Erlend Hovdkinn From

Bilde av Erlend Hovdkinn From
English version of this page
Mobiltelefon +47 95934193
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

Mine faglige interesser er hovedsakelig religionssosiologiske og retter seg mot sosiokulturelle strømninger i samtiden som særlig berører ikke-religion og sekularitet.

Jeg jobber innenfor fagfeltet ‘nonreligion and secularity’ og skriver avhandling om ikke-religiøse identiteter i Oslo; en kvalitativ studie av hvordan såkalte ’nones’ i Oslo både konstruerer egen identitet og hvordan de ser på den (ikke-)religiøse andre. Det vil si at jeg fokuserer på et segment av befolkningen som på mange måter er understudert tross en tydelig økning av folk som på forskjellige måter lever livene sine uten religion i Oslo, Norge.

Stipendiatet inngår i prosjektet Good Protestant, Bad Religion (GOBA, finansiert av Norsk forskningsråd, 2014-2018).

Jeg er medredaktør og skribent på forskerbloggen Religion: Going Public (2016->), og jeg skriver bidrag til informasjonen om Norge i databasen EUREL, som inneholder grunnleggende rettslig og sosiologisk informasjon om religion

Undervisning

Phd-prosjekt

Veiledere

Emneord: Religionshistorie, Humanisme, Religionssosiologi, Sekularisme og sekularitet

Utvalgte publikasjoner

Bloggposter

Publisert 29. aug. 2016 10:48 - Sist endret 4. nov. 2020 10:07