andreab

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

For tiden arbeider Eir med spørsmål rundt teologiens kroppslige heteronormativitet, hvor teorier om imperialisme og kolonialisering viser hvordan teologi fungerer som kontrollmekanismer for skeive religiøse kropper. Disse kroppene blir sett på som ukontrollerbare og må derfor kontrolleres innenfor rammene av en teologi formet av og for en klasse av heterofile som opprettholder heteropatriarkalske strukturerer i teologien. Gjennom etnografiske studier ser Andreas på hvordan skeive ukontrollerbare kropper kan bryte med teologiens iboende heteropatriarkalske imperialisme.

Stikkord: Queer Theology, Queer Theory, Intimacy, Marriage, Relationsip, Jutih Butler, Marcella Althaus-Reid.

Undervisning

Seminarleder TFF1003 Etikk og religion

Bakgrunn

Utdannet teolog på Universitetet i Oslo og prestvigslet i Den norske kirke. Arbeidet som kapellan i Tromsø domkirke og prestevikar i Hadsel sokn.

Verv

Styremedlem i FRI OA

Bokredaktør Teologisk tidsskrift 

Medlem av Steering Committee "Transgressive Religion"

Emneord: Systematisk teologi, Queer, Skeiv teologi, LHBT+, Seksualitet og teologi, Samtidsteologi, Hermeneutikk, Antropologisk teologi, Queer theory

Publikasjoner

 • Berg, Andreas Ihlang (2019). Når sømmelighet blir teologiens mål: vigselsliturgiens koloniale prosjekt. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening. ISSN 0808-2901. s. 6–18.

Se alle arbeider i Cristin

 • Berg, Eir Andreas Ihlang (2022). Når kirka blir skeiv? Skeive kropper i rituell praksis.
 • Berg, Eir Andreas Ihlang (2021). Teologi i et kjønns- og seksualitetsmangfold. .
 • Berg, Andreas Ihlang (2020). Kroppen som usømmelig teologi.
 • Engebretsen, Elisabeth L.; Hellesund, Tone; Berg, Andreas Ihlang & Stubberud, Elisabeth (2019). Skummel ideologi, Gjevjon. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Berg, Andreas Ihlang (2019). Sex at the altar: Christian bodies as (hetero)sexual imperialism.
 • Berg, Andreas Ihlang (2019). Transgressing religions: Outlines on Christian religiosity from a queer theoretical perspective.
 • Berg, Andreas Ihlang (2019). Queer teologi.
 • Berg, Andreas Ihlang (2017). How queer? Baldwin and Tooji in theological reflections .
 • Berg, Andreas Ihlang (2015). Ekteskap og Queerskap: Et Queerteologisk Blikk på Ekteskapsdebatten. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening. ISSN 0808-2901. s. 24–32.
 • Berg, Eir Andreas Ihlang (2021). Becoming Queer Christians in Indecency: Exploring Queer Theologies of Peripheries. Faculty of Theology, University of Oslo. ISSN 1502-010X.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. mai 2016 12:26 - Sist endret 15. des. 2021 09:42