Angela Timmann-Mjaaland

Stipendiat - Fagseksjonen
Bilde av Angela Timmann-Mjaaland
English version of this page
Telefon +47-22850358
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger Det teologiske fakultet (Student)

Akademisk grad: Cand.theol.

Fagprofil

Pastoralledelse
Ledelse
Ungdomsteologi

Utdannelse

2002 Avsluttende praktikum ved PTS
2001 Cand theol. ved TF etter studier i Hamburg, Göttingen, Heidelberg og TF/UiO

Arbeidserfaring

2013-  PhD stipendiat ved PTS
2012-2013 Vikar som prest og prosjektleder i Majorstua Unge Voksne Kirke
2006-2012 Kapellan i Tonsen menighet/Oslo
2003-2005 Vikarprest i Tonsen menighet/Oslo

Prosjekter

Pågående doktorgradsprosjekt: Endring og ledelse i Den norske kirke. Pastoral ledelse og organisasjonsledelse.

2007-2012 Utvikling og gjennomføring av Ledertrening for ungdom med tur til Taizé i samarbeid med ansatte i Tonsen menighet
2009-2010 Prosjektleder for Taizéåret 2010 under Norges Kristne Råd.  Dette inkluderte økumeniske Taizétreff i Oslo og Trondheim og fagseminaret Tid for Taizé  ved TF og MF

Annet

2012 Vara-verneombud i Østre Aker prosti
2012 Medlem i PFs lokallagsstyre i Østre Aker prosti
2006-2012 Nasjonal kontaktperson for Taizéarbeid i Norge
2002-2005 Medlem i MR i Nordberg menighet/Oslo

Artikler

Timmann-Mjaaland, Angela o.a. 2012. MILK – MiniLederKurs for ungdom på 15-16 år med tur til Taizé. Norges KFUK-KFUM

Timmann-Mjaaland, Angela og Mehl Landmark, Øivind. 2012. «Ledertrening og Taizé», i Prismet nr.4-2010, S.277-281

Timmann-Mjaaland, Angela. 2010. «Aktivitet 15 – Den barnhjertige Samaritan» i Grenser som skaper – hvordan møte utsatte og sårbare ungdommer i trosopplæringen. Red. Elisabeth Torp og Gaute Brækken, s.191-199

Publisert 2. jan. 2017 09:42 - Sist endret 2. jan. 2017 09:42