Helge Asbjørn Staxrud

Stipendiat - Fagseksjonen
Bilde av Helge Asbjørn Staxrud
English version of this page
Telefon +47-22850326
Rom 310
Brukernavn
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger Det teologiske fakultet (Student)

Faglige interesser

Hermeneutikk, Kjønnsteori, Luther, Protestantisme, Reformasjonshistorie

Undervisning

Seminargruppe 1, 2 og 6 på TFF 1001

Bakgrunn

Født 1981. Utdannet lektor i samfunnsfag og religion med master i kristendomsstudier fra 2009. Jeg jobbet i barnehage, SFO og barneskole gjennom store deler av studietiden og etter å ha mottatt papirer på lektortittel jobbet jeg to år som lærer på en ungdomsskole i Oslo. Høsten 2012 begynte jeg på profesjonsstudiet på TF og i juni i år var jeg ferdig cand. theol.

PhD prosjekt

Hunting for Witches

Emneord: Kjønnsteori, Protestantisme, Luther, Hermeneutikk, Reformasjonshistorie
Publisert 2. sep. 2015 12:25 - Sist endret 25. okt. 2016 10:40