Nettsider med emneord «Statsmakt»

Publisert 8. jan. 2013 09:55

I sommer ble Syprian Hilinti, masterstudent og nesten avsluttet PhD valgt til Assistant Bishop i The Central Diocese i den lutherske kirken (ELCT) i Tanzania. Søndag 6.januar ble han innsatt i en fem timers innsettelsesseremoni i byen Singida i det sentrale Tanzania.