Ingvild Flaskerud

Bilde av Ingvild Flaskerud
English version of this page
Telefon +47 22850324
Mobiltelefon +4791792519 ++4791792519
Brukernavn

Faglige interesser

Jeg er utdannet religionshistoriker og har gjort omfattende feltarbeid blant sjiamuslimer fra tolvergrenen i Iran og Nord-Europa. Forskningen fokuserer på islam som levd religion, spesielt rettet mot lekfolks tro, rituelle praksis, materiell kultur, forhold til religiøse autoriteter og religiøs forandring i migrasjon.

Mine resepsjonsorienterte studier av den materielle og visuelle kulturens liturgiske, soteriologiske, teologiske, etiske og emosjonelle betydning for muslimers fromhetsliv, er nyskapende.

Et annet interessefelt er kvinner som rituelle ledere. Her viser forskningen fra Norge og Iran at kvinner i kjønnssegregerte ritualer er involvert i ledelsen, organiseringen og finansieringen av ritualer, og at de fungerer som bærere, formidler og fortolkere av religion. 

Et tredje tema er hva som skjer når religiøse tradisjoner, spesielt ritualer, tilpasses en migrasjonssituasjon. Hvordan håndterer man indre flerkulturalitet og generasjonsforskjeller? Hvilken rolle spiller ikke-muslimer og samfunnet for øvrig i reformuleringen av ritualene? Endrer dette ritualenes betydning?

I forbindelse med religiøs kontinuitet og fornyelse har jeg sett på muslimers pilegrimspraksiser i Europa. Her viser studiene at muslimer i Europa fortsetter å besøke vel-etablerte pilegrimsmål utenfor Europa, det foregår en revitalisering av gamle pilegrimssteder i det sørøstlige Europa, nye pilegrimssteder og praksiser etableres i Vest-Europa, og muslimer besøker gamle kristne pilegrimsmål i Europa. 

Et femte forskningstema er religiøs autoritet og hvilken rolle klerikale veiledere, marja´ taqlid, spiller i lekfolks (muqallid) hverdagsliv i Vesten. i forlengelsen av dette er jeg opptatt de unge som tradisjonsfornyere, fortolkere og nye ledere. Her viser forskingen til et klarere fokus på etikk enn lov. 

For tiden er jeg involvert i forskningsprosjektet «Sted, rom og praksis. Gudstjenester folk vil ha», ledet av Førsteamanuensis Elisabeth Tveito Johnsen ved TF og finansiert av Kirkerådet.https://www.tf.uio.no/forskning/prosjekter/sted-rom-praksis/index.html

Siste publikasjoner:

2020 Hansen, Tina and Ingvild Flaskerud. “Familiens betydning for ungdoms religiøse identitetsutvikling. Ungdom med muslimsk bakgrunn i fosterhjem.” Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning. No- 1. S.42-56.

2019 “The Quran as an Efficacious Text: Contemporary Iranian Twelver Shi´i Women Making the Quran Alive.” Ed. Alessandro Cancian.  Approaches to the Quran in Contemporary Iran. Oxford: Oxford University Press, pp. 421.443. 

https://global.oup.com/academic/product/approaches-to-the-quran-in-contemporary-iran-9780198840763?cc=gb&lang=en&

Bakgrunn

Jeg har en doktorgrad (PhD) fra Institutt for arkeologi, historie, kultur studier og religion, ved Universitetet i Bergen (2008). Min avhandling har tittelen, "Visualizing Belief and Piety. Representation, Reception and Function of Imagery in Iranian Shiism."  Prosjektet var finansiert av Det norske forskningsrådet.

http://www.bloomsburycollections.com/book/visualizing-belief-and-piety-in-iranian-shiism/title-pages/page/3

Mellom 2013 og 2016 var jeg tilsatt som postdoktor ved Det teologiske fakultet, hvor jeg deltok i skandinavisk prosjekt som analyserte hvordan sjiamuslimsk klerikal autoritet, marja´iyya taqlid (kilde til imitasjon), praktiseres i dagens tenkning og i praksis. Prosjektet var finansiert av Vetenskapsrådet.

