Nettsider med emneord «Playmobil»

Publisert 19. mai 2016 15:20

500 år med reformasjon skal minnes. Hva knyttes minnene opp mot? I boken Erinnerungsorte des Christentums fra 2010 presenteres 40 «minnesteder» knyttet til kristendommen. På bokens bakside står det at den presenterer 40 «steder» som i dag gjelder som de viktigste faste punktene (Fixpunkte) for kristent minne. Disse 40 stedene kategoriseres i tre bolker: Sentralsteder, realsteder, og steder i overført betydning

Publisert 8. apr. 2016 11:37

Kven eig  Luther og forteljingane om reformasjonen? Mange har peika på at forskinga sin  Luther og kyrkja sin Luther  ikkje alltid er samanfallande storleikar. Men Luther har det med å dukke opp både her og der. I dette innlegget møter vi han som plastleike og hovudperson i ein rap.