Det teologiske fakultets profil

Som et ledd i fakultetets arbeid med faglige prioriteringer, vedtok fakultetsstyret den 30. oktober 2014 følgende profilformulering:

Det teologiske fakultet vil drive forskning og utdanning på høyt internasjonalt nivå om kristendommens og andre religioners kilder, historie, tradisjoner, praksis og betydning i samtiden. Fakultetet skal ha sterk kompetanse innenfor de klassiske disiplinene bibelsk eksegese (NT/GT), kirkehistorie, systematisk teologi og praktisk teologi og innenfor nyere fagområder som tverrfaglig teologisk kjønnsforskning, interreligiøse studier, religion og samfunn, diakoniforskning, religionspedagogikk og kirkelig trosopplæring, kontekstuell teologi og islamsk teologi.

Forholdet mellom det kanoniske og det kritiske, hermeneutiske fortolkninger og høy språk- og kulturkompetanse står sentralt i fakultetets historie og profil. Det teologiske fakultet vil gjennom sin forskning, profesjonsutdanningen i teologi og studieprogrammene i religion og samfunn samt øvrige studieprogrammer bidra til å kritisk fortolke og artikulere kristendommens og andre religioners rolle og utvikling i norsk og internasjonal historie og samtid. Fakultetet skal også bidra særlig til den allmenne diskusjonen om religion og samfunn i det 21. århundre.  I nær kontakt med ny teoretisk, praktisk og bred metodisk kompetanse vil fakultet utdanne høyt kvalifiserte kandidater for kirke, kultur og samfunn.

Publisert 11. des. 2014 15:15 - Sist endret 16. aug. 2021 11:46