Helge Årsheim

Gjesteforsker
Bilde av Helge Årsheim
English version of this page
Mobiltelefon 41472911
Brukernavn
Postadresse Universitetet i Oslo Boks 1072 Blindern 0316 Oslo

Bakgrunn

Jeg er gjesteforsker ved Det teologiske fakultet, og tilsatt som forlagsredaktør for forskningslitteratur med åpen tilgang (open access) i Universitetsforlaget. Siden høsten 2019 har jeg vært medlem av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) region sørøst B.

Jeg har en mastergrad i religionsvitenskap fra Universitetet i Bergen (2007), og jeg var tilsatt ved Det teologiske fakultet fra januar 2010 til januar 2019, først som PhD-stipendiat (til 2015), deretter som postdoktor. Jeg har tidligere arbeidet som førstekonsulent i Utlendingsnemnda og som informasjonskonsulent i FN-sambandet.

Jeg grunnla og var redaktør for den nå nedlagte PluRel-bloggen, som publiserte bloggposter fra forskere på religionsfeltet i tidsrommet 2011 til 2014. Jeg er en av grunnleggerne av forskerbloggen Religion: Going Public (2016->), hvor jeg er medredaktør og fast bidragsyter. Jeg er redaktør for informasjonen om Norge i databasen EUREL, som inneholder grunnleggende rettslig og sosiologisk informasjon om religion. Jeg har publisert blogginnlegg på The Immanent Frame, og jeg er nettredaktør for de to forskningsprosjektene GOBA og ProNoLa (se nedenfor). Jeg arbeider for tiden som redaktør for to antologier: den ene samler bidrag fra en konferanse om non-religion jeg var med å arrangere i 2018, den andre samler bidrag fra prosjektet Protestant Legacies of Nordic Law (ProNoLa). Jeg arbeider også med et bokprosjekt om religionsrett i Norge. Jeg twitrer uregelmessig, og ikke alltid om religion. Du kan finne noen av de tingene jeg har skrevet på profilen min på academia.edu og på SSRN-profilen min.

Faglige interesser

Min hovedinteresse er forholdet mellom rett og religion, en tematikk jeg tok for meg både i masteroppgaven min ved Universitetet i Bergen og i PhD-avhandlingen min ved Universitetet i Oslo. Jeg arbeidet i perioden 2014-2018 med to forskningsprosjekter som tok for seg ulike aspekter ved denne tematikken. I prosjektet Good Protestant, Bad Religion? (GOBA, 2014-2018, fullfinansiert av Norges forskningsråd) undersøkte jeg hvordan norske og canadiske myndigheter håndterer asylkonvertitter og urfolks religiøsitet. 

I prosjektet Protestant Legacies in Nordic law (ProNoLa, 2016-2019, fullfinansiert av Humanities in the European Research Area) utforsket jeg hvilken rolle protestantisk teologi har spilt i utviklingen av rettsregler knyttet til religiøse minoriteters stilling i Norge og andre nordiske land i det 20. århundre. Jeg er tilknyttet forskningsprosjektet Value Politics: The role of religion in international relations, hvor jeg har bidratt med forskning på religionens rolle i FN-systemet. Jeg er også del av Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet, hvor jeg har arbeidet med politiseringen av tros- og livssynsfriheten på internasjonalt plan. Jeg er medlem av International Consortium of Law and Religion Studies (ICLARS) og the Law and Religion Scholars Network (LARSN).
 

Undervisning og veiledning

Emneansvarlig REDI4000 Interreligious Relations: Defining Moments, Current Encounters (2020)
Emneansvarlig RESA 3101 Religion and Politics in Europe (2018)
Foreleser TEOL1911V/4513 Religion, lovgivning og menneskerettigheter (2017, 2019)
Foreleser på forskerskolene Authoritative Texts and their Reception (ATTR) og Religion, Values and Society (RVS).
Sensor for SAM5110: Religion in the Public Sphere ved MF vitenskapelig høyskole.

Emneord: Religionshistorie, Politikk og religion, Sekularisme og sekularitet, Komparative religionsstudier, Religionssosiologi

Publikasjoner

Nyeste bloggposter:

Indigenous Religious Freedom: Between Individual and Communal Human RightsBerkley Forum, October 23, 2020
Jack of All Trades? Introducing Law and Non-Religion. Religion: Going Public, 22. mars, 2018
Being Boring: How Bureaucrats determine Religious FreedomReligion: Going Public, 17. oktober 2017.

