Leonora Onarheim Bergsjø

Assistant Scientific Director, ATTR
Bilde av Leonora Onarheim Bergsjø
English version of this page
Mobiltelefon 97001585
Rom 203
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Domus Theologica Blindernveien 9 0315 Oslo
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 Oslo

Forskerskolen ATTR

Assisterende fagdirektør for forskerskolen Authoritative Texts and Their Reception (ATTR)

Forskningsinteresser

- skriver, forsker og holder foredrag innenfor feltet digital etikk. Blant annet medforfatter på bøkene Digital etikk. Big data, algoritmer og kunstig intelligens (Universitetsforlaget, 2019) og Digital sikkerhet (Universitetsforlaget, 2020). Boken Digital dømmekraft kommer høsten 2020.

- har også arbeidet med fagfeltene kristendom, estetikk og funksjonshemmingsstudier, og er blant annet med som forfatter på Religiøst medborgerskap. Funksjonshemming, likeverd og menneskesyn (Cappelen Damm, 2020) og redaktør og forfatter for Sensoriness and Transcendence. Perceptions, Revelations, and the Arts (Brill, 2015)

- nominert til Universitetsforlagets pris Årets tidsskriftartikkel 2010

Undervisning og formidling

- Digital etikk undervisning:

 • Systemer, krav og konsekvenser (IN1030), BA. Department of Informatics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo.
 • Honours-programmet, BA. University of Oslo.
 • Utvalgte sikkerhetstemaer (IKT449), BA. Department of Information and communication technology, Faculty of Engineering and Science, University of Agder.

- Utstrakt populærvitenskapelig formidling om digital etikk, for offentlige og private virksomheter, på offentlige arenaer og diverse konferanser, paneldebatter, kronikker og podcasts.

- foreleser/emneansvarlig for flere fag siden 2008: Religionsfilosofi og dogmatikk (TEOL4150), Etikk og livstolkning (KRIS1003), Livssyn og religion i Norge - konflikt, dialog, forandring (KRIS1002, TF, UiO), Kunst og tro. Fortolkning og formidling (TFF 4110 og 2110), Sanselighet og transcendens i kunst og kristendom (TEOL4105 og TEOL2105), Lidelse og lidenskap i kunst og kristendom (TEOL4104 og TEOL2104), Det hellige møtet. Hellig og profant I Kristen kunst (KRIS 1248) og Ritualer og sakramenter (TEOL2001). 

- veileder i oppgaveskriving på masternivå (TEOL4901/KRIS4302).

- seminarleder på PhD-fremleggseminarer i forskerskolen ATTR

Verv

- Leder for NORDE Norsk råd for digital etikk.

- engasjert i forskningspolitiske spørsmål og jobber for å bedre arbeidsmiljøet. Har hatt mange verv, blant annet i Tilsettingsutvalget, TF, UiO (vara 2019-), Det sentrale tilsettingsrådet for vitenskapelig stillinger uten fakultetstilknytning ved UiO, (ansattrepresentant 2009-2015), Lokallagsstyret i Forskerforbundet ved UiO (styremedlem 2011-2012), verneombud (fakultetsverneombud TF, 2010-2011), UiODoc, Interesseforening for stipendiater ved UiO (leder 2009-2012), Komite for utarbeiding av Handslingsplan for likestilling ved TF (medlem 2009), Fakultetsstyret ved TF (styremedlem, vara våren 2008 og i 2019-2020, fast representant fra høsten 2008 samt hele 2009).

 

 

Emneord: Ph.d., Forskerutdanning, Forskerskoler

Publikasjoner

 • Bergsjø, Leonora (2020). Taktil teologi: Om kirkerom og mangfoldige estetiske uttrykk, I: Inger Marie Lid & Anna Rebecca Solevåg (red.),  Religiøst medborgerskap. Funksjonshemming, likeverd og menneskesyn.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-68108-1.  Kapittel 4.  s 89 - 105 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lid, Inger Marie & Bergsjø, Leonora Onarheim (2018). Kontekstuell teologi, I: Inger Marie Lid (red.),  Diakoni og velferdsstat: Utvikling av en diakonal praksis i samspill med myndigheter, sivilsamfunn og borgere.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205502062.  Kapittel 11.  s 228 - 249
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2017). Makt og avmakt. Livstolkning gjennom religiøse uttrykk i kunsten til Max Beckmann og Anselm Kiefer., I:  Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-880-7.  Kap..
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2017). Mellom tilfeldighet og betydning : teologisk-estetiske refleksjoner over Kølnerdomens moderne glassmaleri. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  122(1), s 57- 72 . doi: 10.18261/issn.1504-3002-2017-01-06 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2015). God among Thorns: On Anselm Kiefer's Pietà (2007), In Svein Aage Christoffersen; Geir Tryggve Hellemo; Leonora Onarheim; Nils Holger Petersen & Margunn Sandal (ed.),  Transcendence and sensoriness : perceptions, revelation, and the arts.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004274525.  Part 3.  s 222 - 247
 • Onarheim, Leonora (2013). Forbildet som forsvant: Marias rolle i lidelse og tilbedelse i Pietà (2007) av Anselm Kiefer, I: Knut-Willy Sæther & Svein Rise (red.),  Skjønnhet og tilbedelse.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0210-5.  Kapittel.  s 99 - 114
 • Onarheim, Leonora (2012). Over Your Ruins Grass Will Grow: Reflections on the Ruin Motif and Melancholy in the Works of Anselm Kiefer. Transfiguration: Nordisk tidsskrift for kunst og kristendom.  ISSN 1399-1353.  2010/2011, s 199- 236
 • Onarheim, Leonora (2010). Melankoli og metamorfose om forholdet mellom materialvalg og intensjon i Anselm Kiefers verker. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  111(1), s 37- 59

Se alle arbeider i Cristin

 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2019). To accept theirs, to make it mine.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim & Goodwin, Morten (2019, 02. desember). Riktig helseteknologi kan gi færre unge uføre. [Internett].  Dagens Medisin.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2018). Anselm Kiefer på Galleri Würth.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2017). Anselm Kiefer - Melankoli og metamorfose.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2017). Anselm Kiefer: Bok og ruin.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2017). Estetikk og etikk i skjønn forening.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2017). «Estetikk og etikk i skjønn forening» Om å se og anerkjenne den andre i spennet mellom «Venus fra Milo» og Marc Quinns «Alison Lapper Pregnant»..
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2017). Images, a protestant problem?.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2017). Inkluderende estetikk? Kirkerommet som speil for mangfoldige livserfaringer.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2017). Kan kunsten hjelpe oss å forstå livet?.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2017). Religionsestetikk i praksis. Refleksjoner over kunst i kirkerom.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2017). Steiner som roper. Om trosopplæring i en "ikke så fin kirke". Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (5), s 25- 28
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2016). Melankoli og metamorfose. En teologisk-estetisk studie av Anselm Kiefers verker.. Acta Theologica. 62.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2014). Anselm Kiefer i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. feb. 2010 16:25 - Sist endret 11. aug. 2020 11:47

Prosjekter