Andreas Ihlang Berg

Stipendiat - Fagseksjonen
Bilde av Andreas Ihlang Berg
English version of this page
Telefon +47-22850352
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger Det teologiske fakultet (Student)

Faglige interesser

For tiden arbeider Andreas med spørsmål rundt teologiens kroppslige heteronormativitet, hvor teorier om imperialisme og kolonialisering viser hvordan teologi fungerer som kontrollmekanismer for skeive religiøse kropper. Disse kroppene blir sett på som ukontrollerbare og må derfor kontrolleres innenfor rammene av en teologi formet av og for en klasse av heterofile som opprettholder heteropatriarkalske strukturerer i teologien. Gjennom etnografiske studier ser Andreas på hvordan skeive ukontrollerbare kropper kan bryte med teologiens iboende heteropatriarkalske imperialisme.

Stikkord: Queer Theology, Queer Theory, Intimacy, Marriage, Relationsip, Jutih Butler, Marcella Althaus-Reid.

Undervisning

Seminarleder TFF1003 Etikk og religion

Bakgrunn

Utdannet teolog på Universitetet i Oslo og prestvigslet i Den norske kirke. Arbeidet som kapellan i Tromsø domkirke og prestevikar i Hadsel sokn.

Verv

Styremedlem i FRI OA

Bokredaktør Teologisk tidsskrift 

Medlem av Steering Committee "Transgressive Religion"

Emneord: Systematisk teologi, Queer, Skeiv teologi, LHBT+, Seksualitet og teologi, Samtidsteologi, Hermeneutikk, Antropologisk teologi, Queer theory

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Berg, Andreas Ihlang (2019). Queer teologi.
  • Berg, Andreas Ihlang (2019). Transgressing religions: Outlines on Christian religiosity from a queer theoretical perspective.
  • Berg, Andreas Ihlang (2015). Ekteskap og Queerskap: Et Queerteologisk Blikk på Ekteskapsdebatten. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening.  ISSN 0808-2901.  (1/2), s 24- 32

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. mai 2016 12:26 - Sist endret 7. mars 2019 11:37