https://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=projekt_page_1353924716834

Mellom 2010 og 2013 var jeg tilsatt som postdoktor ved Universitetet i Bergen. Her deltok deltok, sammen med en internasjonal gruppe forskere, i prosjektet Muslim devotional practices, aesthetics and cultural formation in migrancy. Prosjektet var finansiert av Det norske forskningsrådet.

http://www.cmi.no/research/project/?1464=muslim-devotional-practices-aesthetics

Jeg har tidligere vært ansatt som Programme Fellow ved Senter for fredsstudier ved Universitetet i Tromsø, og universitetslektor ved Institutt for religionsvitenskap samme sted (1997-2008).

Verv

Editorial Advisory Board

 • Siden 2015 Bokserien: The Shi´ah Institute Symposia Series. London: The Shi´ah Institute Press

https://www.shiahinstitute.org/publications/

Editorial Board

 • Siden 2013 Journal of Anthropology of the Contemporary Middle East and Central Eurasia. (ACME) Leiden: Brill.

http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/22115730

 • Siden 2010 Bokserien: “Anthropology of Persianate Societies”. Wantage: Sean Kingston Publishing.http://www.seankingston.co.uk/PersianateAnth.html

Samarbeid

Honorary fellow at The Shi'ah Institute.Bloomsbury House, London.

Emneord: Religionsstudier, Islamske studier, Estetikk, Etikk, Ritualstudier

Publikasjoner

2018  Antologi: Muslim Pilgrimage in Europe,  (sammen med Richard J. Natvig, Universitetet i Bergen). Routledge.

Til tross for islams lange historie i Europa finnes det ikke en komparativ studie av europeiske muslimers pilegrimspraksiser. De elleve forfatterne i denne antologien diskuterer nye og gamle muslimske pilegrimstradisjoner i Europa, og europeiske muslimers hajj og ikke-hajj pilgrimspraksiser i og utenfor Europa. Studiene viser at gamle muslimske pilegrimspraksiser revitaliseres i sør-øst Europa og at nye skapes i Vest-Europa. Dessuten fortsetter kristne å besøke gamle muslimske pilegrimsmål i sør-øst, mens muslimer begynner besøke kristne pilegrimsmål i vest. 

https://www.routledge.com/Muslim-Pilgrimage-in-Europe/Flaskerud-Natvig/p/book/9781472447470

Boklansering

https://www.tf.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/2018/muslim-pilgrimage.html

Anmeldelser:

http://readingreligion.org/books/muslim-pilgrimage-europe

 

2010 Monografi: 2010 Visualizing Belief and Piety in Iranian Shiism. London and New York: Continuum.

Det er ofte feilaktig antatt at der ikke finnes visuelle representasjonen av profeter og helgener i islam. Denne studien kombinere ikonografiske og etnografiske metoder i analysen av bilder, deres bruk og resepsjon blant kvinnelige og mannlige betraktere i Iran. Studien viser at bilder og dekorative program kan fremkalle minnet om helgener og profeter, påvirke emosjoner og motivere rituelle handlinger. Visualisering og synsopplevelser er viktige redskaper for å kommunisere religiøs kunnskap, forståelse av etiske verdier, fremme personlig fromhetsliv, og ære gud og helgene. 

https://www.bloomsbury.com/us/visualizing-belief-and-piety-in-iranian-shiism-9781441149077/

Boklansering

https://www.cmi.no/events/943-visualizing-belief-and-piety-in-iranian-shiism

Anmeldelser: 

Journal for the Study of Religions and Ideologies, 2011

Culture and Religion 2011

http://dx.doi.org/10.1080/14755610.2011.603240

Contemporary Islam 2012

DOI 10.1007/s11562-012-0195-x

Journal of Contemporary Religion 2012

http://dx.doi.org/10.1080/13537903.2012.675801

Journal of Shia Islamic Studies 2012

DOI: 10.1353/isl.2012.0007

Iranian Studies 2013

http://dx.doi.org/10.1080/00210862.2012.758510

Filmography:

 “Standard-bearers of Hussein. Women commemorating Karbala”  Produced by Ingvild Flaskerud. 35 min. 2003. DVD. 

