Leonora Onarheim Bergsjø

Administrativ leder for forskerskolen ATTR
Bilde av Leonora Onarheim Bergsjø
English version of this page
Telefon 22850313
Rom 203
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Domus Theologica Blindernveien 9 0315 Oslo
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 Oslo

Arbeidsområder

Administrativ leder for forskerskolen Authoritative Texts and Their Reception (ATTR)

Bakgrunn

Forsvarte sin avhandling for ph.d.-graden 9. desember 2016.

Tittel: Melankoli og metamorfose. En teologisk estetisk undersøkelse av Anselm Kiefers verker.

Veileder: Professor Svein Aage Christoffersen

Tidligere prosjektsekretær og prosjektmedlem for Sanselighet og transcendens. Det hellige og det sublime i et religionsestetisk perspektiv, samt med i redaksjonen av prosjektets bok, Sensoriness and Transcendence. Perceptions, Revelations, and the Arts.

Har bygget opp emner og/eller undervist og sensurert innenfor flere fag, blant annet Kunst og tro. Fortolkning og formidling (TFF 4110 og 2110), Sanselighet og transcendens i kunst og kristendom (TEOL4105 og TEOL2105), Lidelse og lidenskap i kunst og kristendom (TEOL4104 og TEOL2104), Det hellige møtet. Hellig og profant I Kristen kunst (KRIS 1248), Livssyn og religion i Norge - konflikt, dialog, forandring (KRIS1002, TF, UiO) og Ritualer og sakramenter (TEOL2001). Har også veiledet i oppgaveskriving på masternivå (TEOL4901/KRIS4302).

Onarheim Bergsjø er engasjert i forskningspolitiske spørsmål og jobber for å bedre arbeidsmiljøet og har hatt mange verv, blant annet i Det sentrale tilsettingsrådet for vitenskapelig stillinger uten fakultetstilknytning ved Universitetet i Oslo (UiO) (Ansatterepresentant 2009-2015), Lokallagsstyret i Forskerforbundet (Styremedlem 2011-2012), vernetjenesten (Fakultetsverneombud Det teologiske fakultet, 2010-2011), UiODoc, Interesseforening for stipendiater ved UiO (leder 2009-2012), Komite for utarbeiding av Handslingsplan for likestilling ved TF (medlem 2009), Fakultetsstyret ved TF, UiO (Styremedlem, vara våren 2008, fast representant fra høsten 2008 samt 2009)

 

Priser/Nominasjoner

Nominert til Universitetsforlagets pris Årets tidsskriftartikkel 2010.

 Nominert til årets tidsskriftartikkel
Universitetsforlagets tidsskriftpris, som blei utdelt i juni 2010, framhevar det beste som blei skrive og publisert av fagartiklar i året som gjekk. Kriteriane for utveljinga er at artikkelen er fagleg nyvinnande og godt formidla. Mellom dei 32 nominerte artiklane for 2009, henta frå like mange tidsskrift, var Jorunn Veitebergs ”Kunsten å låna. Om ei platte av Irene Nordli,” som blei publisert i Kunst og Kult

Nominert til årets tidsskriftartikkel
Universitetsforlagets tidsskriftpris, som blei utdelt i juni 2010, framhevar det beste som blei skrive og publisert av fagartiklar i året som gjekk. Kriteriane for utveljinga er at artikkelen er fagleg nyvinnande og godt formidla. Mellom dei 32 nominerte artiklane for 2009, henta frå like mange tidsskrift, var Jorunn Veitebergs ”Kunsten å låna. Om ei platte av Irene Nordli,” som blei publisert i Kuns
Universitetsforlaget ønsker å fremheve det beste som skrives og publiseres av fagartikler gjennom sin pris. Kriteriene for utvelgelsen er at artikkelen er faglig nyvinnende og godt formidlet. Onarheims artikkel "Melankoli og metamorfose - om forholdet mellom materialvalg og intensjon i Anselm Kiefers verker" ble nominert av Norsk Teologisk Tidsskrift.

 

Emneord: Forskningsadministrasjon, Ph.d., Forskerutdanning, Forskerskoler

Publikasjoner

 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2017). Makt og avmakt. Livstolkning gjennom religiøse uttrykk i kunsten til Max Beckmann og Anselm Kiefer., I:  Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-880-7.  Kap..
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2017). Mellom tilfeldighet og betydning : teologisk-estetiske refleksjoner over Kølnerdomens moderne glassmaleri. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  122(1), s 57- 72 . doi: 10.18261/issn.1504-3002-2017-01-06
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2015). God among Thorns: On Anselm Kiefer's Pietà (2007), In Svein Aage Christoffersen; Geir Tryggve Hellemo; Leonora Onarheim; Nils Holger Petersen & Margunn Sandal (ed.),  Transcendence and sensoriness : perceptions, revelation, and the arts.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004274525.  Part 3.  s 222 - 247
 • Onarheim, Leonora (2013). Forbildet som forsvant: Marias rolle i lidelse og tilbedelse i Pietà (2007) av Anselm Kiefer, I: Knut-Willy Sæther & Svein Rise (red.),  Skjønnhet og tilbedelse.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0210-5.  Kapittel.  s 99 - 114
 • Onarheim, Leonora (2012). Over Your Ruins Grass Will Grow: Reflections on the Ruin Motif and Melancholy in the Works of Anselm Kiefer. Transfiguration: Nordisk tidsskrift for kunst og kristendom.  ISSN 1399-1353.  2010/2011, s 199- 236
 • Onarheim, Leonora (2010). Melankoli og metamorfose om forholdet mellom materialvalg og intensjon i Anselm Kiefers verker. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  111(1), s 37- 59

Se alle arbeider i Cristin

 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2017). Anselm Kiefer - Melankoli og metamorfose.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2017). Anselm Kiefer: Bok og ruin..
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2017). «Estetikk og etikk i skjønn forening» Om å se og anerkjenne den andre i spennet mellom «Venus fra Milo» og Marc Quinns «Alison Lapper Pregnant»..
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2017). Estetikk og etikk i skjønn forening..
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2017). Images, a protestant problem?.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2017). Inkluderende estetikk? Kirkerommet som speil for mangfoldige livserfaringer.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2017). Kan kunsten hjelpe oss å forstå livet?.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2017). Religionsestetikk i praksis. Refleksjoner over kunst i kirkerom..
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2017). Steiner som roper. Om trosopplæring i en "ikke så fin kirke". Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (5), s 25- 28
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2016). Melankoli og metamorfose. En teologisk-estetisk studie av Anselm Kiefers verker.. Acta Theologica. 62.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2014). Anselm Kiefer i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. feb. 2010 16:25 - Sist endret 3. apr. 2018 21:28

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter