Ingvild Flaskerud

Førstelektor - Fagseksjonen
Bilde av Ingvild Flaskerud
English version of this page
Telefon +47-22850324
Mobiltelefon 91792519 ++4791792519
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Flaskerud er utdannet religionshistoriker og har gjort omfattende feltarbeid blant sjiamuslimer fra tolvergrenen i Iran og Nord-Europa. Hennes forskning fokuserer på islam som levd religion, spesielt rettet mot lekfolks tro, rituelle praksis, og forhold til religiøse autoriteter. Hun har spesielt undersøkt den visuelle og materielle kulturen i iranske sjiamuslimers liv. Denne interessen er videreført i studier av hvilken rolle ritualer og rituell estetikk spiller blant sjiamuslimer i Europa.

Et tredje tema er religiøs autoritet og hvilken rolle klerikale veiledere, marja´ taqlid, spiller i lekfolks (muqallid) hverdagsliv.

Ved Det teologiske fakultetet er Flaskerud i øyeblikket involvert i utarbeidelsen av et nytt forskningsprosjekt om en ny generasjon religiøse ledere

Siste publikasjon:

 Antologi: Muslim Pilgrimage in Europe,  (sammen med Richard J. Natvig, Universitetet i Bergen). Routledge 24 august 2017

Til tross for islams lange historie i Europa finnes det ikke en komprativ studie av europeiske muslimers pilegrimspraksiser. De elleve forfatterne i denne antologien diskuterer nye og gamle muslimske pilegrimstradisjoner i Europa, og eurpeiske muslimers hajj og ikke-hajj pilgrimspraksiser i og utenfor Europa. Studiene viser at gamle muslimske pilegrimspraksiser revitaliseres i sør-øst Europa og at nye skapes i Vest-Europa. Dessuten fortsetter kristne å besøke gamle muslimske pilegrimsmål i sør-øst, mens muslimer begynner besøke kristne pilegrimsmål i vest. 

https://www.routledge.com/Muslim-Pilgrimage-in-Europe/Flaskerud-Natvig/p/book/9781472447470

Anmeldelser:

http://readingreligion.org/books/muslim-pilgrimage-europe

 

Filmography:

 “Standard-bearers of Hussein. Women commemorating Karbala”  Produced by Ingvild Flaskerud. 35 min. 2003. DVD. 

Anmeldelser:

https://www.sant.ox.ac.uk/sites/default/files/related-documents/standardbearers.pdf

* Visual Anthropology. 2009, Vol. 22, Nr.1, pp.71-72.

* British Journal of Middle Eastern Studies. 2007, Vol.34, No. 2, pp.240-241.

* Hamid Naficy: A Social History of Iranian Cinema. Durham and London: Duke University Press. 2012, Vol. 4 p. 77.

Bakgrunn

Ingvild Flaskerud har en doktorgrad (PhD) fra Institutt for arkeologi, historie, kultur studier og religion, ved Universitetet i Bergen (2008). Hennes avhandling har tittelen, "Visualizing Belief and Piety. Representation, Reception and Function of Imagery in Iranian Shiism."  Prosjektet var finansiert av Det norske forskningsrådet.

http://www.bloomsburycollections.com/book/visualizing-belief-and-piety-in-iranian-shiism/title-pages/page/3

Mellom 2013 og 2016 var Flaskerud tilsatt som postdoktor ved Det teologiske fakultet, hvor hun deltok i skandinavisk prosjekt som analyserte hvordan sjiamuslimsk klerikal autoritet, marja´iyya taqlid (kilde til imitasjon), praktiseres i dagens tenkning og i praksis. Prosjektet var finansiert av Vetenskapsrådet.

https://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=projekt_page_1353924716834

Mellom 2010 og 2013 var Flaskerud tilsatt som postdoktor ved Universitetet i Bergen. Hun deltok, sammen med en internasjonal gruppe forskere, i prosjektet Muslim devotional practices, aesthetics and cultural formation in migrancy. Prosjektet var finansiert av Det norske forskningsrådet.

http://www.cmi.no/research/project/?1464=muslim-devotional-practices-aesthetics

Flaskerud har tidligere vært ansatt som Programme Fellow ved Senter for fredsstudier ved Universitetet i Tromsø, og universitetslektor ved Institutt for religionsvitenskap samme sted (1997-2008).

Verv

Editorial Advisory Board

 • Siden 2015 Book serien: The Shi´ah Institute Symposia Series. London: The Shi´ah Institute Press

https://www.shiahinstitute.org/publications/

Editorial Board

 • Siden 2013 Journal of Anthropology of the Contemporary Middle East and Central Eurasia. (ACME) Leiden: Brill.

http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/22115730

 • Siden 2010 Book serien: “Anthropology of Persianate Societies”. Wantage: Sean Kingston Publishing.

http://www.seankingston.co.uk/PersianateAnth.html

 

Samarbeid

Honorary fellow at The Shi'ah Institute.Bloomsbury House, London.

Publikasjoner

 • Flaskerud, Ingvild (2018). `Street Theology?: Vernacular Theology and Muslim Youth in Norway. Islam and Christian-Muslim Relations.  ISSN 0959-6410. . doi: 10.1080/09596410.2018.1512286
 • Flaskerud, Ingvild & Leirvik, Oddbjørn Birger (2018). The Study of Islam between University Theology and Lived Religion: Introductory Reflections. Islam and Christian-Muslim Relations.  ISSN 0959-6410. . doi: 10.1080/09596410.2018.1521561
 • Bøe, Marianne & Flaskerud, Ingvild (2017). A minority in the making: The shia muslim community in Norway. Journal of Muslims in Europe.  ISSN 2211-792X.  6(2), s 179- 197 . doi: 10.1163/22117954-12341347
 • Flaskerud, Ingvild (2017). Mediating Pilgrimage: pilgrimage remembered and desired in a Norwegian home community., In Ingvild Flaskerud & Richard Johan Natvig (ed.),  Muslim Pilgrimage in Europe.  Routledge.  ISBN 9781472447470.  2.  s 43 - 57
 • Flaskerud, Ingvild & Natvig, Richard Johan (2017). Introduction, In Ingvild Flaskerud & Richard Johan Natvig (ed.),  Muslim Pilgrimage in Europe.  Routledge.  ISBN 9781472447470.  Introduction.  s 1 - 28
 • Flaskerud, Ingvild (2016). Ritual Creativity and Plurality. Denying Twelver Shia Blood-let Practices, In Ute Hüsken & Udo Simon (ed.),  The Ambivalence of Denial. Danger and Appeal of Rituals.  Harrassowitz Verlag.  ISBN 978-3-447-10570-5.  Chapter.  s 117 - 143
 • Flaskerud, Ingvild (2015). Aruze Qasem - A Theatrical event in Shia Female Commemorative Rituals., In Fahmida Suleman (ed.),  People of the Prophet's House.  Azimuth Editions.  ISBN 978-1-898592-32-7.  Chapter.  s 202 - 211
 • Flaskerud, Ingvild (2015). Women Transferring Shia Rituals in Western Migrancy., In Pedram Khosronejad (ed.),  Women Rituals and Ceremonies in Shiite Iran and Muslim >Communities Methodological and theoretical challenges..  LIT Verlag.  ISBN 978-3643906052.  Kapittel7.  s 115 - 134
 • Flaskerud, Ingvild (2013). Representing Spiritual and Gendered Space. Challenges in Audiovisual Recording of Iranian Shia Women’s Rituals. Anthropology of Contemporary Middle East and Central Eurasia.  ISSN 2211-5722.  1(1), s 21- 42
 • Bøe, Marianne & Flaskerud, Ingvild (2012). "Redaksjonelt". DIN - Tidsskrift for religion og kultur.  ISSN 1501-9934.  (1)
 • Flaskerud, Ingvild (2012). Redemptive Memories: Portraiture in the Cult of Commemoration, In Pedram Khosronejad (ed.),  Unburied Memories: The Politics of Bodies of Sacred Defense Martyrs in Iran.  Routledge.  ISBN 978-0-415-52398-1.  Kapittel 1.
 • Flaskerud, Ingvild (2012). Redemptive memories: portraiture in the cult of commemoration. Visual Anthropology.  ISSN 0894-9468.  25(1-2), s 22- 46 . doi: 10.1080/08949468.2012.627830
 • Flaskerud, Ingvild (2012). Ritualer som mikro-offentligheter. Religions- og samfunnsdebatt i Iran. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.  ISSN 1501-9934.  (1), s 118- 142
 • Flaskerud, Ingvild (2012). Sjiaislamske ritualer som mikro-offentligheter : religions- og samfunnsdebatt i Iran. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.  ISSN 1501-9934.  (1), s 118- 142
 • Flaskerud, Ingvild (2011). “The Votive Image in Shiism.”, In Pedram Khosronejad (ed.),  The Art and Material Culture of Iranian Shi'ism: Iconography and Religious Devotion in Shi'i Islam.  I.B. Tauris.  ISBN 978-1-84885-168-9.  Kapittel 6.  s 161 - 178
 • Flaskerud, Ingvild (2010). Bildebruk og bildestrid i islam. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.  ISSN 1501-9934.  (3-4), s 117- 140
 • Flaskerud, Ingvild (2005). Oh, my heart is sad. It is Moharram, the Month of Zaynab. Aesthetics and Women's Mourning Ceremonies in Shiraz, In Kamran Aghaie (ed.),  The Women of Karbala : Ritual Performance and Symbolic Discourses in Modern Shi'i Islam.  University of Texas Press.  ISBN 0292709366.  Kapittel.  s 65 - 91 Vis sammendrag
 • Flaskerud, Ingvild (2004). Shia-Muslim Women as Ritual Performers in Iran, In Ingvar B. Mæle & Inger Marie Okkenhaug (ed.),  Women and Religion in the Middle East and the Mediterrranean.  Unipub forlag.  ISBN 82-7477-158-3.  Kapittel 6.  s 115 - 134
 • Flaskerud, Ingvild (1999). Feministisk teologi i en islamsk kontekst, I:  Kritisk kunnskapspraksis - bidrag til feministisk vitenskapsteori.  Spartacus.  Kapittel 11.  s 225 - 240

