Natalia Smelova

{## [call[person:affiliation, {, position, :, true, ,, subunits, :, false, }]] ##}
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 Oslo
{## [call[person:affiliation, {, primaryunit, :, false, ,, hidestudentaff, :, false, }]] ##}

For mer informasjon, se engelsk personpresentasjon

Emneord: Kirkehistorie, Bibelresepsjon, Bysantinske studier, Østkirkestudier, Liturgiske studier, Hymnologi

Publikasjoner

  • Dickens, Mark & Smelova, Natalia (2021). A Rediscovered Syriac Amulet from Turfan in the Collection of the Hermitage Museum. Written Monuments of the Orient. ISSN 2410-0145. 7(2), s. 107–147. doi: 10.17816/wmo65952. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. mars 2020 12:00 - Sist endret 6. nov. 2020 10:16