Nyeste publikasjoner: 

2020. (with Lene Kühle). "Governing Religion and Gender in Anti-Discrimination Laws in Norway and Denmark". In Oslo Law Review 7: 2, 105-122.
2020. "Norway: Religion in the Prison System". I Julia Martínez Ariño and Anne-Laure Zwilling (red.): Religion and Prison: An Overview of Contemporary Europe. Dordrecht: Springer, 285-298.
2019. "Legalities unbound? Assessing the role of religion and legal pluralism at four UN human rights committees"Journal of Law, Religion and State 7: 1, 57-88
2019. (med Mona Abdel-Fadil). "Introduction: Media and Religious Controversy"Journal of Religion, Media and Digital Culture 8: 1, 1-10.
2018. "Including and Excluding Religion through Law"Numen 65: 5-6, 531-561.
2018. "Protestantisering og protestantisme"Kirke og Kultur 122: 1, 16-33.
2018. Making Religion and Human Rights at the United Nations. Berlin: Walter de Gruyter.
2017 (med Pamela Slotte). The Juridification of Religion?. Brill Research Perspectives in Law and Religion 1(2): 1-89.
2017. "Giving Up the Ghost: The Decline and Fall of Norwegian Anti-Blasphemy Legislation. I Jeroen Temperman og András Koltay (red.): Blasphemy and Freedom of Expression: Comparative, Theoretical and Historical Reflections after the Charlie Hebdo MassacreCambridge: Cambridge University Press, 553-575.

 • Årsheim, Helge (2021). In Search of Normcore? Religion at Home and Abroad in Norway, In Elizabeth Shakman Hurd & Winnifred Fallers Sullivan (ed.),  At Home and Abroad. The Politics of American Religion.  Columbia University Press.  ISBN 9780231198998.
 • Kühle, Lene & Årsheim, Helge (2020). Governing Religion and Gender in Anti-Discrimination Laws in Norway and Denmark. Oslo Law Review.  ISSN 2387-3299.  7(2), s 105- 122 . doi: 10.18261/ISSN.2387-3299-2020-02-03 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Årsheim, Helge (2019). Implicit Beliefs, Explicit Practices? How International Human Rights Law Manages Religion. Implicit Religion.  ISSN 1463-9955.  21(3), s 282- 297 . doi: 10.1558/imre.37955 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Årsheim, Helge (2019). Legalities unbound? Assessing the role of religion and legal pluralism at four UN human rights committees. Journal of Law, Religion and State (JLRS).  ISSN 2212-6465.  7(1), s 57- 88 . doi: 10.1163/22124810-00701004 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Årsheim, Helge (2019). Sincere and reflected? Localizing the model convert in religion-based asylum claims in Norway and Canada, In Marie Juul Petersen & Steffen Bo Jensen (ed.),  Faith in the system? Religion in the (Danish) asylum system.  Aalborg Universitetsforlag.  ISBN 978-87-7210-271-9.  7.  s 83 - 97
 • Årsheim, Helge & Abdel-Fadil, Mona (2019). Introduction: Media and Religious Controversy. Journal of Religion, Media and Digital Culture (RMDC).  ISSN 2588-8099.  8(1), s 1- 10 . doi: https://doi.org/10.1163/21659214-00801001 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Årsheim, Helge (2018). Including and Excluding Indigenous Religion through Law. Numen.  ISSN 0029-5973.  65(5-6), s 531- 561 . doi: 10.1163/15685276-12341511 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Årsheim, Helge (2018). Protestantisering og protestantisme : kilden til demokratisering, økonomisk utvikling og rettslig orden?. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  123(1), s 16- 33 . doi: 10.18261/issn.1504-3002-2018-01-03 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Årsheim, Helge (2017). Giving Up the Ghost: On the Decline and Fall of Norwegian Anti-Blasphemy Legislation, In Jeroen Temperman & András Koltay (ed.),  Blasphemy and Freedom of Expression Comparative, Theoretical and Historical Reflections after the Charlie Hebdo Massacre.  Cambridge University Press.  ISBN 9781108242189.  21.  s 553 - 575
 • Årsheim, Helge (2016). Religion, In Jacob Katz Cogan; Ian Hurd & Ian Johnstone (ed.),  The Oxford Handbook of International Organizations.  Oxford University Press.  ISBN 9780199672202.  Chapter 23.  s 490 - 507
 • Årsheim, Helge (2016). Secularist suspicion and legal pluralism at the United Nations. Religion & Human Rights.  ISSN 1871-031X.  11(2), s 166- 188 . doi: 10.1163/18710328-12341303
 • Årsheim, Helge (2015). Om nokre religiøse unntaksreglar i norsk rett :. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  120(3), s 284- 298
 • Årsheim, Helge & Slotte, Pamela (2015). The Ministerial Exception — Comparative Perspectives. Oxford Journal of Law and Religion (OJLR).  ISSN 2047-0770.  4(2), s 171- 198 . doi: 10.1093/ojlr/rwv008
 • Årsheim, Helge (2014). Hvilken religion, hva slags vitenskap? – En undersøkelse av religionskategorien i universitetsstudier i religionsvitenskap og teologi. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  3(1), s 50- 72
 • Årsheim, Helge (2014). Legal Secularism? - Differing Notions of Religion in International and Norwegian Law, In Trygve E Wyller; Rosemarie Van Den Breemer & Jose Casanova (ed.),  Secular and Sacred? The Scandinavian Case of Religion in Human Rights, Law and Public Space.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60449-6.  7.  s 123 - 151

