kajamh

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Jeg forsker på religiøse bilder og objekter i middelalderen og tidlig moderne tid. Mine interdisiplinære akademiske interesser dekker kunsthistorie, religionshistorie, filologi og kulturhistorie.

Bakgrunn

 • Doktorgradsavhandling (2021): “’O holy cross, you are all our help and comfort’. Wonderworking Crosses and Crucifixes in Late Medieval and Early Modern Norway.”
 • Masteroppgave i kunsthistorie, UiO (2015): «I møte med det hellige. En undersøkelse av møtet mellom senmiddelalderens betrakter og Ringsaker kirkes alterskap.»
 • Mellomfag i medievitenskap, statsvitenskap, i tillegg til 1. avdeling juss og praktisk-pedagogisk utdanning.

 

Emneord: Kirkehistorie, Arkeologi og religion, Middelalderkristendom, Nordisk protestantisme, Reformasjonsstudier

Publikasjoner

 • Hagen, Kaja Merete Haug (2021). ill Guds Ære, oc Dene Kirckes beprydelse. Det etterreformatoriske interiøret i Ringsaker kirke . I Hauglid, Kjartan; Stige, Morten & Bø, Ragnhild M. (Red.), Ringsaker kirke - landets fornemste sognekirke. Novus Forlag. ISSN 978-82-8390-074-3.
 • Hagen, Kaja Merete Haug (2020). Til heder og ære for Guds ord. Interiøret i Tingelstad gamle kirke 1537-–1750. I Stige, Morten (Red.), Gamle Tingelstad - liten kirke med stort innhold. Gran kirkelige fellesråd. ISSN 978-82-303-4556-6. s. 139–159.
 • Hagen, Kaja Merete Haug (2019). Crux Christi Sit Mecum: Devotion to the Apotropaic Cross. Religions. ISSN 2077-1444. 10(11). doi: 10.3390/rel10110603. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hagen, Kaja Merete Haug (2019). De døde på veggen. Norske epitafier fra perioden 1537–1700. Kunst og kultur. ISSN 0023-5415. 102(2), s. 83–103. doi: 10.18261/issn.1504-3029-2019-02-01. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hagen, Kaja Merete Haug (2017). Senmiddelalderens betrakter og Ringsaker kirkes alterskap: Mellom presentasjon og representasjon. Kunst og kultur. ISSN 0023-5415. 100(3), s. 146–161. doi: 10.18261/issn.1504-3029-2017-03-03. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Hagen, Kaja Merete Haug (2021). Chapter 18 Heavenly Agent and Divine Disclosure: The Holy Cross at Borre. I Aavitsland, Kristin Bliksrud & Bonde, Line M. (Red.), Tracing the Jerusalem code : Volume 1 : The holy city Christian cultures in medieval Scandinavia (ca. 1100–1536). Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 9783110634853. doi: 10.1515/9783110639438-019.
 • Hagen, Kaja Merete Haug (2020). «Till en Zirat I dette Guds Huus og en christelige Amindelse». Epitafiet til minne om Søverin Fransøn, Agnete Sørensdatter Godtzen, Mette Matzdatter Tausan og Christiane Søverinsdatter Godtzen i Stavanger domkirke . Museum Stavanger Årbok. ISSN 1893-1782. 129, s. 58–75.
 • Hagen, Kaja Merete Haug (2020). Fra fromhet til trolldom. En middelalderamulett fra Agder.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. aug. 2016 10:47 - Sist endret 14. mars 2022 20:31