Parallelt med tolversjiamuslimske menns sørgeseremonier under muharram og safar, møtes kvinner i kjønnsspesifikke ritualer hvor de fungerer som vertskap, ledere, assistenter, deltakere og økonomiske støttespillere. I filmen møter vi to kvinner som arrangere ritualer i sine hjem og i et privat bedehus, samt en rituelle leder. Filmen fokuserer på hvordan det historiske slaget ved Karbala i 680 antar en metahistorisk betydning. Ifølge tolversjiaislam knyttes martyrenes død til de troendes frelse på dommens dag, mens de også opptrer som mediatorer og beskyttere i dette livet. Filmen viser hvordan kvinnenes ritualer er dypt spirituelle samtidig som de er forankret i det sosiale livet. Den fokuserer også på hvordan materiell kultur og sensoriske opplevelser er en helt sentral forutsetning for slike opplevelser.

Anmeldelser:

https://www.sant.ox.ac.uk/sites/default/files/related-documents/standardbearers.pdf

* Visual Anthropology. 2009, Vol. 22, Nr.1, pp.71-72.

* British Journal of Middle Eastern Studies. 2007, Vol.34, No. 2, pp.240-241.

* Hamid Naficy: A Social History of Iranian Cinema. Durham and London: Duke University Press. 2012, Vol. 4 p. 77.

 

Filmvising ved utvalgte festivaler og konferanser

2015    Konferanse Muslims, Migration and Sacred Objects. Aarhus, Moesgaard Museum, Des. 2-4. Diskusjon med filmskaper.

2011    Symposium. How to film the religious - Sacredness in Documentary film. Methodological and theoretical issues. Le Centre national de la recherche scientifique (NCRS), Paris Nov. 7.  Diskusjon med filmskaper.

2008    Konferanse Visual Representations of Iran. University of St. Andrews, Scotland Juni 13-16. Diskusjon med filmskaper.

2008    Filmvisning. March 8. celebration at the Faculty of Religious Studies, University of Leiden. Introduced by Prof. Heleen Murre-van den Berg.

2007    Workshop Women, Rituals and Ceremonies in Contemporary Shiite Communities and Islamic World. Centro Incontri Umani, Ascona, Switzerland, Juni. Diskusjon med filmskaper.

2006    Filmfestival Moscow International Festival and Conference of Visual Anthropology. “Mediating Camera.” Seminar: “Rite, Culture, and Society in the Muslim World. Prospects of Visual Anthropology.” Discussent, Jean-Claude Penrad L’Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales, Paris. Okt. 8-13.

2006    Konferanse The Art and Material Culture of Iranian Shiism. Oxford, Juli 7-8. Diskusjon med filmskaper.

2005    Filmfestival 24ème Bilan du Film Ethnographic. Museée de l’Homme, Paris, March 12-20. Introduction by Jean-Claude Penrad, L’Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales, Paris. Diskusjon med filmskaper.

