Reformasjonsbloggen

31.10.2017 er det 500 år siden Martin Luther offentligjorde sine berømte avlatsteser i Wittenberg, noe som skulle vise seg å forandre store deler av verden. Det teologiske fakultets reformasjonsblogg tar for seg ting som er verdt å vite om reformasjonen og dens virkningshistorie. I tiden fram mot reformasjonsjubileet publiseres det jevnlige blogginnlegg skrevet av fakultetets forskere og andre ressurspersoner.

Publisert 23. nov. 2017 11:41

Eit av dei mest kjente og gode Luther-sitata, det om epletreet, stammar ikkje frå Luther. Derimot uttalte den historiske Luther seg om jødar og kvinner på ein uevangelisk måte. Kva skal vi som teologar gjere med dette misforholdet?

Publisert 13. nov. 2017 11:03

Heilt sidan Noreg vart kristna har kristendomen spela ei avgjerande rolle i norsk språkhistorie. 

Ei viktig side ved reformasjonen var å spreia gudsordet til folket på eit språk dei forstod, og omsetjingar av religiøse tekstar vart viktige for utviklinga av folkemåla i Europa som skriftspråk. Her skil Noreg seg frå nabolanda våre, med di reformasjonsskriftene kom til oss på dansk.

Publisert 8. nov. 2017 10:40

Reformasjonsdagen 31. oktober er minnedag om at Martin Luther på denne dagen i 1517 gjorde kjend dei 95 tesane om avlaten. Dette blir som kjend rekna som startpunktet for reformasjonen.

Publisert 26. okt. 2017 11:23

Reformasjonsjubileet gir en anledning til å reflektere over den betydningen reformasjonen har hatt for studiet av Bibelen. Bibelstudiet har alltid vært en sentral del av en protestantisk presteutdannelse. Særlig gjelder det studiet av Paulus, som med sin lære om «rettferdiggjørelse av tro» har vært selve sentrum i en luthersk teologi.

Publisert 20. okt. 2017 12:53

Anyone who visits Oslo cannot afford to miss the Vigeland park: the world's largest sculpture park by a single artist. It boasts over 200 sculptures, mainly naked human figures in bronze, granite, and wrought iron.

Publisert 13. okt. 2017 14:31

Den unge Martin Luther var en kompromissløs opprører. Men ettersom de nye «lutherske» kirkene ble etablert, ble han i siste del av sitt liv rimelig nok en forsvarer av det som var bygd opp med god hjelp av det fyrstelige maktapparatet. Da en av de viktigste forbundsfellene indirekte truet med å forlate den lutherske koalisjonen, ble Luther stilt overfor et slemt dilemma.

Publisert 26. sep. 2017 10:13

Protestantisk teologi har alltid hatt et særlig fokus på ordet og troen, men trenger vi ikke en teologi som har blikk for at evangeliet også kan komme til uttrykk på andre måter?

Publisert 20. sep. 2017 15:09

Luthers holdning til Bibelen som autoritet er ofte blitt sammenfattet i uttrykket sola scriptura. Særlig fra 1800-tallet av løftet lutherske teologer fram denne formelen – sammen med to andre tilsvarende: solus Christus og sola gratia – som utrykk for de sentrale prinsippene i luthersk teologi.

Publisert 30. aug. 2017 16:29

When we hear the phrase Sola Scriptura we usually don’t adopt the ‘Senecan’ approach and try to stuff our ears with something harder than wax. Maybe we should. The phrase is reminiscent of an uncomfortable reception history, one that we associate with the development of a more fundamentalist Christian interpretative tradition.

Publisert 17. juli 2017 11:00

Det du velger å knytte deg til fordi det er viktigst, det er din Gud, sier Luther, lett omskrevet, i Den store katekismen. Dette er en verdifull tanke når det handler om flyktninger, migrasjon, kirke og tro. Akkurat nå kommer det ikke så mange flyktninger til Norge som i 2015. Regjeringen har, slik den sier det selv, fått situasjonen under kontroll.

Publisert 21. juni 2017 14:29

Krav om å love troskap og lojalitet kan koste dyrt. James Comey ble avsatt som FBI-sjef 9. mai i år. Begrunnelsene som ble etterhengt, var at han rett før valget i høst hadde gjenopptatt etterforskningen av Hillary Clinton – noe som trolig var utslagsgivende for at hun tapte valget, En helt annen begrunnelse dukket opp etterpå: president Donald Trump sa at Comey hadde gjort en veldig dårlig jobb.

