Aud Valborg Tønnessen

Bilde av Aud Valborg Tønnessen
English version of this page
Telefon +47 22850339
Mobiltelefon +47 99383605
Treffetider Tirsdag 11:30 - 12:30 Onsdag 12:00 - 13:00
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

Mine faglige interesser er knyttet til nyere norsk kirke- og diakonihistorie. Jeg har arbeidet med forholdet mellom kirke og stat knyttet til normer og velferdsstat, og jeg har forsket på internasjonalt kirkelig bistandsarbeid.

Undervisning

Jeg har for tiden ingen undervisningsoppgaver.

Bakgrunn

Jeg har vært ansatt på TF siden 1993 som stipendiat og senere førsteamanuensis. Jeg disputerte for doktorgraden i 2000 med avhandlingen "... et trygt og godt hjem for alle". Om kirkelederes kritikk av velferdsstaten. For tiden er jeg dekan.

Emneord: Kirkehistorie, Nordisk protestantisme, Politikk og religion, Diakonivitenskap

Publikasjoner

 • Tønnessen, Aud Valborg (2020). Christus als Frauenbefreier? Feministische Bibelauslegungen im Norwegen des 19. Jahrhunderts. I Fischer, Irmtraud; Berlis, Angela & de Groot, Christiana (Red.), Frauenbewegungen des 19. Jahrhunderts. W. Kohlhammer GmbH. ISSN 9783170396388. s. 107–121.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2017). Reformasjonen og utviklingen av en ny fattighjelp. I Rasmussen, Tarald & Tjørhom, Ola (Red.), Reformasjonen i nytt lys. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-53086-0. s. 193–212.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2017). Christian Social Work in an Age of Crisis and Reform. The Case of Norway. . I Van Molle, Leen (Red.), Charity and Social Welfare. The Dynamics of Religious Reform in Northern Europe, 1780-1920.. Leuven University Press. ISSN 9789462700925. s. 281–301. doi: 10.2307/j.ctt1pwtcr2.13.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2014). Grunnlovens ekklesiologi : en tolkning av den nye § 16 i historisk perspektiv. Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT). ISSN 1893-4773. 31(2), s. 3–11.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2014). The Church and the Welfare State in Postwar Norway: Political Conflicts and Conceptual Ambiguities. Journal of Church and State. ISSN 0021-969X. 56(1), s. 13–35. doi: 10.1093/jcs/cst131.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2013). Kvinnesak, bibeltolkning og politikk på 1800-tallet. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening. ISSN 0808-2901. 2.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2012). Trosbaserte organisasjoner, utvikling og kjønn - utfordringer og muligheter. I Jøssang, Asle F. & Øyhus, Arne Olav (Red.), Religionens rolle i bistand og utvikling. Portal forlag. ISSN 978-82-92712-64-1.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2011). Kirken og samfunnet. I Dietrich, Stephanie; Dokka, Trond Skard & Hegstad, Harald (Red.), Kirke nå. Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2510-5. s. 191–208.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2011). Likestilling, kjønn og teologi. I Rasmussen, Tarald & Elstad, Hallgeir (Red.), Teologi og modernitet. Universitetsteologien i det 20. hundreåret. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-500-8. s. 153–172.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2011). Ingrid Bjerkås. Norges første kvinnelige prest. En minibiografi. I Myren, Bjørg Kjersti & Stenvaag, Hanne Beate (Red.), Hun våget å gå foran: Ingrid Bjerkås og kvinners prestetjeneste i Norge. Verbum. ISSN 9788254311820. s. 23–54.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2011). Changing roles of gender, changing roles of the Church. I Kunter, Katharina & Schjørring, Jens Holger (Red.), Europäisches und Globales Christentum/European and Global Christianity. Herausforderungen und Transformationen im 20. Jahrhundert/Challanges and Transformations in the 20th Century. Vandenhoeck & Ruprecht. ISSN 978-3-525-55706-8. s. 62–77.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2011). Velferdsstaten og den lutherske toregimentslæren. Norsk Teologisk Tidsskrift. ISSN 0029-2176. s. 196–213.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2009). Representing the other - presenting oneself : a critical reflection on the history of international diaconia. I Wyller, Trygve E (Red.), Heterotopic citizen: new research on religious work for the disadvantaged. Vandenhoeck & Ruprecht. ISSN 978-3-525-60438-0. s. 98–114.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2007). Faith-based NGOs in International Aid: Humanitarian Agents or Missionaries of Faith? Forum for Development Studies. ISSN 0803-9410. 34(2), s. 323–342.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2006). Internasjonal diakoni. I Jensen, Roger; Thorkildsen, Dag & Tønnessen, Aud Valborg (Red.), Kirke, protestantisme og samfunn. Festskrift til professor dr. Ingun Montgomery. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 8251921171. s. 229–241.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2006). Medborgerskap og kirkeordning. I Høstmælingen, Njål; Lindholm, Tore & Plesner, Ingvill Thorson (Red.), Stat, kirke og menneskerettigheter. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-224-2. s. 128–139.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2005). Velferdsstat og kirkelig diakoni i Norge etter 1945. Kritikk og fornyelse. I Schjørring, Jens Holger & Bak, Jens Torkild (Red.), Velfærdsstat og kirke. Forum for Europæisk Kirkekundskab. ISSN 8774573853. s. 103–123.

