Nettsider med emneord «Dansk»

Publisert 13. nov. 2017 11:03

Heilt sidan Noreg vart kristna har kristendomen spela ei avgjerande rolle i norsk språkhistorie. 

Ei viktig side ved reformasjonen var å spreia gudsordet til folket på eit språk dei forstod, og omsetjingar av religiøse tekstar vart viktige for utviklinga av folkemåla i Europa som skriftspråk. Her skil Noreg seg frå nabolanda våre, med di reformasjonsskriftene kom til oss på dansk.