Linda Kristina Joelsson

Postdoktor - Fagseksjonen
Bilde av Linda Kristina Joelsson
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

Utifrån utgångspunkten att religion kan var både livsfrämjande och livshämmande har jag intresserat mig särskilt för frågor om hälsa. Å andra sidan tror jag att sekulära samhällen ofta underskattar betydelsen av identitetsskapande och här har religioner ofta ha starka resurser. Det senare gäller också vid coping, alltså återhämtning och nyorientering efter trauma, och samhällelig utveckling. I nuläget fokuserar jag mina ansträngningar på frågor som rör demokrati och mångfald i relation till tolkningen av Paulus brev i Nya testamentet.

Bakgrunn

Min doktorsavhandling utforskar Paulus inställning till döden utifrån moderna psykologiska perspektiv på krishantering och coping (Routledge 2017, 2019). I artikeln ”Exorcisms as Liberation” (Studia Theologica, 2020) undersöker jag berättelser om demonutdrivning i Lukasevangeliet utifrån modern forskning om hur sociala system fungerar i situationer av stress. Samma teoretiska perspektiv använder jag också i mitt nuvarande projekt som handlar om Paulus inställning till mångfald och olikhet, vilket också kan kopplas till frågan om översättningen av den grekiska termen sarx. Ett smakprov, eller en förstudie, finns tillgänglig i artikeln ”Mental Cascades of Sarx and Flesh” (Studia Theologica, 2018).

Priser

  • Marie Curie Sklodowska Training Fellowship (Horizon 2020-2022)
  • C. E. Wikströms Minne (2018)
  • Helge Ax:son Johnsons Stiftelse (2017)
  • Kungl. Vitterhetsakademin (international conference, 2016)
  • Stockholms kristliga yngligaförening (international conference, 2016)
  • Stiftelsen Åbo Akademi forskningsinstitut (2015)

Verv

Stillinger 

  • University Lecturer at Umeå University, Sweden; New Testament studies (2019)
  • Theologian at Botkyrka församling, Church of Sweden (2018)
  • Theological Secretary of the Uniting Church of Sweden (2017)
  • University Lecturer at Ersta Sköndal Bräcke University, Stockholm; Religious education, New Testament theology, Interdisciplinary Perspectives on Religion and Health (2015–2016)
Emneord: Det nye testamente, Paulinske studier, Hermeneutikk, Tidlig kristendom, Demokrati og teologi, Religion kropp og seksualitet
Publisert 31. aug. 2020 15:09 - Sist endret 29. okt. 2020 15:33