Se alle arbeider i Cristin

 • Tønnessen, Aud Valborg (2014). Ingrid Bjerkås. Motstandskvinnen som ble vår første kvinnelige prest. Pax Forlag. ISBN 978-82-530-3687-8. 209 s.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2007). Kirkens Nødhjelp. Bistand, tro og politikk. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-37227-6. 342 s.
 • Jensen, Roger; Thorkildsen, Dag & Tønnessen, Aud Valborg (2006). Kirke, protestantisme og samfunn. Festskrift til professor dr. Ingun Montgomery. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 8251921171. 368 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Tønnessen, Aud Valborg; Rasmussen, Tarald; Bugge Amundsen, Arne & Jarning, Harald (2017). Reformasjonen og universitetet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Westly, Inge; Tønnessen, Aud Valborg & Fretheim, Kjetil (2017). Når kirken tar ordet : Professor, Dr. theol. Aud Valborg Tønnes[s]en og professor, Cand.theol PhD Kjetil Fretheim i samtale med Inge Westly, EVU-leder Kirke, MF, om religion og politikk i et reformasjonsår. Tidsskrift for teologi og kirke. ISSN 0040-7194. 34(1), s. 81–85.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2017). Tros-trendene i 2017. [Avis]. Vårt Land.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2017). Feiret ja til kirkebryllup med å sprette bryllupskaka. [Avis]. Adresseavisa.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016). En fantastisk foreleser og retoriker. [Avis]. Vårt Land.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016). En sterk Kristus-forkynner. [Avis]. Vårt Land.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016). Kirkens egne aktivister drev fram likestillingen. [Avis]. Vårt Land.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016). Brukte sjansen til å påvirke. [Avis]. Vårt Land.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016). Alt mellom himmel og jord. [Avis]. A-magasinet.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016). Modige prester til en åpen og våken kirke. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016). Teologisk pioner er gått bort. [Avis]. Vårt Land.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016). Feministteologiens 'mor' er død. [Avis]. Vårt Land.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016). Bare en søker til bachelor på UiO. [Avis]. Uniforum.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016). Bare teologene klarer seg uten lederkonsulenter. [Avis]. Uniforum.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016). UiO overtar kirkens presteutdanning. [Avis]. Uniforum.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016). Var norsk kirkelig likegyldighet overfor nasjonalsosialismens jødeforfølgelse et utslag av luthersk arv?
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016). Betydelig makt i avisen. [Avis]. Vårt Land.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016). Frykter å bli slukt av teologien. [Avis]. Vårt Land.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016). Ordet er ikke alene. [Avis]. Vårt Land.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016). Glassknuserne. [Avis]. Vårt Land.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016). Ingen UiO-teologer i toppen. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016). Hva vil Den norske kirke med Teologisk fakultet? Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016). Vårt Land og Det teologiske fakultet. Vårt land. ISSN 0805-5424. s. 32–32.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016). Bibelen og den vanskelige kvinnesaken på 1800-tallet. I Dørum, Knut & Sødal, Helje Kringlebotn (Red.), Mellom gammelt og nytt : kristendom i Norge på 1800- og 1900-tallet. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1900-1. s. 159–170.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2015). Kirke, kvinner og historiebruk. Likestilling og kvinnelige prester i Norge.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2015). Dette må du vite om kirkevalget. [Avis]. Adresseavisa.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2015). Oppskrift på strid. Om historien til avisen Vårt Land. [Avis]. Vårt Land.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2015). Fire om talen til Hallesby. Om Ole Hallesbys helvetestale i 1953. [Avis]. Vårt Land.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2014). Foredrag om Ingrid Bjerkås. Norges første kvinnelige prest.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2014). Ingrid Bjerkås. Motstandskvinnen som ble vår første kvinnelige prest.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2014). Ingrid Bjerkås. Motstandskvinne og første kvinnelige prest.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2014). "Husmora som forandra samfunnet og kyrkja". [Avis]. Nynorsk Pressekontor.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2014). "Bjerkås som utfordring". [Avis]. Dag og Tid.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2014). "På liv og helse løs". Om den første kvinnelige prest, Ingrid Bjerkås. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203. s. 36–37.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2014). Om biografien om Ingrid Bjerkås. [Radio]. Østlandssendingen. P1.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2014). "Om prestegårder". [Radio]. Kulturnytt. P2.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2014). "Fristelser". En samtale om "fristelse" mellom en teolog, psykolog og pedagog. [Radio]. Ekko. P2.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2012). ‘Women-friendly’ welfare states? Discussions on religion and gender in relation to Norwegian welfare policy 1920s-1940s.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2012). Christ – liberator of women? On feminist biblical interpretations in 19th Century Norway.