 • Hansen, Tina & Flaskerud, Ingvild (2020). Familiens betydning for ungdoms religiøse identitetsutvikling Ungdom med muslimsk bakgrunn i fosterhjem. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU).  ISSN 2535-8162.  1, s 42- 56 . doi: 10.18261/issn.2535-8162-2020-01-04
 • Flaskerud, Ingvild (2019). Muslimske pilegrimspraksiser i Europa. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  123(1), s 60- 78
 • Flaskerud, Ingvild (2019). The Quran as an Efficacious Text: Contemporary Iranian Twelver Shi´i Women Making the Quran Alive., In Alessandro Cancian (ed.),  Approaches to the Quran in Contemporary Iran.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-884076-3.  16.  s 421 - 444
 • Flaskerud, Ingvild (2018). `Street Theology?: Vernacular Theology and Muslim Youth in Norway. Islam and Christian-Muslim Relations.  ISSN 0959-6410. . doi: 10.1080/09596410.2018.1512286
 • Flaskerud, Ingvild & Leirvik, Oddbjørn Birger (2018). The Study of Islam between University Theology and Lived Religion: Introductory Reflections. Islam and Christian-Muslim Relations.  ISSN 0959-6410. . doi: 10.1080/09596410.2018.1521561
 • Bøe, Marianne & Flaskerud, Ingvild (2017). A minority in the making: The shia muslim community in Norway. Journal of Muslims in Europe.  ISSN 2211-792X.  6(2), s 179- 197 . doi: 10.1163/22117954-12341347
 • Flaskerud, Ingvild (2017). Mediating Pilgrimage: pilgrimage remembered and desired in a Norwegian home community., In Ingvild Flaskerud & Richard Johan Natvig (ed.),  Muslim Pilgrimage in Europe.  Routledge.  ISBN 9781472447470.  2.  s 43 - 57
 • Flaskerud, Ingvild & Natvig, Richard Johan (2017). Introduction, In Ingvild Flaskerud & Richard Johan Natvig (ed.),  Muslim Pilgrimage in Europe.  Routledge.  ISBN 9781472447470.  Introduction.  s 1 - 28
 • Flaskerud, Ingvild (2016). Ritual Creativity and Plurality. Denying Twelver Shia Blood-let Practices, In Ute Hüsken & Udo Simon (ed.),  The Ambivalence of Denial. Danger and Appeal of Rituals.  Harrassowitz Verlag.  ISBN 978-3-447-10570-5.  Chapter.  s 117 - 143
 • Flaskerud, Ingvild (2015). Aruze Qasem - A Theatrical event in Shia Female Commemorative Rituals., In Fahmida Suleman (ed.),  People of the Prophet's House.  Azimuth Editions.  ISBN 978-1-898592-32-7.  Chapter.  s 202 - 211
 • Flaskerud, Ingvild (2015). Women Transferring Shia Rituals in Western Migrancy., In Pedram Khosronejad (ed.),  Women Rituals and Ceremonies in Shiite Iran and Muslim >Communities Methodological and theoretical challenges..  LIT Verlag.  ISBN 978-3643906052.  Kapittel7.  s 115 - 134
 • Flaskerud, Ingvild (2013). Representing Spiritual and Gendered Space. Challenges in Audiovisual Recording of Iranian Shia Women’s Rituals. Anthropology of Contemporary Middle East and Central Eurasia.  ISSN 2211-5722.  1(1), s 21- 42
 • Bøe, Marianne & Flaskerud, Ingvild (2012). "Redaksjonelt". DIN - Tidsskrift for religion og kultur.  ISSN 1501-9934.  (1)
 • Flaskerud, Ingvild (2012). Redemptive Memories: Portraiture in the Cult of Commemoration, In Pedram Khosronejad (ed.),  Unburied Memories: The Politics of Bodies of Sacred Defense Martyrs in Iran.  Routledge.  ISBN 978-0-415-52398-1.  Kapittel 1.
 • Flaskerud, Ingvild (2012). Redemptive memories: portraiture in the cult of commemoration. Visual Anthropology.  ISSN 0894-9468.  25(1-2), s 22- 46 . doi: 10.1080/08949468.2012.627830
 • Flaskerud, Ingvild (2012). Ritualer som mikro-offentligheter. Religions- og samfunnsdebatt i Iran. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.  ISSN 1501-9934.  (1), s 118- 142
 • Flaskerud, Ingvild (2012). Sjiaislamske ritualer som mikro-offentligheter : religions- og samfunnsdebatt i Iran. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.  ISSN 1501-9934.  (1), s 118- 142
 • Flaskerud, Ingvild (2011). “The Votive Image in Shiism.”, In Pedram Khosronejad (ed.),  The Art and Material Culture of Iranian Shi'ism: Iconography and Religious Devotion in Shi'i Islam.  I.B. Tauris.  ISBN 978-1-84885-168-9.  Kapittel 6.  s 161 - 178
 • Flaskerud, Ingvild (2010). Bildebruk og bildestrid i islam. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.  ISSN 1501-9934.  (3-4), s 117- 140
 • Flaskerud, Ingvild (2005). Oh, my heart is sad. It is Moharram, the Month of Zaynab. Aesthetics and Women's Mourning Ceremonies in Shiraz, In Kamran Aghaie (ed.),  The Women of Karbala : Ritual Performance and Symbolic Discourses in Modern Shi'i Islam.  University of Texas Press.  ISBN 0292709366.  Kapittel.  s 65 - 91 Vis sammendrag
 • Flaskerud, Ingvild (2004). Shia-Muslim Women as Ritual Performers in Iran, In Ingvar B. Mæle & Inger Marie Okkenhaug (ed.),  Women and Religion in the Middle East and the Mediterrranean.  Unipub forlag.  ISBN 82-7477-158-3.  Kapittel 6.  s 115 - 134
 • Flaskerud, Ingvild (1999). Feministisk teologi i en islamsk kontekst, I:  Kritisk kunnskapspraksis - bidrag til feministisk vitenskapsteori.  Spartacus.  Kapittel 11.  s 225 - 240

