Leonora Onarheim Bergsjø

Administrativ leder for forskerskolen ATTR
Bilde av Leonora Onarheim Bergsjø
English version of this page
Telefon 22850313
Rom 203
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Domus Theologica Blindernveien 9 0315 Oslo
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 Oslo

Administrative arbeidsområder

Administrativ leder for forskerskolen Authoritative Texts and Their Reception (ATTR)

Arbeider også med internasjonalt forskningssamarbeid.

Forskning og formidling

- skriver, forsker og holder foredrag innenfor feltet digital etikk. Ny bok: Digital etikk. Big data, algoritmer og kunstig intelligens (Universitetsforlaget 2019).

- har også arbeidet med fagfeltene kristendom, estetikk og funksjonshemmingsstudier, se publikasjoner i Cristin.

- medredaktør for Sensoriness and Transcendence. Perceptions, Revelations, and the Arts, Brill 2015

- prosjektsekretær og prosjektmedlem i prosjektet Sanselighet og transcendens. Det hellige og det sublime i et religionsestetisk perspektiv (2007-2011)

- nominert til Universitetsforlagets pris Årets tidsskriftartikkel 2010:

- veileder i oppgaveskriving på masternivå (TEOL4901/KRIS4302).

- foreleser/emneansvarlig for flere fag siden 2008: Kunst og tro. Fortolkning og formidling (TFF 4110 og 2110), Sanselighet og transcendens i kunst og kristendom (TEOL4105 og TEOL2105), Lidelse og lidenskap i kunst og kristendom (TEOL4104 og TEOL2104), Det hellige møtet. Hellig og profant I Kristen kunst (KRIS 1248), Livssyn og religion i Norge - konflikt, dialog, forandring (KRIS1002, TF, UiO) og Ritualer og sakramenter (TEOL2001). 

- engasjert i forskningspolitiske spørsmål og jobber for å bedre arbeidsmiljøet. Har hatt mange verv, blant annet i Tilsettingsutvalget, TF, UiO (vara 2019-), Det sentrale tilsettingsrådet for vitenskapelig stillinger uten fakultetstilknytning ved UiO, (ansattrepresentant 2009-2015), Lokallagsstyret i Forskerforbundet ved UiO (styremedlem 2011-2012), verneombud (fakultetsverneombud TF, 2010-2011), UiODoc, Interesseforening for stipendiater ved UiO (leder 2009-2012), Komite for utarbeiding av Handslingsplan for likestilling ved TF (medlem 2009), Fakultetsstyret ved TF (styremedlem, vara våren 2008, fast representant fra høsten 2008 samt 2009).

 

 

Emneord: Ph.d., Forskerutdanning, Forskerskoler

Publikasjoner

 • Lid, Inger Marie & Bergsjø, Leonora Onarheim (2018). Kontekstuell teologi, I: Inger Marie Lid (red.),  Diakoni og velferdsstat: Utvikling av en diakonal praksis i samspill med myndigheter, sivilsamfunn og borgere.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205502062.  Kapittel 11.  s 228 - 249
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2017). Makt og avmakt. Livstolkning gjennom religiøse uttrykk i kunsten til Max Beckmann og Anselm Kiefer., I:  Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-880-7.  Kap..
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2017). Mellom tilfeldighet og betydning : teologisk-estetiske refleksjoner over Kølnerdomens moderne glassmaleri. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  122(1), s 57- 72 . doi: 10.18261/issn.1504-3002-2017-01-06 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2015). God among Thorns: On Anselm Kiefer's Pietà (2007), In Svein Aage Christoffersen; Geir Tryggve Hellemo; Leonora Onarheim; Nils Holger Petersen & Margunn Sandal (ed.),  Transcendence and sensoriness : perceptions, revelation, and the arts.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004274525.  Part 3.  s 222 - 247
 • Onarheim, Leonora (2013). Forbildet som forsvant: Marias rolle i lidelse og tilbedelse i Pietà (2007) av Anselm Kiefer, I: Knut-Willy Sæther & Svein Rise (red.),  Skjønnhet og tilbedelse.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0210-5.  Kapittel.  s 99 - 114
 • Onarheim, Leonora (2012). Over Your Ruins Grass Will Grow: Reflections on the Ruin Motif and Melancholy in the Works of Anselm Kiefer. Transfiguration: Nordisk tidsskrift for kunst og kristendom.  ISSN 1399-1353.  2010/2011, s 199- 236
 • Onarheim, Leonora (2010). Melankoli og metamorfose om forholdet mellom materialvalg og intensjon i Anselm Kiefers verker. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  111(1), s 37- 59

Se alle arbeider i Cristin

 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2019). To accept theirs, to make it mine.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim & Goodwin, Morten (2019, 02. desember). Riktig helseteknologi kan gi færre unge uføre. [Internett].  Dagens Medisin.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2018). Anselm Kiefer på Galleri Würth.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2017). Anselm Kiefer - Melankoli og metamorfose.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2017). Anselm Kiefer: Bok og ruin.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2017). Estetikk og etikk i skjønn forening.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2017). «Estetikk og etikk i skjønn forening» Om å se og anerkjenne den andre i spennet mellom «Venus fra Milo» og Marc Quinns «Alison Lapper Pregnant»..
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2017). Images, a protestant problem?.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2017). Inkluderende estetikk? Kirkerommet som speil for mangfoldige livserfaringer.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2017). Kan kunsten hjelpe oss å forstå livet?.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2017). Religionsestetikk i praksis. Refleksjoner over kunst i kirkerom.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2017). Steiner som roper. Om trosopplæring i en "ikke så fin kirke". Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (5), s 25- 28
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2016). Melankoli og metamorfose. En teologisk-estetisk studie av Anselm Kiefers verker.. Acta Theologica. 62.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2014). Anselm Kiefer i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. feb. 2010 16:25 - Sist endret 18. sep. 2019 14:40

Prosjekter