Helge Årsheim

Gjesteforsker
Bilde av Helge Årsheim
English version of this page
Mobiltelefon 41472911
Brukernavn
Postadresse Universitetet i Oslo Boks 1072 Blindern 0316 Oslo

Bakgrunn

Jeg er gjesteforsker ved Det teologiske fakultet og førsteamanuensis i religion, livssyn og etikk ved Høgskolen i Innlandet. Siden høsten 2019 har jeg vært oppnevnt som fagkyndig i etikk i Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) region sørøst B.

Jeg har en mastergrad i religionsvitenskap fra Universitetet i Bergen (2007) og en PhD i religionsstudier fra Universitetet i Oslo (2015). Jeg var tilsatt ved Det teologiske fakultet fra januar 2010 til januar 2019, først som PhD-stipendiat (til 2015), deretter som postdoktor. Jeg har tidligere arbeidet som førstekonsulent i Utlendingsnemnda, som informasjonskonsulent i FN-sambandet og som forlagsredaktør i Universitetsforlaget.

Jeg grunnla og var redaktør for den nå nedlagte PluRel-bloggen, som publiserte bloggposter fra forskere på religionsfeltet i tidsrommet 2011 til 2014. Jeg er en av grunnleggerne av forskerbloggen Religion: Going Public (2016->), hvor jeg er medredaktør og fast bidragsyter. Jeg er redaktør for informasjonen om Norge i databasen EUREL, som inneholder grunnleggende rettslig og sosiologisk informasjon om religion. Jeg har publisert blogginnlegg på The Immanent Frame, og jeg er nettredaktør for de to forskningsprosjektene GOBA og ProNoLa (se nedenfor). Jeg arbeider for tiden som redaktør for to antologier: den ene samler bidrag fra en konferanse om non-religion jeg var med å arrangere i 2018, den andre samler bidrag fra prosjektet Protestant Legacies of Nordic Law (ProNoLa). Jeg arbeider også med et bokprosjekt om religionsrett i Norge. Jeg twitrer uregelmessig, og ikke alltid om religion. Du kan finne noen av de tingene jeg har skrevet på profilen min på academia.edu og på SSRN-profilen min.

Faglige interesser

Min hovedinteresse er forholdet mellom rett og religion, en tematikk jeg tok for meg både i masteroppgaven min ved Universitetet i Bergen og i PhD-avhandlingen min ved Universitetet i Oslo. Jeg arbeidet i perioden 2014-2018 med to forskningsprosjekter som tok for seg ulike aspekter ved denne tematikken. I prosjektet Good Protestant, Bad Religion? (GOBA, 2014-2018, fullfinansiert av Norges forskningsråd) undersøkte jeg hvordan norske og canadiske myndigheter håndterer asylkonvertitter og urfolks religiøsitet. 

I prosjektet Protestant Legacies in Nordic law (ProNoLa, 2016-2019, fullfinansiert av Humanities in the European Research Area) utforsket jeg hvilken rolle protestantisk teologi har spilt i utviklingen av rettsregler knyttet til religiøse minoriteters stilling i Norge og andre nordiske land i det 20. århundre. Jeg er tilknyttet forskningsprosjektet Value Politics: The role of religion in international relations, hvor jeg har bidratt med forskning på religionens rolle i FN-systemet. Jeg er også del av Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet, hvor jeg har arbeidet med politiseringen av tros- og livssynsfriheten på internasjonalt plan. Jeg er medlem av International Consortium of Law and Religion Studies (ICLARS) og the Law and Religion Scholars Network (LARSN).
 

Undervisning og veiledning

Emneansvarlig REDI4000 Interreligious Relations: Defining Moments, Current Encounters (2020)
Emneansvarlig RESA 3101 Religion and Politics in Europe (2018)
Foreleser TEOL1911V/4513 Religion, lovgivning og menneskerettigheter (2017, 2019, 2021)
Foreleser på forskerskolene Authoritative Texts and their Reception (ATTR) og Religion, Values and Society (RVS).
Sensor for SAM5110: Religion in the Public Sphere ved MF vitenskapelig høyskole.

Emneord: Religionshistorie, Politikk og religion, Sekularisme og sekularitet, Komparative religionsstudier, Religionssosiologi

Publikasjoner

Nyeste bloggposter:

Indigenous Religious Freedom: Between Individual and Communal Human RightsBerkley Forum, October 23, 2020
Jack of All Trades? Introducing Law and Non-Religion. Religion: Going Public, 22. mars, 2018
Being Boring: How Bureaucrats determine Religious FreedomReligion: Going Public, 17. oktober 2017.

