen: Klassisk arabisk litteratur i oversættelse til dansk: En litteraturhistorisk vejvisende antologi. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  (1), s 60- 61
 • Eggen, Nora S. (2019). What is the Qurʾān?. Apples - Journal of Applied Language Studies.  ISSN 1457-9863.  13(4), s 89- 93
 • Eggen, Nora S.; Zandjani, Nina & Østmoe, Tor Ivar (2019). Innledning, I: Nora S. Eggen; Nina Zandjani & Tor Ivar Østmoe (red.),  Gjenoversettelse av hellige tekster.  Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S.  ISBN 978-82-8034-204-1.  Innledning.  s 1 - 4
 • Eggen, Nora Sunniva (2018). Matthew S. Gordon and Kathryn A. Hain: Concubines and courtesans: women and slavery in Islamic history. Women's History Review.  ISSN 0961-2025.  27(7), s 1227- 1228
 • Eggen, Nora Sunniva (2018). Modality in translations of the Qurʾān.
 • Eggen, Nora Sunniva (2017). Arguing for scholarly tradition and defending scholarly authority: al-Qāḍī ʿIyāḍ’s al-Gunya.
 • Eggen, Nora Sunniva (2017). Koranen og jihad. Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål.  (1)
 • Eggen, Nora Sunniva (2017). Koranoversettelser i Norge - sniktitt på Norsk oversetterleksikon, http://oversetterforeningen.no/koranoversettelser-i-norge-en-sniktitt-pa-norsk-oversetterleksikon/#more-10422.
 • Eggen, Nora Sunniva (2017). Scholarly Life in Times of Turmoil: al-Qāḍī ʿIyāḍ in Twelfth Century Ceuta.
 • Eggen, Nora Sunniva (2017). Scholarly Life in Times of Turmoil: al-Qāḍī ʿIyāḍ in Twelfth Century Ceuta..
 • Eggen, Nora Sunniva (2016). Bilder og billedstrid: perspektiver fra islam: Hets og hellighet: Billedstrid og religionssatire fra reformasjonen til i dag..
 • Eggen, Nora Sunniva (2016). Conceptualization of blasphemy in the writings of al-Qāḍī ʿIyāḍ (d. 544/1149)..
 • Eggen, Nora Sunniva (2016). Evig aktuell? om forholdet mellom forskning, formidling og aktualitet. Innledning og panel med Emil Johnsen, Helge Jordheim, Eivind Seland og Tone Selboe..
 • Eggen, Nora Sunniva (2016). Feministiske lesninger av hellige, autoritative tekster. Innledning og panel med Annette Dreyer, Anne Hege Grung, Gyrid Gunnes og Marianne Bjelland Kartzow..
 • Eggen, Nora Sunniva (2016). Islamforskning. Introduksjon og panel med Thomas Hoffmann og Oddbjørn Leirvik..
 • Eggen, Nora Sunniva (2016). Mellom fortid og nåtid i arabiskfilologien. Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål.  (3/4)
 • Eggen, Nora Sunniva (2016). Modalitet i skandinaviske koranoversettelser..
 • Eggen, Nora Sunniva (2016). Translation of the Quran to Scandinavian Languages..
 • Eggen, Nora Sunniva (2016). Truth and dialog. Introduction, and panel with Vivian Boland, Antione Levy, Greg Reichberg, Ragnhild Johnsrud Zorgati, Mohammad Sabouri..
 • Eggen, Nora Sunniva (2015). Blasfemi og islam. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Eggen, Nora Sunniva (2015). Challenges of writing intellectual history: the case of al-Qāḍī ʿIyāḍ from Ceuta (d. 544/1149)..
 • Eggen, Nora Sunniva (2015). Claiming authority, defending integrity: Preliminary notes for a reading of al-Qāḍī ʿIyāḍ’s autobiographical work al-Ghunya..
 • Eggen, Nora Sunniva (2015). Da Frans møtte sultanen. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Eggen, Nora Sunniva (2015). Det nye koranfunnet. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Eggen, Nora Sunniva (2015). En feministisk islamfornyer. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Eggen, Nora Sunniva (2015). Islam i middelalderens fiendebilder.
 • Eggen, Nora Sunniva (2015). Tegninger og åndskamp. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Eggen, Nora Sunniva (2014). Den åndfulle vei. Fra Nahj al-balagha: taler, brev og visdomsord fra Ali ibn Abi Talibal-Sharif al-Radi: Den åndfulle vei. Fra Nahj al-balagha: taler, brev og visdomsord fra Ali ibn Abi Talib.
 • Eggen, Nora Sunniva (2014). Islambegreper i skandinaviske koranoversettelser.
 • Eggen, Nora Sunniva (2014). John Burton: «En introduksjon til hadith».. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  (2), s 156- 157
 • Eggen, Nora Sunniva (2014). Jonas Otterbeck og Leif Stenberg (red.):«Islamologi: Studiet av en religion».. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  (2), s 146- 147
 • Eggen, Nora Sunniva (2014). What's at stake? Some dilemmas encountered in Islamic Studies.
 • Eggen, Nora Sunniva (2013). A.J. Droge: «The Quran. A New Annotated Translation».. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  (2), s 90- 91
 • Eggen, Nora Sunniva (2013). Bengt Knutsson: «Arabiska visdomsord. al-Hikma al-arabiyya».. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  (2), s 92- 93
 • Eggen, Nora Sunniva (2013). Hijra: migrasjon som frigjøringsprosjekt. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  25(2), s 31- 36
 • Eggen, Nora Sunniva (2013). Islamsk rettsvitenskap.
 • Eggen, Nora Sunniva (2013). Universalized versus particularized conceptualizations of Islam in translations of the Qurʾan in Scandinavia.
 • Eggen, Nora Sunniva (2013). Å oversette det guddommelige.
 • Eggen, Nora Sunniva (2012). Agency and voice in translations of the Qur’ān into the Scandinavian languages.
 • Eggen, Nora Sunniva (2012). Conceptualisations of Trust in Medieval Islām: A study in ʾamāna, thiqa and related notions.
 • Eggen, Nora Sunniva (2012). Cora Døving and Berit Thorbjørnsrud (eds.): «Religiøse ledere. Makt og avmakt i norske trossamfunn».. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  (1), s 128- 129
 • Eggen, Nora Sunniva (2012). Jenny Berglund, Göran Larsson and Ulf P. Lundgren (eds.): «Att söka kunskap».. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  (1), s 126- 127
 • Eggen, Nora Sunniva (2012). Koranen som hypertekst.
 • Eggen, Nora Sunniva (2012). Lars Borking: «Kampen om Algeriet. Den skandinaviske støtten 1954–1962».. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  (2), s 146- 147
 • Eggen, Nora Sunniva (2012). Simon Stjernholm: Lovers of Muhammad. A Study of Naqshbandi-Haqqani Sufis in the Twenty-First Century.. Svensk Teologisk Kvartalskrift.  ISSN 0039-6761.  88(1), s 46
 • Eggen, Nora Sunniva (2011). Kim Beng Phar: «Islamic Statehood and Maqasid al-Shariah in Malaysia. A zero-sum game». Islam and Civilisational Renewal.  2(2), s 402- 404
 • Eggen, Nora Sunniva (2011). The Ethics of Trust. Perspectives from Islam.
 • Eggen, Nora Sunniva (2010). Abd al-Latif Ibn Ibrahim Ibn Abd al-Latif al-Husayn: «al-Amana fil-islam wa-atharuha fil-mujtam [Trust in Islam and its effects on the society]». Islam and Civilisational Renewal.  2(1), s 198- 201
 • Eggen, Nora Sunniva (2010). Arabisk-islamsk tekstkultur i middelalderen.
 • Eggen, Nora Sunniva (2010). Conceptualizations of the World in Islamic Foundational Texts and Scholarly Literature.
 • Eggen, Nora Sunniva (2010). Islam in Scandinavia – with specific reference to Norway.
 • Eggen, Nora Sunniva (2010). Islamske perspektiver på etikk.
 • Eggen, Nora Sunniva (2009). Conceptions of Trust in the Qur’ān: The Case of Amānah.
 • Eggen, Nora Sunniva (2009). Kader Abdolah: «En vandring gjennom Koranen» og «Sendebudet Muhammad». Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (3), s 286- 291
 • Eggen, Nora Sunniva (2009, 22. august). al-Ghazali - teolog, rettstenker og mystiker. Foredrag i P2-akademiet. [Radio].  NRK P2.
 • Eggen, Nora Sunniva (2008). De rettvises hager. Muhyi al-Din al-Nawawis samling av overleveringer om profeten Muhammad.
 • Eggen, Nora Sunniva (2007). Tilnærminger til Koranen. Om tolkning i islamsk tradisjon. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  19(4), s 11- 16
 • Eggen, Nora Sunniva & Aabakken, Anne (2007). Budskap til verden. Osama Bin Ladens brev og taler. Redigert og presentert av Bruce Lawrence. Etterord av Brynjar Lia.
 • Eggen, Nora Sunniva & Hafez, Sabry (2007). En hvit elefant. (Oversatt artikkel av Sabry Hafez om Alaa Al Aswany). Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Eggen, Nora Sunniva (2006, 22. november). Finnes en korankritikk? Vårt Land.  Oslo.
 • Eggen, Nora Sunniva (2004). Islamsk mystikk og sufisme. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  16(2), s 20- 25
 • Eggen, Nora Sunniva (2004). Milepæler. Med forord av Kari Vogt.
 • Eggen, Nora Sunniva (2003). En islamsk tilnærming til et liv i fromhet. Ung Teologi.  ISSN 0333-340X.  36(1), s 59- 70
 • Eggen, Nora Sunniva (2003). Guds lov. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  (2), s 26- 34
 • Eggen, Nora Sunniva (2003). Hajj. Islams pilegrimsferd til Mekka. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  15(4), s 21- 26
 • Eggen, Nora Sunniva (2002). Omskjæring og kjønnslemlestelse av kvinner - et islamsk perspektiv. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  41(6), s 392- 399

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 27. sep. 2018 10:02 - Sist endret 30. sep. 2019 13:13