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2012). Religion og politikk og fred og sånn. Kirkens historie er Norges historie. Her er et lynkurs. [Avis]. Krigsropet.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2012). Intervjuet om Opplysningsvesenets fond og investeringer i Statoil. [Radio]. Radioselskapet NRK P2.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2012). Intervjuet om muligheter for kirkelig vielse av homofile. [Radio]. Radioselskapet NRK P2.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2011). Slik får du A på eksamen. [Avis]. Studenttorget.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2011). Rezenzionen: Nils Gunder Hansen, Jørn Henrik Petersen, Klaus Petersen (eds.): I himlen således også på jorden? Danske kirkefolk om velfærdsstaten og det moderne samfund. Odense: Syddansk Universitetsforlag 2010. NORDEUROPAforum. ISSN 1863-639X. s. 167–179.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2011). Spår konservativ død for folkekirken. [Avis]. Dagen.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2011). Ingrid Bjerkås- første kvinnelige prest i Den norske kirke. Kirkonkukko = Kyrktuppen. s. 49–52.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2011). Ingrid Bjerkås. Motstandskvinnen som ble Norges første kvinnelige prest. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening. ISSN 0808-2901. s. 85–94.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2011). Et liv på tvers. Motstandskvinnen Ingrid Bjerkås ble Norges første kvinnelige prest. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 35–35.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2011). Kvinners prestetjeneste i et 200 års perspektiv.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2011). Ingrid Bjerkås. Motstandskvinnen som ble Norges første kvinneprest.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2011). Ingrid Bjerkås. Motstandskvinnen som Norges første kvinneprest.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2011). Ingrid Bjerkås. Motstandskvinnen som ble Norges første kvinneprest.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2010). Må speile fag og kirke utenfra. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2010). Religion, gender and development - possibilities and problems.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2010). Norjassa lapsen etu ohitti papin oikeudet. [Avis]. Helsinging Sanomat.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2010). Fra luthersk embetsmannsstat til sekulær religionstoleratnt stat. Et kirkehistorisk blikk på det politiske forliket om stat og kirke av 2008. I Hougsnæs, Marit Halvorsen (Red.), Folkekirke i forandring : lederskap og lederutfordringer fram mot 2020. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. ISSN 978-82-7991-171-5. s. 7–17.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2010). Islamstudier. [Radio]. Radio Nova.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2010). Islamstudier. [Radio]. NRK P2.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2009). Hvem eier religiøse symboler? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2009). 10-årsjubileet for Felleserklæringen om rettferdiggjørelseslæren.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2009). Har innvendingene mot Schjelderup gått rett til helvete? Mener kirken i dag det samme som Schjelderup?
 • Tønnessen, Aud Valborg (2008). Church Critical Perspectives on the Modern Welfare State in Post War Norway.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2008). Changing Roles of Gender in the 20th Century.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2008). Henrik Wergeland som teologisk student.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2007). Norges rolle på Afrikas Horn. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 36–37.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2007). Norge på Afrikas Horn. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2007). Intervju. TV2 Alltid Nyheter.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2007). Berlin som møtested og transittby mellom øst og vest. En byvandring i sosial- og kulturhistorisk perspektiv.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2007). Bishop Berggrav´s Understanding of the Two-Kingdom-Doctrine and the Resistance against the Nazi Occupation.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2007). Berlin som møtested og transittby mellom øst og vest. En sosial- og kulturhistorisk byvandring.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2006). Kan religion og bistand forenes? Har kirke og misjon noen legitim plass i norsk utviklingshjelp?
 • Tønnessen, Aud Valborg (2006). Vurderinger av statskirkeordningen på bakgrunn i Gjønnes-utvalgets innstilling.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2006). Kvinner i ledelse i kirken.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2006). Statlig makt over kirken i 500 år. [Radio]. NRK Norgesglasset.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2006). Religiøse ledere og kjønnsperspektiver på bistand. [Radio]. NRK Verdibørsen.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2006). Criteria for Partnership. A Gender perspective.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2006). Religion som verdi og strategi. Kirkens Nødhjelp i norsk utviklingshjelp.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2005). Internasjonal diakoni - mindre enn misjon, mer enn offentlig bistand? (Åpningsforelesning).
 • Tønnessen, Aud Valborg (2005). Pettersen eller Bondevik? Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2005). Gendered Perspectives on International Diaconia. From Parenthood to Partnership.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. feb. 2010 16:06 - Sist endret 6. nov. 2020 10:37

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter