Angela Timmann-Mjaaland

Stipendiat - Fagseksjonen
Bilde av Angela Timmann-Mjaaland
English version of this page
Telefon +47 22850358
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 Oslo
Andre tilknytninger Det teologiske fakultet (Student)

Akademisk grad: Cand.theol.

Faglige interesser

Min faglige hovedinteresse ligger i spenningsfeltet mellom teologi og ledelse. I mitt pastoralteologiske PhD-prosjekt Når prester leder prester undersøker jeg blant annet hvordan prestens ledelse begrunnes teologisk i vår tid. Pastoralteologi får ny aktualitet når det blir satt spørsmålstegn ved formålet med kirkens arbeid og prestens oppgaver, rolle og identitet utfordres: Hvordan kan sammenhengen mellom pastoralteologi og ekklesiologi reformuleres og nytenkes ut fra dagens kirke? Dette er et av de spørsmålene jeg utforsker i mitt prosjekt. I lys av min erfaring som prest er jeg også faglig interessert i ungdomsteologi og spiritualitet.

Bakgrunn

Jeg er cand. theol. etter studier i ev. teologi ved Universitetet i Hamburg, Göttingen, Heidelberg og Oslo (UiO). Etter praktikum på PTS ble jeg ordinert til prest i Dnk. Jeg jobbet ti år som kapellan i Tonsen menighet og en periode som vikarprest i Majorstua Unge Voksne kirke i Oslo. I mitt arbeid som prest var jeg særlig opptatt av trosopplæring, ungdomsarbeid og spiritualitet. Jeg var prosjektleder for Taizéåret 2010 under Norges Kristne Råd i 2009-2010. I 2013 ble jeg PhD-student ved PTS, fra 2017 ved TF/UiO.

Prosjekter

Pågående doktorgradsprosjekt:

Når prester leder prester. En kvalitativ studie om ledelse av og ved sokneprester i organisatoriske endringer med særlig fokus på embetsteologi. Jeg har gjennomført intervjuer med biskoper, proster og sokneprester som står i en arbeidsgiverlinje. Et viktig utvalgskriterium var at alle sto i eksplisitte strukturelle endringer. Denne avhandlingen er artikkelbasert:

  1. Timmann-Mjaaland, Angela (2019). Kall og autoritet. En studie av sokneprestens autoritet i endringsprosesser. Tidsskrift for praktisk teologi http://lutherskkirketidende.no/index.cfm?id=282833 ISSN-1893-4773. 36(1), s. 62-73 (fagfellevurdert)
  2. Teologi som støy. Hvilken betydning har prosters og biskopens embetsteologi, i ledelsen av sokneprester? (arbeidstittel), forventet utgivelse 2020
  3. Motivasjon og kall. Biskopenes og prosters refleksjoner hvordan man kan optimere sokneprestens tidsbruk og engasjement. (arbeidstittel), forventet utgivelse 2021

Undervisning

Annet

2013-2016 Prosjektansvarlig for rekrutteringsarbeidet på PTS

Artikler

Fagfellesvurderte artikler:

Andre artikler:

  • Timmann-Mjaaland, Angela og Mehl Landmark, Øivind (2010). Ledertrening og Taizé, Prismet nr.4-2010, S.277-281
  • Timmann-Mjaaland, Angela. (2010). Aktivitet 15 – Den barmhjertige Samaritan, i Elisabeth Torp og Gaute Brækken (red.), Grenser som skaper – hvordan møte utsatte og sårbare ungdommer i trosopplæringen. IKO s.191-199
Emneord: Praktisk teologi, Pastoralteologi, Ekklesiologi, Hermeneutikk, Religionssosiologi

Publikasjoner

  • Timmann-Mjaaland, Angela (2021). Kall og arbeidsgiveransvar i ledelsen av prester. Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT). ISSN 1893-4773. doi: 10.48626/tpt.v38i2.5449.
  • Timmann-Mjaaland, Angela (2021). Endringsledelse i kirken krever nye teologiske modeller. Forhandlinger om ekklesiologi i ledelsen av prester. Teologisk Tidsskrift. ISSN 1893-0263. s. 76–91. doi: 10.18261/issn.1893-0271-2021-02-03. Fulltekst i vitenarkiv
  • Timmann-Mjaaland, Angela (2019). Kall og autoritet. Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT). ISSN 1893-4773.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. jan. 2017 09:42 - Sist endret 20. sep. 2019 12:34