Se alle arbeider i Cristin

 • Flaskerud, Ingvild & Natvig, Richard Johan (ed.) (2017). Muslim Pilgrimage in Europe. Routledge.  ISBN 9781472447470.  204 s.
 • Flaskerud, Ingvild (ed.) (2015). "Flagellation (as a religious ritual)". Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-28211-7.  2 s.
 • Flaskerud, Ingvild (2010). Visualising belief and piety in Iranian Shiism. Continuum.  ISBN 978-1-4411-4907-7.  299 s.
 • Okkenhaug, Inger Marie & Flaskerud, Ingvild (ed.) (2005). Gender, Religion and Change. Two Hundred Years of History. Berg Publishers.  ISBN 184520199X.  288 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Flaskerud, Ingvild (2014). If I disagree with my marja´, I change him. The authority of the marja´iya among Shias in Norway.”.
 • Flaskerud, Ingvild (2014). Internal ritual critique and the ambivalence in drawing blood in Twelver Shia rituals of commemoration..
 • Flaskerud, Ingvild (2014). 'Iraqi women in Denmark.Ritual performance and belonging in everyday life'. Marianne Holm Pedersen.. Norsk Antropologisk Tidsskrift..  (3.4), s 289- 292
 • Flaskerud, Ingvild (2014). Makt og motmakt i sjiaislamske lekfolkstyrte ritualer i Iran. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  (1), s 31- 35
 • Flaskerud, Ingvild (2014). The «context» in the study of lived religion and contextual theology..
 • Flaskerud, Ingvild (2012). Eternal Performance: Ta'ziyeh and Other Shiite Rituals. Journal of Shi'a Islamic Studies.  ISSN 1748-9423.  5(3), s 349- 354
 • Flaskerud, Ingvild (2012). Hvem er alawittene?. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  (3)
 • Flaskerud, Ingvild (2010). Den visuelle dimensjonen i sjiaislamsk ritualpraksis. KRL-nett.
 • Flaskerud, Ingvild (2010). Den visuelle dimensjonen i sjiaislamsk ritualpraksis. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  (3)
 • Flaskerud, Ingvild (2006). “ Religiøs symbolikk i en flerkulturell verden. Konfliktene rundt Muhammed-karikaturene”.
 • Flaskerud, Ingvild (2006). “Profeten Muhammed i muslimske bildetradisjon”.
 • Flaskerud, Ingvild (2006). Standard-bearers of Hussein. Women commemorating Karbala.
 • Flaskerud, Ingvild (2006). Standard-bearers of Hussein. Women commemorating Karbala.
 • Flaskerud, Ingvild (2006). “The ethnographer as photographer – Re-presenting piety and the politics of gendered space and gaze”.
 • Flaskerud, Ingvild (2006). “The votive image in Shiism”.
 • Flaskerud, Ingvild (2004). Hejab � bekledning som ikke-verbal kommunikasjon.
 • Flaskerud, Ingvild (2004). Islam � meir enn sjølvmordsbombararar. Kvinner i muslimske seremoniar i Iran.
 • Flaskerud, Ingvild (2004). Kvinnespørsmålet i Iran gjennom modernisering og islamisering.
 • Flaskerud, Ingvild (2004). Representation and reception of Shia-Muslim iconography.
 • Flaskerud, Ingvild (2003). Standard beareres of Hussein. Women Commemorating Karbala. [Video /  VHS]. Vis sammendrag
 • Flaskerud, Ingvild (2003). Standard-bearers of Hussein. Women commemorating Karbala.
 • Flaskerud, Ingvild (2002). Shia-Muslim Women Commemorating Martyrdom in Iran.
 • Flaskerud, Ingvild & Flaskerud, Ingvild (2002). Det kontroversielle bildet. Profeten Muhammad i islamsk bildekunst. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.  ISSN 1501-9934.  (2-3), s 56- 63
 • Flaskerud, Ingvild (2001). Feltarbeidsutfordringer i studiet av ritualer i Iran.
 • Flaskerud, Ingvild (2001). Islam og hellig krig.
 • Flaskerud, Ingvild (2000). Gender,Islam, and Human Rights in Norwegian Research.
 • Flaskerud, Ingvild (2000). Ikonografien i shia-muslimske forsamlingshus i Muharram.
 • Flaskerud, Ingvild (2000). Islam på norsk. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier.  ISSN 0108-4453.  (34), s 114- 117
 • Flaskerud, Ingvild (2000). Islam � konflikt og fiendebilder.
 • Flaskerud, Ingvild (2000). Tazia. Shiaislamske pasjonspill over et martyrium. Historie.  ISSN 0803-401X.  (1), s 50- 57
 • Flaskerud, Ingvild (2000). Women and Ritual Performance in Gender-Segregated Society.
 • Flaskerud, Ingvild & Laeng, Bruno (2000). Nordens Buddha. Emanuel Swedenborg (1688-1771. Historie.  ISSN 0803-401X.  4, s 62- 70
 • Flaskerud, Ingvild & Laeng, Bruno (2000). Nordens Buddha. Emanuel Swedenborg (1699-1771.
 • Flaskerud, Ingvild (1999). Hellig historie som modell for frelsesvei og politisk ideologi.
 • Flaskerud, Ingvild (1999). Shia muslimsk pasjonsspill i Iran, en fortelling om et martyrium.
 • Flaskerud, Ingvild (1998). Bilde og skulptur som religionsfaglig kilde.
 • Flaskerud, Ingvild (1998). Den islamske familieloven: Spenning mellom norm og praksis.
 • Flaskerud, Ingvild (1998). Islam og figurativ kunst.
 • Flaskerud, Ingvild (1998). Sacred Place or Sacred Space? Spatial concepts in the study of women�s religious practice.
 • Flaskerud, Ingvild (1997). En feministisk forståelse av islam.
 • Flaskerud, Ingvild (1996). Feminist Muslim Writers.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. aug. 2013 16:53 - Sist endret 17. mars 2018 13:17