Publisert 14. juni 2017 14:35

Mange norske prestegårder er viktige lokale monumenter over den lutherske kulturen. Denne kulturminnefunksjonen blir stadig viktigere i en tid der den gamle prestegårdskulturen stort sett er oppløst, prestenes boplikt forsvunnet og staten skattlegger bruken av prestegårdene som om de var vanlige boliger. Denne overgangen har skjedd uten store diskusjoner. Det er beklagelig. Reformasjonsjubileet kan bidra til å sette saken i et bredere perspektiv.

Publisert 1. juni 2017 09:46

Det fins mengder av gamle og nye bøker om Luther. Men noen er viktigere enn andre. Kirkehistorikeren Martin Brecht (Münster) utga en tre binds biografi i årene 1983–87, og disse bindene på til sammen over 1500 sider har siden stått som et standardverk. Brecht var grundig, han kjente kildene, fulgte kronologien, og la vekt på den nærmeste historiske konteksten. Hele verket er oversatt til engelsk, og fungerer også i USA som et standardverk.

Publisert 21. apr. 2017 11:03

Den norske feministen Aasta Hansteen (1824-1908) beklaget seg med rette over den lutherske reformasjonens enkjønnethet: ”Den er gennemgaaende en mandlig kirke, den har ene og alene prestemænd. Disse repræsenterer kirken paa en mangelfuld og tørr og haard maade.”

Publisert 23. mars 2017 12:12

Norsk Folkemuseum åpnet nettopp en utstilling om reformasjonen i forbindelse med at det er fem hundre år siden Martin Luther offentliggjorde sine teser mot avlaten. Utstillingen tematiserer reformasjonens første hundre år i Norge og viser gjenstander fra den perioden som bevitner både brudd og kontinuitet. For hvordan ble reformasjonen gjennomført i Norge? Når ble Norge reformert?

Publisert 9. sep. 2016 16:56

Var Martin Luther en av de første menneskerettighetsaktivistene? Det teologiske opphavet til menneskerettighetstenkning har ikke alltid vært like påaktet, men når historien om europeisk rettighetskamp skal skrives er det vanskelig å komme unna reformasjonen. Sett fra vårt moderne ståsted var Luther en tidlig forkjemper for å gjøre det vi i dag kaller samvittighetsfrihet til en politisk realitet.

Publisert 24. juni 2016 13:25

In recent debates on male circumcision, among discussions of religious freedom and children’s rights, anti-Semitic stereotypes about blood and knives – familiar from centuries of prejudice – crop up almost inevitably. Analysis of anti-Semitism in Europe cannot ignore the legacy of Martin Luther, whose vitriolic attacks on sixteenth-century Jews were an undeniable influence. We can therefore ask: do we find these particular tropes – accusations of Jewish blood-thirst and cruelty – in Luther’s discussions of circumcision?

Publisert 27. mai 2016 11:50

Det har lenge vært kjent at Heidgger var nasjonalsosialist, men var han også antisemitt? Spørsmålet har vært ventilert fra tid til annen, men har nå fått ny næring etter offentligjøringen av Heideggers «Svarte Hefter». Heidegger ville selv at disse intellektuelle dagbøkene som han førte fra 1931 til etter krigen skulle utgis som aller siste del av hans samlede verker. Da de ble offentliggjort i 2014/15 (Gesamtausgabe Bd 94-97), skapte de umiddelbart voldsomme reaksjoner, for bøkene levner liten tvil om at Heidegger var antisemitt.

Publisert 19. mai 2016 15:20

500 år med reformasjon skal minnes. Hva knyttes minnene opp mot? I boken Erinnerungsorte des Christentums fra 2010 presenteres 40 «minnesteder» knyttet til kristendommen. På bokens bakside står det at den presenterer 40 «steder» som i dag gjelder som de viktigste faste punktene (Fixpunkte) for kristent minne. Disse 40 stedene kategoriseres i tre bolker: Sentralsteder, realsteder, og steder i overført betydning

Publisert 13. mai 2016 10:30

Det er utrolig hva man uventet kan støte på når man rusler rundt i Roma. Det erfarte jeg da jeg var på studentekskursjon i begynnelsen av april. Like bak Colosseum ble det i fjor høst innviet en plass til minne om Martin Luther i anledning av reformasjonsjubileet neste år