Nettsider med emneord «Folkeopplysning»

Publisert 14. apr. 2016 14:33

Protestantisme omtales gjerne som "bokreligion", og reformasjonen fremstilles som årsak til utviklingen av leseferdigheter i Europa. I de mest begeistrede fremstillingene kan det synes som om Europa gikk fra middelaldersk analfabetisme til allmenn opplysning i løpet av et tiår eller to. Som det heter i en læringsressurs for ungdomstrinnet og videregående skole i Trøndelag: “Sentralt i reformasjonen stod den enkeltes rett til å tolke Bibelen selv”.