Kaja Merete Haug Hagen

Stipendiat - Fagseksjonen
Bilde av Kaja Merete Haug Hagen
English version of this page
Telefon +47 22850329
Mobiltelefon +47 90526878
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 Oslo
Andre tilknytninger Det teologiske fakultet (Student)

Faglige interesser

Mine akademiske interesser ligger i det interdisiplinære feltet mellom kunsthistorie, teologi, religionshistorie og kulturhistorie. Jeg forsker på hellige objekter og resepsjonen av disse i senmiddelalderen og tidlig morderne tid i Norge og Europa.

Bakgrunn

Master i kunsthistorie. Masteroppgave: ”I møte med det hellige. En undersøkelse av møtet mellom senmiddelalderens betrakter og Ringsaker kirkes alterskap”.

Mellomfag i medievitenskap, statsvitenskap, i tillegg til 1. avdeling juss og praktisk-pedagogisk utdanning.

Jeg har arbeidet i 8 år (2001-2008) på Ullern vgs. i Oslo.

Phd prosjekt

Revered, preserved and discarded: The Holy crosses in Late Medieval and Early Modern Norway

Emneord: Kirkehistorie, Arkeologi og religion, Middelalderkristendom, Nordisk protestantisme, Reformasjonsstudier

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Hagen, Kaja Merete Haug (2020). Fra fromhet til trolldom. En middelalderamulett fra Agder.
  • Hagen, Kaja Merete Haug (2020). «Till en Zirat I dette Guds Huus og en christelige Amindelse». Epitafiet til minne om Søverin Fransøn, Agnete Sørensdatter Godtzen, Mette Matzdatter Tausan og Christiane Søverinsdatter Godtzen i Stavanger domkirke . Museum Stavanger Årbok. ISSN 1893-1782. 129, s. 58–75.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. aug. 2016 10:47 - Sist endret 4. nov. 2020 10:27