Se alle arbeider i Cristin

 • Årsheim, Helge (2020). Norway: Religion in the Prison System. Springer Nature.  ISBN 9783030368340.  13 s. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Årsheim, Helge (2018). Making Religion and Human Rights at the United Nations. Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-047806-8.  316 s.
 • Årsheim, Helge & Slotte, Pamela (2017). The Juridification of Religion?. Brill Nijhoff.  ISBN 9789004349629.  89 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Frydenlund, Iselin & Årsheim, Helge (2018). Trosfrihet redder ikke rohingyaene. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Årsheim, Helge (2017). Internal affairs? Assessing NGO engagement for religious freedom., In Anne Stensvold (ed.),  Religion, State and the United Nations: Value Politics.  Routledge.  ISBN 9781317382584.  Chapter 5.  s 79 - 94
 • Årsheim, Helge (2016). Whose Religion, What Freedom? Discursive Constructions of Religion in the Work of UN Special Rapporteurs on the Freedom of Religion or Belief, In Kocku Von Stuckrad & Frans Wijsen (ed.),  Making Religion. Theory and Practice in the Discursive Study of Religion.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-30916-6.  Chapter 13.  s 287 - 316
 • Årsheim, Helge (2014). Critique of the Modern Concept of Religion. Contributions to the History of Concepts.  ISSN 1807-9326.  9(2), s 90- 92
 • Årsheim, Helge (2013). R. A. Orsi (red.).: The Cambridge Companion to Religious Studies. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  2(1), s 87- 89
 • Årsheim, Helge (2013). Religion i norsk akademisk praksis - en PluRel-kartlegging.
 • Årsheim, Helge (2012). Timothy Samuel Shah, Alfred Stepan and Monica Duffy Toft (eds.) 2012. Rethinking Religion and World Affairs. Nordic Journal of Religion and Society.  ISSN 0809-7291.  25(2), s 199- 201
 • Årsheim, Helge (2010). Law and Religion in Theoretical and Historical Context, edited by Peter Cane, Carolyn Evans og Zöe Robinson. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter.  ISSN 1503-6480.  28, s 441- 443
 • Årsheim, Helge (2010). Religion and the Constitution 1 og 2, av Kent Greenawalt. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier.  ISSN 0108-4453.  (53), s 171- 173
 • Årsheim, Helge (2009). Human Rights at The UN, av Roger Normand og Sarah Zaidi. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter.  ISSN 1503-6480.  26(3), s 274- 277
 • Årsheim, Helge (2009). Law and religion, av Gad Barzilai. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter.  ISSN 1503-6480.  27(3), s 374- 376
 • Årsheim, Helge (2008). Representing Religion – Essays in History, Theory and Crisis, av Tim Murphy. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier.  ISSN 0108-4453.  (50), s 215- 216
 • Årsheim, Helge (2007). "...når de religiøse aspektene synes å dominere." En systemteoretisk analyse av religionsbegreper i norsk rett. Vis sammendrag
 • Årsheim, Helge (2007). Tro og fylkesmenn. Vårt land.  ISSN 0805-5424.  s 24- 24

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. feb. 2010 13:45 - Sist endret 6. nov. 2020 10:47