Se alle arbeider i Cristin

 • Flaskerud, Ingvild & Natvig, Richard Johan (ed.) (2017). Muslim Pilgrimage in Europe. Routledge.  ISBN 9781472447470.  204 s.
 • Flaskerud, Ingvild (ed.) (2015). "Flagellation (as a religious ritual)". Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-28211-7.  2 s.
 • Flaskerud, Ingvild (2010). Visualising belief and piety in Iranian Shiism. Continuum.  ISBN 978-1-4411-4907-7.  299 s.
 • Okkenhaug, Inger Marie & Flaskerud, Ingvild (ed.) (2005). Gender, Religion and Change. Two Hundred Years of History. Berg Publishers.  ISBN 184520199X.  288 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Stordalen, Terje; Meyer, Birgit; Sherwood, Yvonne; Christoffersen, Svein Aage & Flaskerud, Ingvild (2019). Book Launch: Figurations and Sensatiosn of the Unseen in Judaism, Christiianity and Islam – Contested Desires.
 • Flaskerud, Ingvild (2014). If I disagree with my marja´, I change him. The authority of the marja´iya among Shias in Norway.”.
 • Flaskerud, Ingvild (2014). Internal ritual critique and the ambivalence in drawing blood in Twelver Shia rituals of commemoration..
 • Flaskerud, Ingvild (2014). 'Iraqi women in Denmark.Ritual performance and belonging in everyday life'. Marianne Holm Pedersen.. Norsk Antropologisk Tidsskrift..  (3.4), s 289- 292
 • Flaskerud, Ingvild (2014). Makt og motmakt i sjiaislamske lekfolkstyrte ritualer i Iran. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  (1), s 31- 35
 • Flaskerud, Ingvild (2014). The «context» in the study of lived religion and contextual theology..
 • Flaskerud, Ingvild (2012). Eternal Performance: Ta'ziyeh and Other Shiite Rituals. Journal of Shi'a Islamic Studies.  ISSN 1748-9423.  5(3), s 349- 354
 • Flaskerud, Ingvild (2012). Hvem er alawittene?. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  (3)
 • Flaskerud, Ingvild (2010). Den visuelle dimensjonen i sjiaislamsk ritualpraksis. KRL-nett.
 • Flaskerud, Ingvild (2010). Den visuelle dimensjonen i sjiaislamsk ritualpraksis. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  (3)
 • Flaskerud, Ingvild (2006). “ Religiøs symbolikk i en flerkulturell verden. Konfliktene rundt Muhammed-karikaturene”.
 • Flaskerud, Ingvild (2006). “Profeten Muhammed i muslimske bildetradisjon”.
 • Flaskerud, Ingvild (2006). Standard-bearers of Hussein. Women commemorating Karbala.
 • Flaskerud, Ingvild (2006). Standard-bearers of Hussein. Women commemorating Karbala.
 • Flaskerud, Ingvild (2006). “The ethnographer as photographer – Re-presenting piety and the politics of gendered space and gaze”.