Nyeste publikasjoner: 

2020. (with Lene Kühle). "Governing Religion and Gender in Anti-Discrimination Laws in Norway and Denmark". In Oslo Law Review 7: 2, 105-122.
2020. "Norway: Religion in the Prison System". I Julia Martínez Ariño and Anne-Laure Zwilling (red.): Religion and Prison: An Overview of Contemporary Europe. Dordrecht: Springer, 285-298.
2019. "Legalities unbound? Assessing the role of religion and legal pluralism at four UN human rights committees"Journal of Law, Religion and State 7: 1, 57-88
2019. (med Mona Abdel-Fadil). "Introduction: Media and Religious Controversy"Journal of Religion, Media and Digital Culture 8: 1, 1-10.
2018. "Including and Excluding Religion through Law"Numen 65: 5-6, 531-561.
2018. "Protestantisering og protestantisme"Kirke og Kultur 122: 1, 16-33.
2018. Making Religion and Human Rights at the United Nations. Berlin: Walter de Gruyter.
2017 (med Pamela Slotte). The Juridification of Religion?. Brill Research Perspectives in Law and Religion 1(2): 1-89.
2017. "Giving Up the Ghost: The Decline and Fall of Norwegian Anti-Blasphemy Legislation. I Jeroen Temperman og András Koltay (red.): Blasphemy and Freedom of Expression: Comparative, Theoretical and Historical Reflections after the Charlie Hebdo MassacreCambridge: Cambridge University Press, 553-575.

Se alle arbeider i Cristin

 • Årsheim, Helge (2020). Norway: Religion in the Prison System. Springer Nature. ISBN 9783030368340. 13 s. Fulltekst i vitenarkiv
 • Årsheim, Helge (2018). Making Religion and Human Rights at the United Nations . Walter de Gruyter (De Gruyter). ISBN 978-3-11-047806-8. 316 s.
 • Årsheim, Helge & Slotte, Pamela (2017). The Juridification of Religion? Brill|Nijhoff. ISBN 9789004349629. 89 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Frydenlund, Iselin & Årsheim, Helge (2018). Trosfrihet redder ikke rohingyaene. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Årsheim, Helge (2017). Internal affairs? Assessing NGO engagement for religious freedom. I Stensvold, Anne (Red.), Religion, State and the United Nations: Value Politics. Routledge. ISSN 9781317382584. s. 79–94.
 • Årsheim, Helge (2016). Whose Religion, What Freedom? Discursive Constructions of Religion in the Work of UN Special Rapporteurs on the Freedom of Religion or Belief. I Von Stuckrad, Kocku & Wijsen, Frans (Red.), Making Religion. Theory and Practice in the Discursive Study of Religion. Brill Academic Publishers. ISSN 978-90-04-30916-6. s. 287–316.
 • Årsheim, Helge (2014). Critique of the Modern Concept of Religion. Contributions to the History of Concepts. ISSN 1807-9326. 9(2), s. 90–92.
 • Årsheim, Helge (2013). R. A. Orsi (red.).: The Cambridge Companion to Religious Studies. Teologisk Tidsskrift. ISSN 1893-0263. 2(1), s. 87–89.
 • Årsheim, Helge (2012). Timothy Samuel Shah, Alfred Stepan and Monica Duffy Toft (eds.) 2012. Rethinking Religion and World Affairs. Nordic Journal of Religion and Society. ISSN 0809-7291. 25(2), s. 199–201.
 • Årsheim, Helge (2010). Religion and the Constitution 1 og 2, av Kent Greenawalt. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. ISSN 0108-4453. s. 171–173.
 • Årsheim, Helge (2010). Law and Religion in Theoretical and Historical Context, edited by Peter Cane, Carolyn Evans og Zöe Robinson. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. ISSN 1503-6480. 28, s. 441–443.
 • Årsheim, Helge (2009). Law and religion, av Gad Barzilai. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. ISSN 1503-6480. 27(3), s. 374–376.
 • Årsheim, Helge (2009). Human Rights at The UN, av Roger Normand og Sarah Zaidi. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. ISSN 1503-6480. 26(3), s. 274–277.
 • Årsheim, Helge (2008). Representing Religion – Essays in History, Theory and Crisis, av Tim Murphy. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. ISSN 0108-4453. s. 215–216.
 • Årsheim, Helge (2007). Tro og fylkesmenn. Vårt land. ISSN 0805-5424. s. 24–24.
 • Årsheim, Helge (2013). Religion i norsk akademisk praksis - en PluRel-kartlegging. PluRel,. ISSN 978-82-999246-0-3.
 • Årsheim, Helge (2007). "...når de religiøse aspektene synes å dominere." En systemteoretisk analyse av religionsbegreper i norsk rett. Bergen Open Research Archive.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. feb. 2010 13:45 - Sist endret 2. sep. 2021 14:22