Helge Asbjørn Staxrud

Stipendiat

Faglige interesser

Kirkehistorie, Demonologi, Trolldom, Bibelresepsjon

Undervisning

 

Bakgrunn

Født 1981. Utdannet lektor i samfunnsfag og religion med master i kristendomsstudier fra 2009. Jeg jobbet i barnehage, SFO og barneskole gjennom store deler av studietiden og etter å ha mottatt papirer på lektortittel jobbet jeg to år som lærer på en ungdomsskole i Oslo. Høsten 2012 begynte jeg på profesjonsstudiet på TF og i juni 2015 var jeg ferdig cand. theol.

PhD prosjekt

Djevelens lemmer

Emneord: Kirkehistorie, Demonologi, Trolldom, Bibelresepsjon
Publisert 2. sep. 2015 12:25 - Sist endret 9. mars 2020 14:48