 • Flaskerud, Ingvild (2006). “The votive image in Shiism”.
 • Flaskerud, Ingvild (2004). Hejab � bekledning som ikke-verbal kommunikasjon.
 • Flaskerud, Ingvild (2004). Islam � meir enn sjølvmordsbombararar. Kvinner i muslimske seremoniar i Iran.
 • Flaskerud, Ingvild (2004). Kvinnespørsmålet i Iran gjennom modernisering og islamisering.
 • Flaskerud, Ingvild (2004). Representation and reception of Shia-Muslim iconography.
 • Flaskerud, Ingvild (2003). Standard beareres of Hussein. Women Commemorating Karbala. [Video /  VHS]. Vis sammendrag
 • Flaskerud, Ingvild (2003). Standard-bearers of Hussein. Women commemorating Karbala.
 • Flaskerud, Ingvild (2002). Shia-Muslim Women Commemorating Martyrdom in Iran.
 • Flaskerud, Ingvild & Flaskerud, Ingvild (2002). Det kontroversielle bildet. Profeten Muhammad i islamsk bildekunst. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.  ISSN 1501-9934.  (2-3), s 56- 63
 • Flaskerud, Ingvild (2001). Feltarbeidsutfordringer i studiet av ritualer i Iran.
 • Flaskerud, Ingvild (2001). Islam og hellig krig.
 • Flaskerud, Ingvild (2000). Gender,Islam, and Human Rights in Norwegian Research.
 • Flaskerud, Ingvild (2000). Ikonografien i shia-muslimske forsamlingshus i Muharram.
 • Flaskerud, Ingvild (2000). Islam på norsk. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier.  ISSN 0108-4453.  (34), s 114- 117
 • Flaskerud, Ingvild (2000). Islam � konflikt og fiendebilder.
 • Flaskerud, Ingvild (2000). Tazia. Shiaislamske pasjonspill over et martyrium. Historie.  ISSN 0803-401X.  (1), s 50- 57
 • Flaskerud, Ingvild (2000). Women and Ritual Performance in Gender-Segregated Society.
 • Flaskerud, Ingvild & Laeng, Bruno (2000). Nordens Buddha. Emanuel Swedenborg (1688-1771. Historie.  ISSN 0803-401X.  4, s 62- 70
 • Flaskerud, Ingvild & Laeng, Bruno (2000). Nordens Buddha. Emanuel Swedenborg (1699-1771.
 • Flaskerud, Ingvild (1999). Hellig historie som modell for frelsesvei og politisk ideologi.
 • Flaskerud, Ingvild (1999). Shia muslimsk pasjonsspill i Iran, en fortelling om et martyrium.
 • Flaskerud, Ingvild (1998). Bilde og skulptur som religionsfaglig kilde.
 • Flaskerud, Ingvild (1998). Den islamske familieloven: Spenning mellom norm og praksis.
 • Flaskerud, Ingvild (1998). Islam og figurativ kunst.
 • Flaskerud, Ingvild (1998). Sacred Place or Sacred Space? Spatial concepts in the study of women�s religious practice.
 • Flaskerud, Ingvild (1997). En feministisk forståelse av islam.
 • Flaskerud, Ingvild (1996). Feminist Muslim Writers.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. aug. 2013 16:53 - Sist endret 15. mars 2020 14:39